Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

 

                                                                                               


 

                                                                                                              09.11.2018 -16.11.2018.

JAVNI POZIV

za izbor korisnika za dodelu jednokratne novčane pomoći i pomoći u vidu dodele ogrevnog drveta porodicama izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji grada  Kraljeva

 

 


 Gradsko veće grada Kraljeva

ODLUKA o dodeli podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u 2018. godini

ODLUKA o dodeli podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena sa ruralnih područja grada Kraljeva

 


                                                                                                                     06.11.2018 - 09.11.2018.

 

POZIV NA JAVNU PREZENTACIJU PROJEKTA

 „Održivi povratak - podrška i osnaživanje“


                                                                                                                        01.11.2018 - 12.11.2018.

 Gradska uprava grada Kraljeva

Javni poziv za bespovratnu isporuku mineralnog
đubriva
iz republičkih robnih rezervi 

♦  Zahtev za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva

 

 


                                                                                                                      26.10.2018 -27.11.2018.

Odeljenje za upravljanje imovinom
Gradske uprave grada Kraljeva
 

 Javni oglas za davanje u zakup stanova u svojini grada Kraljeva

 


                                                                                                                      26.10.2018 -27.11.2018.

Odeljenje za upravljanje imovinom
Gradske uprave grada Kraljeva
 

 Javni oglas za prikupljanje ponuda u postupku otuđenja
građevinskog zemljišta

 


                                                                                                            23.10.2018 -01.11.2018.

 

Javni poziv

za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta
 u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu

Z A H T E V za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj  svojini, po osnovu stočarstva

Z A H T E V za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u

državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi

 

 

 

 


                                                                                                            23.10.2018 -01.11.2018.

 

Javni poziv

za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Kraljeva za 2019. godinu


ZAHTEV

  za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade na teritoriji grada  Kraljeva za 2019. godinu

 

 

 


                                                                                                             12.10.2018 -12.11.2018.

 

 Poziv za javni uvid Predloga plana upravljanja Spomenikom prirode „Crni bor u klisuri reke Ibar“ za period 2019-2028. godine
 PLAN UPRAVLjANjA
 Finansijski plan

 


                                                                                                              12.10.2018 -31.10.2018.

 

ADRESNI REGISTAR

-       Za predsednike Mesnih zajednica

- davanje predloga naziva ulica, trgova i zaselaka
na teritoriji grada Kraljeva

 


          

                                                                                                                 01.10.2018 -16.10.2018.

Konkurs

Za dodelu podsticajnih sredstava za razvoj seoskog turizma u 2018. godini

 

 ♦ KONKURSOBRAZAC BUDžETA
 OBRAZAC POSLOVNOG PLANA
ZAHTEV

 

 


                                                                                                                         01.10.2018 -16.10.2018.

Konkurs

Za dodelu podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena sa ruralnih područja grada Kraljeva u okviru projekta Sprovođenja mera
populacione  politike jedinica lokalne samouprave u Republici
Srbiji u 2018.
godini

 KONKURSOBRAZAC POSLOVNOG PLANA
  OBRAZAC BUDžETAZAHTEV
  ♦ IZJAVA 1
IZJAVA 2
 IZJAVA 3IZJAVA 4

 

 PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE MANASTIRA STUDENICA

                          Rani javni uvid Studenica
                              MODEL 1           MODEL 2          MODEL 3

 


                                                                                      02.10.2018 -10.10.2018.

 Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

 Odsek za poslove dečje zaštite

 Poziv za stranku - 
        Zukranu Hasani,  Šumarice 10
         br.133-2/597/2018 od 07.09.2018

 

 


 

Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda u postupku privremenog davanja javne površine u zakup radi postavljanja kioska na teritoriji grada Kraljeva za potrebe tradicionalnih crkvi i tradicionalnih verskih zajednica

 Bliži opis lokacije

  SAJAM VISOKOG OBRAZOVANjA I ZAPOŠLjAVANjA 2018. GODINE


Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose Gradske uprave grada Kraljeva 

Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila

 2018 2017 2016
   
   

 


                                                                                                  28.08.2018 -.....

 Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva
      Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu
      grada Kraljeva za 2019. godinu

      ♦ Prilog 1
      Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu

      ♦ Prilog 2
      Pregled kapitalnih projekata

         Prilog 3
       
Projekcija planiranih sopstvenih prihoda za 2019

        Prilog 4
        Predlog finansijskog plana budžetskog korisnika

        Prilog 5
        Programski budžet za 2019.godinu

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                         27.08.2018 -03.09.2018

 

JAVNA RASPRAVA

O RADNOJ VERZIJI ODLUKE O OBAVEZNOM INVESTICIONOM ODRŽAVANjU ZGRADA I SUFINANSIRANjU INVESTICIONIH PROJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA   POZIV                NACRT ODLUKE        OBRAZAC ZA KOMENTARE  

 

 


                                                                                                        21.08.2018 - 03.09.2018.

