Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Anketa o informatičkoj pismenosti

Anketa o informatičkoj pismenosti i spremnosti građana i poslovnog sektora za korišćenje elektronskih usluga je, deo istraživanja o elektronskoj upravi, u kome učestvuje i grad Kraljevo. Ovo istraživanje sprovodi se u okviru Swiss PROprograma, koji finansira Vlada Švajcarske, sprovodi UNOPS i podržava Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Links:

------

[ANKETA ZA POSLOVNI SEKTOR]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnw8wffZVeEBKtb4n4bpDbRcNVd62e5USnvGzLkpueaVogYw/viewform

 

[ANKETA ZA GRAĐANE]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI3x4pF1FU_ENYnGOhGAlKjNwVdbuyvEhU7XC_ldRFmcuAzQ/viewform