Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                        
 
 
   
                                                                        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    18.08.2017 - 18.09.2017.
Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 
 Javna nabavka - Projekat rekonstrukcije parkovskih površina
 
 
                                                     
 
                                                                                                                    01.08.2017 -08.08.2017.
 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

JAVNE NABAVKE U DRUGOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA  

Za javnu nabavku u drugoj faza kvalifikacionog postupka, nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva-po partijama,

                                 

                                              
 
                               Odluka o dodeli ugovora 404-43/17-VII 
                             ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
                                                                                                                27.07.2017 - 28.07.2017.
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
  Javna nabavka- Tehnička dokumentacija instalacija vodovoda i kanalizacije za magacinski prostor za potrebe Crvenog krsta Kraljevo
 
                                              
 

 
                                                                                                           19.07.2017 - 27.07.2017.
 
 Javna nabavka male vrednosti  404-40/17-VII
 Habavka dobara - sredstava i opreme (naprtnjača za gašenje požara) za potrebe jedinica Civilne zaštite grada Kraljeva i Gradske uprave grada Kraljeva
 
                                            
                                  Pitanja i odgovori
                                  Odluka o dodeli ugovora
       ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru 404-40/17-VII
      
      
 
 


                                                                                                            17.07.2017 - 25.07.2017.
 Javna nabavka male vrednosti  404-35/17-VII

 Servisiranje službenih vozila za 2017. godinu Gradske uprave grada
 Kraljeva

 

 
                                            
 
                             Odluka o dodeli ugovora
                             Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                              17.07.2017 - 25.07.2017.
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 Javna nabavka male vrednosti  404-41/17-VII
 Rekonstrukcija, sanacija i tekuće održavanje dečijih igrališta i teretana na otvorenom
 
                                            
                            Odluka o dodeli ugovora
                            Obaveštenje o zaključenom ugovoru

                                                                                                                 14.07.2017 - 26.07.2017.
 Javna nabavka male vrednosti  404-34/17-VII
 Habavka usluge - izrada projektne dokumentacije
 
                                             
                                                  Odluka o dodeli ugovora 404-34/17-VII
                                                  Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                                   13.07.2017 - 21.07.2017
 Javna nabavka male vrednosti
 Habavka dobara–nabavka jednog putničkog automobila, za potrebe Fonda za bezbednost saobraćaja Gradske uprave grada Kraljeva
 
                                               
                             Odluka o dodeli ugovora
                             Obaveštenje o zaključenom ugovoru
                                                                                                                       11.07.2017 - 15.08.2017
  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

  Javna nabavka- Projekat pristupnog puta do Hitne službe Doma zdravlja

 
                                             
                          Odluka o dodeli ugovora

 
                                                                                                                                21.07.2017.
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 Javna nabavka-Rekonstrukcija prostora za postavljanje sudova za smeće
 
  
                                             
                               Odluka o dodeli ugovora
                                Obaveštenje o zaključenom ugovoru 

 
                                                                                                                              04.08.2017.
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
  Javna nabavka-Rekonstrukcija javnog osvetljenja u parku u M.Banji
 
                                                  
                        ♦ Izmena konkursne dokumentacije
                         Pitanja i odgovori
                          ♦ Odluka o dodeli ugovora

                                                                                                                              03.08.2017.
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 Javna nabavka - Rekonstrukcija javnog osvetljenja u Borićima
 
                                                  
                      
           ♦ Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
           Pitanja i odgovori
           Odluka o dodeli ugovora

 
                                                                                                                            14.07.2017.
 
  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
      Javna nabavka - Radovi na proširenju groblja Barutana
 
                                                      
 
                               Obaveštenje o produženju roka
                     
Izmena konkursne dokumentacije
                     
Pitanja i odgovori
                                 Odluka o dodeli ugovora
                                  
 

                                                                                                                             31.07.2017.
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Javna nabavka

Nastavak izgradnje fedkalne kanalizacije u Adranima

 
 
                                                       
                                         Odgovor na pitanje
                                         Odluka o dodeli ugovora
                                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru 
               

 
 

05.07.2017

Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-30-VII,

Habavka dobara – uniformi (odeća i obuća) za Komunalnu policiju i
jedinicu Civilne zaštite za potrebe naručioca Gradske uprave grada
Kraljeva, po partijama.
 
