САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 


Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ
ИНВЕСТИЦИЈАМА
У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 11.05.2018. ГОДИНЕ
ЗА П
ОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
У  2018. ГОДИНИ

ОПИС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ УЛАГАЊА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.1
 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.2

 


 
 Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години
 Обавештење 2018
 Захтев за регресирање трошкова вештачког осемењавања уматичених крава и јуница
 Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња,усева,плодова,расадника и младих вишегодишњих засада

 

          

 ♦ Решење о образовању Савета за пољопривреду града Краљева

 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
   политике руралног развоја у 2017. години на територији града Краљева

 Правилник о условима и начину коришћења средстава за подстицаје
   инвестицијама у примарну пољопривредну производњу у 2017. години

  Позив пословним банкама
  Обавештење пољопривредницима
 
  Јавни оглас за доделу средстава за подстицањје инвестицијама у
   области примарне пољопривредне производње

  Пријава