Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                           
 
 

 

                                                                                                            27.03.2017.

POZIV

ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

 

Nabavka računarske i fotografske opreme za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva .

 

 

 
    
                                                                 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                            10.03.2017.

POZIV

ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

Nabavka  usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2017. godinu, za potrebe naručioca Skupštinu grada Kraljeva.

 

 

 
   
                                                                
 
 
 
 

 

            PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


 

     - Grad Kraljevo

   
 
- Skupština grada Kraljeva

      -Gradska uprava grada Kraljeva

    
- Javno pravobranilaštvo grada Kraljeva