                                                           
                                         Odluka o dodeli ugovora
                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru  

 07.07.2017

Nabavka usluge - čišćenje dela poslovnog prostora zgrade Gradske uprave grada Kraljeva

                                                           

 
                                        Odluka o dodeli ugovora
                                        Obaveštenje o zaključenom ugovoru   
28.06.2017

Nabavka usluge - izrade Projekta uređenja saobraćajnih površina ispred hotela "Dobre vode" na Goču 

                                                          

                                          Odluka o dodeli ugovora

 


 

  Nabavka usluge osiguranje zaposlenih i imovine za 2017. godinu po partijama

                                                          

                                         Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

                                         Pitanja i odgovor

                                         Odluka o dodeli ugovora

                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

 02.06.2017.

  JNMV - nabavka dobara - benzina, dizel goriva i plina(TNG) za 2017. godinu za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva

                                                          

                                         Pitanja i odgovor

                                         Odluka o dodeli ugovora

                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru


 30.06.2017.
                                                                                                                    JN broj 404-21/17-IX
   Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Javna nabavka radova – sanacija i rekonstrukcija pasarele u železničkoj
stanici
Kraljevo, kod Spomen-parka

 
                                                           
                                           DODATNO POJAŠNjENjE
                                           DODATNO POJAŠNjENjE 1
                                           Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 19.05.2017.
 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA JAVNE NABAVKE U DRUGOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA

 

Za javnu nabavku radova na administrativnom izvršenju Rešenja o rušenju i uklanjanju objekata, delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva po Partijama

 
 
                                                             
                                          ODLUKA O DODELI UGOVORA    
                                          ODLUKA O OBUSTAVI ZA PARTIJU 12            
                                          OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU
                                          OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA

 
 
 08.06.2017.

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke

Javna nabavka dobara - kancelarijskog materijala po partijama

 
   
                                                         
                                          ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                          Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
 16.05.2017.
  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Poziv za podnošenje ponuda za rezervisanu javnu nabavku male vrednosti radova - Održavanje stubova javnog osvetljenja

 
 
 
                                                             
                                         POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
                                         KONKURSNA DOKUMENTACIJA
                                         Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 
 
 12.05.2017.
 

POZIV

ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Za javnu nabavku usluge deratizacije na teritoriji grada Kraljeva
za potrebe budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

 
                                                        
                       
                                                 PITANjA I ODGOVORI
                                        ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                         OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 
 31.05.2017.
 
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Rekonstrukcija stepeništa kod atletskog stadiona
 u ul. IV kraljevački bataljon

 

 
 
                                                              
                                           Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
 30.05.2017
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Projekat rekonstrukcije pešačkog mosta na Magliču

 
 
 
                                                          
                                         Odluka o dodeli ugovora
 
 
 
 29.05.2017.
   Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Poziv za podnošenje ponuda
Projekat izgradnje novoplanirane
saobraćajnice od kružnog toka
 u ul. Dušana Popovića u Ribnici preko novoplaniranog mosta preko reke Ibar

 
                                                             
                                         Odluka o dodeli
                                         ♦ Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 

Javna nabavka radova
– izgradnja atmosferske kanalizacije
za kompleks zgrada u ”
Vojnom naselju”

 
 
                                                               
                                                ODLUKA O DODELI UGOVORA
 

 
 22.05.2017.
 
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE
 – Održavanje javnog osvetljenja

 – Zamena sijalica, popravka ili zamena armatura

 
 
                                                                 
 
                                         ♦ DODATNO POJAŠNjENjE
                                               ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                               Odluka o dodeli ugovora 
                                               Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 

 
 10.05.2017.
 

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA

Izgradnja ambijentalne ograde kod kapele – spomen sobe u Spomen parku

 
 
 
                                                                
 
                                              ♦ ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                              ♦ OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU 

 


 

 

            PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU


 

     - Grad Kraljevo

   
 
- Skupština grada Kraljeva

      -Gradska uprava grada Kraljeva

      - Izmena-1 Plana JN Gradske uprave grada Kraljeva od 24.04.2017

      - Izmena-2 Plana JN Gradske uprave grada Kraljeva od 23.06.2017

     - Javno pravobranilaštvo grada Kraljeva