Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 31.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Реконструкција степеништа код атлетског стадиона
 у ул. IV kраљевачки батаљон

 

 
 
                                                              
           
 
 30.05.2017
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Пројекат реконструкције пешачког моста на Магличу

 
 
 
                                                          
 
 
 
 29.05.2017.
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда
Пројекат изградње новопланиране
саобраћајнице од кружног тока
 у ул. Душана Поповића у Рибници преко новопланираног моста преко реке Ибар

 
                                                               
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

Јавна набавка радова
– изградња атмосферске канализације
за комплекс зграда у ”
Војном насељу”

 
 
                                                               
 

 
 22.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
 – Одржавање јавног осветљења

 – Замена сијалица, поправка или замена арматура

 
 
                                                                 
 
 
 

 
 10.05.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку

 
 
 
                                                                
 
 

                                                                                                                                  19.04.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

набавку добара– средстава репрезентацијe за чајну кухињу за 2017. годину,
за потребе Градске управе града Краљева

 
                                                                         
 
                                                         ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

                                                                                     25.04.2017.

     Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности радова по
партијама – изградња јавног осветљења, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа

 
                                                                      
 

 
                                                                                                                                                        05.05.2017.
          Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге – пројекат фекалне

канализације за део улице Рибничких партизана

                                 


                                                                                                                                        03.05.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

набавку добара – електричне енергије за 2017 годину, за потребе Градске управе града Краљева

 
                                                                      

 
                                                                                                                                   10.,04.2017.

          Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова
– изградња објекта за М
еморијално – спортски центар у Адранима
на иницијативу У
дружења учесника рата 1991. - 1999.

 

 

 
                                                         
                                  
                                            ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ
                                            ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 
                                                                                                                                                04.04.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

Извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи затвореног базена I фаза.

 
 
                                                      
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

                                                                                                                   28.04.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ
СТАЗЕ ДУЖ БЕДЕМА ОД МОСТА НА ИБРУ ДО ХАЛЕ СПОРТОВА

 
                                                      
 
                                                ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                              ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
                                              КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
 24.04.2017.
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
            НА ЗАШТИТИ НЕРЕГУЛИСАНИХ КОРИТА ВОДОТОКОВА II КАТЕГОРИЈЕ
 
                                                     
 
                                                      ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                                     
                                                      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

    
- Јавно правобранилаштво града Краљева