Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Javne nabavke
                                                                                                                                                        
 
   
                                                             
 

 Javna nabavka broj 404-4/18-VII
 Nabavka usluge uništavanja ambrozije na urbanom delu teritorije grada Kraljeva za potrebe budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva

                                                  

                                     Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

                                     Pitanja i odgovori u vezi konkursne dokumentacije


 
 Javna nabavka broj 404-3/18-VII
 Nabavka usluge servisiranja elektronske i fotografske opreme i punjenje tonera-ketridža, po partijama za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva kao naručioca
                                                     
            
                                   Odluka o dodeli ugovora

                                                                                                        23.02.2018-02.03.2018
 

 Javna nabavka broj 404-02/18-VII

Nabavka radova na administrativnom izvršenju rešenja o rušenju i uklanjanju objekata , delova objekata, manjih montažnih objekata i komunalne infrastrukture po partijama, u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, za potrebe Gradske uprave grada Kraljeva
                                                 
                                     Odluka o dodeli ugovora
                                     Odluka o obustavi ugovora
                                     Obaveštenje o obustavi postupka
                                     Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                       26.01.2018-05.02.2018.
 
                                   Javna nabavke broj 404-01/18-VII
Nabavka usluge štampanja Službenog lista grada Kraljeva za 2018. godinu za potrebe Skupštine grada Kraljeva kao naručioca
 
                                                    
                                    Odluka o dodeli ugovora
                                    Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 
                                                                                                    29.12.2017 - 12.01.2018.
    

 Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

 Radovi na uređenju i opremanju igrališta pod obalom

                                                 
                                   Izmena konkursne dokumentacije
                                   ODLUKA O DODELI UGOVORA
                                   ODLUKA O ZAKLjUČENOM UGOVORU

 
   ♦ PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   
                 GRAD KRALjEVO
          
GRADSKA UPRAVA GRADA KRALjEVA
                 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
                 JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO GRADA KRALjEVA