Регистар инвеститора, планови...

 

            ДОЗВОЛЕ 2016.

           УСВОЈЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ У 2013. години        
                        ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

        

            ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАЉЕВА

 

                           

           

РЕГИСТАР ПОТВРЂЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА