Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       12.12.2017 - 22.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa - Hабавка радова на изградњи моста преко реке
                        Рибнице на територији града Краљева
 
                                      
                                  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ     
                               ♦  ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
 
                                                                                                         28.11.2017 - 28.12.2017.
 
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa -Пројекат јавног паркинга испред цркве у
Доситејевој улици
 
                                         
 
 
                                                                                                         27.11.2017 - 27.12.2017.
 
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Јавнa набавкa - Пројекат за израду ветробрана дуж бетонског
 моста преко реке Ибар

 
                                         
                                                                                                        24.11.2017 - 25.12.2017   
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa -  Изградња паркинга иза Основног суда
 
                                         
 
 

 
                                                                                                        22.11.2017 - 22.12.2017
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавнa набавкa - Изградња водоводне мреже Матарушка
  бања - Конарево

                                           
 
 

 
 
                                                                                                         21.11.2017 -  21.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 ПОНОВНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево

 
                                             
 

 
 
                                                                                                              16.11.2017 - 18.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa –Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у
             Годачици са потребном регулацијом потока Гушевац


 
                                              
                                                          ПИТАЊЕ 12.12.2017.
                                                          ПИТАЊЕ 13.12.2017.

 
 
                                                                                                             10.11.2017 - 20.11.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa – Постављање подземних контејнера
       
                                             
                                             ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
 
                                                                                                             10.11.2017 - 11.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa – Изградња јавне расвете на Берановцу
                                         
                 ПИТАЊЕ И ОДГОВОР ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   21.11.2017.         
                    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   01.12.2017.                
 
                                                                                                             10.11.2017 - 12.12.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП "Водовода"
 
                                               
 

 
 
                                                                                                             09.11.2017 - 11.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa услуге – Пројекат
Фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац
 
                                                 
                                 10.11.2017.  Измена конкурсне документације
                                    
                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

      - Измена-1 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 24.04.2017

      - Измена-2 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 23.06.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 12.09.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 25.10.2017

         - Измена-5 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 01.11.2017

        Измена-6 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 14.12.2017

          -  Техничка исправка Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 25.10.2017

 

              Техничка исправка 2 Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 25.10.2017

             Техничка исправка 3 Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 01.11.2017

     - Јавно правобранилаштво града Краљева