Јавне набавке
                                                                                                                                                       
   
 
  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                09.11.2018 - 19.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-52/18-VII

Јавна набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја
за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

 
 
                                                     
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        06.11.2018 - 06.12.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-60/18-VII
Јавна набавка радова на реконструкцији, адаптацији и санацији скупштинске сале 1. у згради Градске управе града Краљева - прва фаза
 
 
                                                     
 
 
 

 
                                                                                                        02.11.2018 - 03.12.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-64/18-VII

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку -  Техничка документација за изградњу Милутинове улице

 

 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  01.11.2018 - 03.12.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-65/18-VII

Отворени поступак – Техничка документација за одвођење атмосферских вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву

 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 

                                                                                                  01.11.2018 - 30.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-57/18-VII

Отворени поступак јавне набавке радова
на изградњи фекалне канализације у
Конареву

 
 
                                                     
 
 
                                                                                                          01.11.2018 - 26.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-61/18-VII

Отворени поступак јавне набавке услуге
геолошких истраживања за регионалну депонију

 
 
                                                     
 
                                                      ♦ Питање и одговор
 
                                                                                                        31.10.2018 - 9.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-63/18-VII

Јавна набавка радова на изградњи јавног осветљења
на предлог
Градског већа, по партијама

 
 
                                                     
 

                                                                                                         31.10.2018 - 8.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-53/18-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме
за потребе
Градске управе града Краљева.

 
 
                                                     
                                                         Одлука о обустави

                                                                                                         30.10.2018 - 6.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-55/18-VII

 

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
 на путној мрежи на територији града Краљева

 

 

 
 
                                                     
                                                        Измена конкурсне документације
                                                        ♦ Питања и одговори

                                                                                                      26.10.2018 -02.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

 

 
 
                                                     
 
                                                          Одлука о додели
 
 
                                                                                      25.10.2018 -23.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-56/18-VII

 

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

 

 
 
                                                     


                                                                                              23.10.2018 -22.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева

 

 
 
                                                     
 
 
                                                           ♦ Питање и одговор
 
 
 
                                                                                                    19.10.2018 -19.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-51/18

Набавка електричне енергије за јавно осветљење
и за рад градских фонтана

 

 
 
                                                     
 

         
                                                                                                    11.10.2018 -19.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                          Обавештење о закљученом уговору

          
                                                                                                    28.09.2018 -04.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-48/18-VII

 

 

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину - поновљени поступак

 

 
 
                                                     

                                                          Одлука о додели

                                                          Обавештење о закљученом уговору

         
                                                                                                    28.09.2018 -08.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-46/18-VII

 

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ ''Свети Сава'' Рибница

 

 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                          Обавештење о закљученом уговору

 
          
                                                                                                    26.09.2018 -05.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
 локалног пута Студеница – Рудно

 

 
 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                         Обавештење о закљученом уговору

                
                                                                                                    26.09.2018 -04.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу - Краљево

 
 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                          Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                            30.08.2018 - 07.09.2018.
 
 
  Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18-VII
Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама
                  
                                                             
                                                                  Одлука о додели
                                                                  Обавештење о закљученом уговору
 
 

                                                                                                  17.08.2018- 24.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-43/18-VII

Набавка израде школских сајтова и пропратних електронских садржаја за потребе основног образовања
                                                        
                                                            Одлука о додели
                                                            Обавештење о закљученом уговору

                                                                                         06.08.2018- 16.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-44/18-VII

 Набавка добара - противградних ракета средњег и великог домета на територији града Краљева
 
                                                        
                                         ♦ Одлука о додели
                                                               Обавештење о закљученом уговору

                                                                                             01.08.2018- 09.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-42/18-VII

Пројекат кружног тока на Ибарској магистрали код локације будућег погона "Леони" и искључења из Улице Јована Дерока
 
                                                       
                                                             Одлука о додели

 
                                                                                                                 27.07.2018- 06.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-41/18-VII

Технички преглед изграђене и реконструисане мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП ВОДОВОДА донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа.

 

 
                                              
                                                Одлука о додели
                                                Одлука о измени уговора

 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-40/18-VII

Завршетак радова на  изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом  спољашњих инсталација -поновљени поступак

 
                                              
                                                     Одлука о додели
                                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

 
                                              
                                       Обавештење о закљученом уговору
                                       Одлука о додели

    ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                 ГРАД КРАЉЕВО
             ♦ Измена плана јавних набавки од 03.10.2018.   
        
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 12.10.2018. са техничком исправком
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 12.10.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 25.07.2018.
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
                 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА КРАЉЕВА