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada Kraljeva

P O Z I V 

 građane, preduzeća, ustanove, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja, da podnesu predloge za dodelu priznanja i nagrada grada Kraljeva za 2018. godinu

  

28.08.2018.

Obaveštenje da je podnet zahtev za skladištenje i tretman neopasnog otpada "NERIN metali" d.o.o, Kraljevo         


Javni oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda u postupku privremenog davanja javne površine u zakup radi postavljanja kioska na teritoriji grada Kraljeva


 


Republički zavod za statistiku će u periodu od 1. oktobra do 30. novembra 2018.godine sprovesti Anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije.

Anketa će obuhvatiti  120.000 poljoprivrednih gazdinstava a za terenski rad u anketi biće angažovano 536 anketara. Javni poziv za prijavu kandidata za učestvovanje u Anketi biće raspisan 15. avgusta 2018. godine u sredstvima javnog informisanja i na sajtu RZS-a. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vršiće se isključivo putem veb aplikacije

Link za pristup sajtu je : http://popispoljoprivrede.stat.rs/popis/spg/

 

 

                       
 
 


 
 
                                                                                                         27.07.2018 - 02.08.2018.

JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA I DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALjEVA


   POZIV            NACRT ODLUKE     OBRAZAC ZA KOMENTARE  
                                                                                                       19.07.2018 - 03.08 2018.

Javni poziv 
za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada  Kraljeva  za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog materijala

 Obaveštenje o produžetku roka


                                                                                                             17.07.2018 - 31.12. 2018.
Gradsko veće grada Kraljeva

 ♦ Izmene i dopune programa obnavljanja i formiranja novih
    javnih zelenih površina i drvoreda za 2018. godinu

 Izmene i dopune programa čišćenja i pranja javnih površina
   za 2018. godinu
 Izmene i dopune programa održavanja i čiščenja zelenih 
   površina za 2018. godinu
 Izmene i dopune programa dekorisanja i uređivanja grada
  
za 2018. godinu


                                                                 16.07.2018 - 06.08 2018.

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica

Javni poziv 

za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada  Kraljeva  za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini 5 (pet) seoskih kuća sa okućnicom  i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adadptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom

                                                                                                16.07.2018 - 14.08.2018.

 

ODELjENjE ZA PRIVREDU I FINANSIJE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 

 

JAVNI OGLAS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

 
                                                                                                13.07.2018 - 30.10.2018.

ODELjENjE ZA PRIVREDU I FINANSIJE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 

Obaveštenje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima
 sa   teritorije  grada Kraljeva-Kreditna podrška

 

Odeljenje za privredu i finansije

Obrazloženje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu 

Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu

Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu

Pregled kapitalnih projekata

 


Odeljenje za privredu i finansije

Obrazloženje završnog računa

Odluka o završnom računu

 


 Gradska uprava grada Kraljeva
 Obaveštenje o licima ovlašćenim za vođenje upravnog postupka

     

REŠENjE KOJIM SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI
           JAVNOG INFORMISANjA ZA 2018. GODINU

 

♦  Predlog komisije

♦  Informacija

♦  Revidirani budžet projekta

 

 


                                    Odluka o nazivima ulica i trgova


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2018. godini na teritoriji grada Kraljeva


 Pravilnik o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava za podsticaje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u 2018. godini
 Obaveštenje 2018
 Zahtev za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica
 Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja,useva,plodova,rasadnika i mladih višegodišnjih zasada

     


         
REŠENjE O OBRAZOVANjU I IMENOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA U 2018. GODINI

Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2018. godinu

                                                                                      

 Poslovnik o radu  Saveta za bezbednost saobraćaja

                          07.03.2018

                                          LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN (LAP)

 ZA GRAD KRALjEVO

 

  

                                                       PLAN                             Odluka

 


                                                                                                 

                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Program održavanja i čišćenja zelenih površina za 2018.

Program dekorisanja i uređivanja grada za 2018.

Program čišćenja i pranja javnih površina za 2018.

Program zimskog održavanja javnih površina za 2018.

Program održavanja javnog osvetljenja za 2018.

Program obnavljanja i formiranja novih javnih zelenih površina za 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Odeljenje za inspekcijske poslove gradske uprave grada Kraljeva

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELjI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

 

                                                                                                                       

Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

Odluka o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu

 

Odluka o budžetu za 2018. godinu

Obrazlozenje Odluke o budžetu za 2018. godinu

Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu

Prilog 2 Pregled kapitalnih projekata

Tabela 9 Pregled broja zaposlenihi sredstva za plate u 2018. godini po  
  
zvanjima i zanimanjima u organima i sluzbama lokalne vlasti

 

 


            Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo                                             

 

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2018. GODINU

                                                - Građevinska inspekcija -

    PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2018. god.

    PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2018. god.

       PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA III KVARTAL 2018. god.

        Dopuna plan i program. III kvartal. 2018.godine

       PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA IV KVARTAL 2018. god.


 

 


 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
 
 ♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine
    

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva
                                                                                                                                       

    UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


 VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA

Program razvoja sporta grada Kraljeva


Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine