Регистар инвеститора, планови...

 

 

           УСВОЈЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ У 2013. години        
                        ТЕКСТУАЛНИ ДЕО УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

        

            ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА КРАЉЕВА

 

                           

           

РЕГИСТАР ПОТВРЂЕНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА