Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 

05.07.2017

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-30-VII,

Habavka dobara – uniformi (odeća i obuća) za Komunalnu policiju i
jedinicu Civilne zaštite za potrebe naručioca Gradske uprave grada
Kraljeva, po partijama.
 
                                                           
 

 07.07.2017

Nabavka usluge - čišćenje dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave grada Kraljeva

                                                           

 

28.06.2017

Nabavka usluge - izrade Projekta uređenja saobraćajnih površina ispred hotela "Dobre vode" na Goču 

                                                          


 

  Nabavka usluge osiguranje zaposlenih i imovine za 2017. godinu po partijama

                                                          

                                         Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

                                         Pitanja i odgovor

                                         Odluka o dodeli ugovora

                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 02.06.2017.

  JNMV - nabavka dobara - benzina, dizel goriva i plina(TNG) za 2017. godinu za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

                                                          

                                         Pitanja i odgovor

                                         Odluka o dodeli ugovora

                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 30.06.2017.
                                                                                                                    JN broj 404-21/17-IX
   Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Javna nabavka radova – sanacija i rekonstrukcija pasarele u železničkoj
stanici
Kraljevo, kod Spomen-parka

 
                                                           
                                           DODATNO POJAŠNjENjE
                                           DODATNO POJAŠNjENjE 1

 
 19.05.2017.
 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA JAVNE NABAVKE U DRUGOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA

 

Za javnu nabavku radova na administrativnom izvršenju Rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva po Partijama

 
 
                                                             
                                          ODLUKA O DODELI UGOVORA    
                                          ODLUKA O OBUSTAVI ZA PARTIJU 12            
                                          OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
                                          OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA

 
 
 08.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke

Javna nabavka dobara - kancelarijskog materijala po partijama

 
   
                                                         
                                          ODLUKA O DODELI UGOVORA

 
 16.05.2017.
  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Poziv za podnošenje ponuda za rezervisanu javnu nabavku male vrednosti radova - Održavanje stubova javnog osvetljenja

 
 
 
                                                             
                                         POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
                                         KONKURSNA DOKUMENTACIJA
                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 
 
 12.05.2017.
 

POZIV

ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Za javnu nabavku usluge deratizacije na teritoriji grada Kraljeva
za potrebe budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

 
                                                        
                       
                                                 PITANjA I ODGOVORI
                                        ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                         OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 
 31.05.2017.
 
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Rekonstrukcija stepeništa kod atletskog stadiona
 u ul. IV kraljevački bataljon

 

 
 
                                                              
                                           Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 30.05.2017
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Projekat rekonstrukcije pešačkog mosta na Magliču

 
 
 
                                                          
                                         Odluka o dodeli ugovora
 
 
 
 29.05.2017.
   Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Poziv za podnošenje ponuda
Projekat izgradnje novoplanirane
saobraćajnice od kružnog toka
 u ul. Dušana Popovića u Ribnici preko novoplaniranog mosta preko reke Ibar

 
                                                             
                                         Odluka o dodeli
                                         ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 

Javna nabavka radova
– izgradnja atmosferske kanalizacije
za kompleks zgrada u ”
Vojnom naselju”

 
 
                                                               
                                                ODLUKA O DODELI UGOVORA
 

 
 22.05.2017.
 
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE
 – Održavanje javnog osvetljenja

 – Zamena sijalica, popravka ili zamena armatura

 
 
                                                                 
 
                                         ♦ DODATNO POJAŠNjENjE
                                               ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                               Odluka o dodeli ugovora 
                                               Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 
 10.05.2017.
 

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA

Izgradnja ambijentalne ograde kod kapele – spomen sobe u Spomen parku

 
 
 
                                                                
 
                                              ♦ ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                              ♦ OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 

 


 

 

            PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


 

     - Grad Kraljevo

   
 
- Skupština grada Kraljeva

      -Gradska uprava grada Kraljeva

      - Izmena-1 Plana JN Gradske uprave grada Kraljeva od 24.04.2017

      - Izmena-2 Plana JN Gradske uprave grada Kraljeva od 23.06.2017

     - Javno pravobranilaštvo grada Kraljeva