Огласна табла

 

                                                                                                      

 


                                                                                                                       19.02.2018 -19.03.2018.

 

                                                                               ЈАВНИ  ПОЗИВ
           за  
учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање
               јавног интереса у области јавног информисања на територији
                                                
града Краљева у 2018. години


 ♦  ПРИЈАВА
 ♦  БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

                                                                                                                   12.02.2018 - 14.03.2018.

 

Комисија за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп 10 стамбених јединица са могућношћу куповине на територији Града Краљева


                                                                                                                                     12.02.2018.

Конкурс за доделу стипендија студентима
града Краљева за школску 2017/18. годину

 


                                                                                                                                           09.02.2018.

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора
  Списак кандидата за спровођење конкурса за избор директора
  ЈКП "Путеви" Краљево

 


                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Програм одржавања и чишћења зелених површина за 2018.

Програм декорисања и уређивања града за 2018.

Програм чишћења и прања јавних површина за 2018.

Програм зимског одржавања јавних површина за 2018.

Програм одржавања јавног осветљења за 2018.

Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина за 2018.


                                                                                                                                           02.02.2018-02.03.2018 
                                  Јавно предузеће "Градско стамбено"

Конкурс за давање у закуп стана изграђеног на основу програма изградње станова  за социјално становање                                                                                                                                      


Одељење за инспекцијске послове градске управе града Краљева

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

 


 

Градска управа града Краљева

Јавна расправа о

Радној верзији предлога за промену Статута града Краљева

  Предлог за промену Статута града Краљева
 Позив
 ♦ Образац

 


                                                                                                                                23.01.2018.

                    Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног
                                     места у ЈКП "ПИЈАЦА" Краљево

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

  Одлука о спровођењу конкурса за избор директора ЈКП "Путеви" Краљево


Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

Одлука о буџету града Краљева за 2018. годину

 

Одлука о буџету за 2018. годину

Образлозење Одлуке о буџету за 2018. годину

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Табела 9 Преглед броја запосленихи средства за плате у 2018. години по  
  
звањима и занимањима у органима и слузбама локалне власти

 

 


            Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево                                             

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                - Грађевинска инспекција -

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2018. год.

 


 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
 
 ♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године
    

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

    УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


 ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА

Програм развоја спорта града Краљева


Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године