УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

 

                                                                        

               УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

    

 О ПРОЈЕКТУ
 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
    УПРАВЉАЊА
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА 
 ОПЕРАТИВНИ (АКЦИОНИ) ПЛАН ЗА УВОЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА
    ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У ГРАДУ КРАЉЕВУ
 ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА