Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                       
   
 
  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                                                09.11.2018 - 19.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-52/18-VII

Javna nabavka ugostiteljskih usluga i usluga hotelskog smeštaja
za potrebe gradonačelnika grada Kraljeva, po partijama.

 
 
                                                     
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        06.11.2018 - 06.12.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-60/18-VII
Javna nabavka radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji skupštinske sale 1. u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva - prva faza
 
 
                                                     
 
 
 

 
                                                                                                        02.11.2018 - 03.12.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-64/18-VII

 

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluge u otvorenom postupku -  Tehnička dokumentacija za izgradnju Milutinove ulice

 

 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  01.11.2018 - 03.12.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-65/18-VII

Otvoreni postupak – Tehnička dokumentacija za odvođenje atmosferskih voda sa buduće severne obilaznice i Industrijske ulice u Kraljevu

 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 

                                                                                                  01.11.2018 - 30.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-57/18-VII

Otvoreni postupak javne nabavke radova
na izgradnji fekalne kanalizacije u
Konarevu

 
 
                                                     
                      ♦ Izmena konkursne dokumentacije 01.11.2018.
 
 
                                                                                                          01.11.2018 - 26.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-61/18-VII

Otvoreni postupak javne nabavke usluge
geoloških istraživanja za regionalnu deponiju

 
 
                                                     
 
                                                      ♦ Pitanje i odgovor
 
                                                                                                        31.10.2018 - 9.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-63/18-VII

Javna nabavka radova na izgradnji javnog osvetljenja
na predlog
Gradskog veća, po partijama

 
 
                                                     
 

                                                                                                         31.10.2018 - 8.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-53/18-VII

Nabavka usluge servisiranja računarske opreme
za potrebe
Gradske uprave grada Kraljeva.

 
 
                                                     
                                                         Odluka o obustavi

                                                                                                         30.10.2018 - 6.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-55/18-VII

 

Nabavka usluge izrade projekta-studije upravljanje brzinama
 na putnoj mreži na teritoriji grada Kraljeva

 

 

 
 
                                                     
                                                        Izmena konkursne dokumentacije
                                                        ♦ Pitanja i odgovori

                                                                                                      26.10.2018 -02.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-59/18-VII

Habavka usluge Edukacija iz oblasti populacione politike kroz sprovođenje informativne kampanje u okviru realizacije projekta „Sprovođenje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini“, kao zajedničke javne nabavke grada Kraljeva i opština Vrnjačka Banja i Raška

 

 
 
                                                     
 
                                                          Odluka o dodeli
 
 
                                                                                      25.10.2018 -23.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-56/18-VII

 

Radovi na sanaciji gradske deponije i radovi na pripremi novog pozajmišta materijala

 

 
 
                                                     


                                                                                              23.10.2018 -22.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-58/18-VII

Javna nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Gradske uprave grada Kraljeva

 

 
 
                                                     
 
 
                                                           ♦ Pitanje i odgovor
 
 
 
                                                                                                    19.10.2018 -19.11.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-51/18

Nabavka električne energije za javno osvetljenje
i za rad gradskih fontana

 

 
 
                                                     
 

         
                                                                                                    11.10.2018 -19.10.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-50/18-VII

Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smeće

 
 
                                                     
                                                          Odluka o dodeli
                                                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru

          
                                                                                                    28.09.2018 -04.10.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-48/18-VII

 

 

Nabavka usluge servisiranja službenih vozila Gradske uprave grada Kraljeva za 2018. godinu - ponovljeni postupak

 

 
 
                                                     

                                                          Odluka o dodeli

                                                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru

         
                                                                                                    28.09.2018 -08.10.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-46/18-VII

 

Nabavka radova na sanaciji i adaptaciji Doma kulture u Ribnici-IV faza za potrebe stvaranja uslova za rad OŠ ''Sveti Sava'' Ribnica

 

 
 
                                                     
                                                          Odluka o dodeli
                                                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
          
                                                                                                    26.09.2018 -05.10.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-49/18-VII

Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju
 lokalnog puta Studenica – Rudno

 

 
 
 
                                                     
                                                          Odluka o dodeli
                                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                
                                                                                                    26.09.2018 -04.10.2018.         
  Javna nabavka radova JN broj 404-47/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture i to rušenje bespravno izgrađenih objekata na putnom zemljištu: garaža, pomoćnih objekata, betonskih, metalnih i žičanih ograda i stabala voća u naselju Braće Jovanović u Čibukovcu - Kraljevo

 
 
 
                                                     
                                                          Odluka o dodeli
                                                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                                            30.08.2018 - 07.09.2018.
 
 
  Javna nabavka radova JN broj 404-45/18-VII
Javna nabavka u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture, po partijama
                  
                                                             
                                                                  Odluka o dodeli
                                                                  Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 

                                                                                                  17.08.2018- 24.08.2018.

 Javna nabavka radova JN broj 404-43/18-VII

Nabavka izrade školskih sajtova i propratnih elektronskih sadržaja za potrebe osnovnog obrazovanja
                                                        
                                                            Odluka o dodeli
                                                            Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                         06.08.2018- 16.08.2018.

 Javna nabavka radova JN broj 404-44/18-VII

 Nabavka dobara - protivgradnih raketa srednjeg i velikog dometa na teritoriji grada Kraljeva
 
                                                        
                                         ♦ Odluka o dodeli
                                                               Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                             01.08.2018- 09.08.2018.

Javna nabavka radova JN broj 404-42/18-VII

Projekat kružnog toka na Ibarskoj magistrali kod lokacije budućeg pogona "Leoni" i isključenja iz Ulice Jovana Deroka
 
                                                       
                                                             Odluka o dodeli

 
                                                                                                                 27.07.2018- 06.08.2018.
 
   Javna nabavka radova JN broj 404-41/18-VII

Tehnički pregled izgrađene i rekonstruisane mreže i objekata vodovoda i fekalne kanalizacije u zoni nadležnosti JKP VODOVODA donetih po predlozima MZ, uz saglasnost Gradskog veća.

 

 
                                              
                                                Odluka o dodeli
                                                Odluka o izmeni ugovora

 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Javna nabavka radova JN broj 404-40/18-VII

Završetak radova na  izgradnji dečijeg vrtića na Beranovcu sa uređenjem terena i izgradnjom  spoljašnjih instalacija -ponovljeni postupak

 
                                              
                                                     Odluka o dodeli
                                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Javna nabavka male vrednosti JN broj 404-38/18-VII

Javna nabavka radova u otvorenom postupku. br.1.3.6 – Hitne intervencije na zaštiti i uređivanju vodotoka II reda

 
                                              
                                       Obaveštenje o zaključenom ugovoru
                                       Odluka o dodeli

    ♦ PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   
                 GRAD KRALjEVO
             ♦ Izmena plana javnih nabavki od 03.10.2018.   
        
GRADSKA UPRAVA GRADA KRALjEVA
                               Izmena plana javnih nabavki GU od 12.10.2018. sa tehničkom ispravkom
                               Izmena plana javnih nabavki GU od 12.10.2018.
                               Izmena plana javnih nabavki GU od 25.07.2018.
                         ♦ Izmena plana javnih nabavki GU od 16.07.2018.
                               Izmena plana javnih nabavki GU od 15.05.2018.

                 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
                 JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA KRALjEVA