Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                        
 
   
                                                                        
 
 
 
 
                                                                                                             13.10.2017-13.11.2017.
Javne nabavke broj 404-53/17-VII
 Nabavka usluge Fizičkotehničkog i protivpožarnog obezbeđenja poslovnog prostora Gradske uprave
 
                                                
 

                                                                                                            06.10.2017 - 18.10.2017.
 
 Javna nabavka male vrednosti, JN broj 404-54/17-VII
 Habavka radova na izmeštanju postojećih EE i TT instalacija sa lokacije zgrade I faze i izgradnji gradilišnih priključaka „Projekta stambene obnove posle zemljotresa u Kraljevu", za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca - ponovljeni postupak

 
                                               

 
                                                                                                                 06.10.2017 - 06.11.2017.
 
 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"
 Javna nabavka - Tehnička dokumentacija za Pešački prelaz preko pruge kod Mašinskog  fakulteta.
 
 
                                               
 
 
                                                                                                      29.09.2017 - 30.10.2017.

  Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

 

Izgradnja i rekonstrukcija mreže i objekata vodovoda i fekalne
kanalizacije izvan zone nadležnosti JKP "Vodovoda",

donetih po predlozima MZ, uz saglasnost Gradskog veća, JN 1.3.22

 
                                               
 
 
 
 

 
 

 

            PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU