Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

 

 

                                                     

 


 Gradska uprava grada Kraljeva
 Obaveštenje o licima ovlašćenim za vođenje upravnog postupka

 


23.05.2018-29.05.2018.


                                                                                                                        22.05.2018.-30.05.2018

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama i naknadama za usluge koje vrši Gradska uprava

 


                                                                                                                       17.05.2018.

 Sportski centar Ibar Kraljevo

 


REŠENjE KOJIM SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI
           JAVNOG INFORMISANjA ZA 2018. GODINU

 

♦  Predlog komisije

♦  Informacija

♦  Revidirani budžet projekta

 

 


 

                                    Odluka o nazivima ulica i trgova

 Konkurs iz oblasti zaštite životne sredine
 Konkurs za ekološka udruženja 2018.
 Formular za projekte
 Prijava
 Odluka o sufinansiranju programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine

JAVNI OGLAS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS OBJAVLjENOG DANA 11.05.2018. GODINE ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA U  2018. GODINI

OPIS PLANIRANE NAMENE ULAGANjA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

 IZJAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA - I.1
 IZJAVA PODNOSIOCA ZAHTEVA - I.2

 


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2018. godini na teritoriji grada Kraljeva


 Pravilnik o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava za podsticaje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u 2018. godini
 Obaveštenje 2018
 Zahtev za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica
 Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja,useva,plodova,rasadnika i mladih višegodišnjih zasada

 


 Odeljenje za društvene delatnosti - poziv za stranku
 Nedeljka Draganjac

 Obaveštenje o sprovođenju konkursa za izbor direktora javnih preduzeća


 

 Javno preduzeće Gradsko stambeno
 O G L A S
o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti

                                                                                                                                13.04.2018.

Odluka o dodeli stipendija studentima
grada Kraljeva za školsku 2017/18. godinu

 


                                                                                             30.03.2018 - 12.04.2018

 Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora - obaveštenje

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora -  zaključakREŠENjE O OBRAZOVANjU I IMENOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA U 2018. GODINI

Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2018. godinu


 JAVNI POZIV
ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI

 

ZAHTEV ZA PRIJAVU ZA STRUČNU PRAKSU 2018. GODINE


 
 
                                                                                           

 

 Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

 Odsek za poslove dečje zaštite

 Poziv za stranku

 STRANKA                       

 BROJ POZIVA

  DATUM OBAVEŠTENjA

Manuela Kračunović    

183-52/2018

                19.03.2018

 Salihu Hilmije               183-32/2018   19.03.2018

         
                           

 Poslovnik o radu  Saveta za bezbednost saobraćaja                          07.03.2018

                                          LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN (LAP)

 ZA GRAD KRALjEVO

 

  

                                                       PLAN                             Odluka

 


 Odluka o sufinansiranju udruženja

                             Potpis                                                                                                                                                            

     

                                                                                                                       19.02.2018 -19.03.2018.

 

                                                                               JAVNI  POZIV
           za  
učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje
               javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji
                                                
grada Kraljeva u 2018. godini


 ♦  PRIJAVA
 ♦  BUDžET PROJEKTA
                                                                                                              

 

 


                                                                                                                                           09.02.2018.

 Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora
  Spisak kandidata za sprovođenje konkursa za izbor direktora
  JKP "Putevi" Kraljevo

 


                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Program održavanja i čišćenja zelenih površina za 2018.

Program dekorisanja i uređivanja grada za 2018.

Program čišćenja i pranja javnih površina za 2018.

Program zimskog održavanja javnih površina za 2018.

Program održavanja javnog osvetljenja za 2018.

Program obnavljanja i formiranja novih javnih zelenih površina za 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Odeljenje za inspekcijske poslove gradske uprave grada Kraljeva

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELjI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

 


 

Gradska uprava grada Kraljeva

Javna rasprava o

Radnoj verziji predloga za promenu Statuta grada Kraljeva

  Predlog za promenu Statuta grada Kraljeva
 Poziv
 ♦ Obrazac

 


                                                                                                                                23.01.2018.

                    Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog
                                     mesta u JKP "PIJACA" Kraljevo

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA

  Odluka o sprovođenju konkursa za izbor direktora JKP "Putevi" Kraljevo


Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

Odluka o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu

 

Odluka o budžetu za 2018. godinu

Obrazlozenje Odluke o budžetu za 2018. godinu

Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu

Prilog 2 Pregled kapitalnih projekata

Tabela 9 Pregled broja zaposlenihi sredstva za plate u 2018. godini po  
  
zvanjima i zanimanjima u organima i sluzbama lokalne vlasti

 

 


            Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo                                             

 

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2018. GODINU

                                                - Građevinska inspekcija -

    PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2018. god.

    PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2018. god.


 

 


 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
 
 ♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine
    

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva
                                                                                                                                       

    UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


 VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA

Program razvoja sporta grada Kraljeva


Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine