Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

 

 

                                                    
                                                                                                       19.07.2018 - 03.08 2018.

Javni poziv 
za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada  Kraljeva  za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog materijala


                                                                                                             17.07.2018 - 31.12. 2018.
Gradsko veće grada Kraljeva

 ♦ Izmene i dopune programa obnavljanja i formiranja novih
    javnih zelenih površina i drvoreda za 2018. godinu

 Izmene i dopune programa čišćenja i pranja javnih površina
   za 2018. godinu
 Izmene i dopune programa održavanja i čiščenja zelenih 
   površina za 2018. godinu
 Izmene i dopune programa dekorisanja i uređivanja grada
  
za 2018. godinu


                                                                 16.07.2018 - 06.08 2018.

Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba interno raseljenih lica

Javni poziv 

za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica na teritoriji grada  Kraljeva  za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini 5 (pet) seoskih kuća sa okućnicom  i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adadptaciju predmetnih seoskih kuća sa okućnicom

                                                                                                16.07.2018 - 16.08.2018.

 

ODELjENjE ZA PRIVREDU I FINANSIJE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 

 

JAVNI OGLAS

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

 
                                                                                                13.07.2018 - 30.10.2018.

ODELjENjE ZA PRIVREDU I FINANSIJE GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 

Obaveštenje registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima
 sa   teritorije  grada Kraljeva-Kreditna podrška

 


 Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

 Odsek za poslove dečje zaštite

 Poziv za stranku -
        Stanimirović Vladan,  Brezova 160 Studenica
         br.183-112/2018 od 05.07.2018

                                                                                                                                                                 13.07.2018.

R E Š E Nj E
o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata
u oblasti zaštite životne sredine
10.07.2018.

JAVNI UVID O NACRTU UREDBE O PROGLAŠENjU I STUDIJI ZAŠTITE

PREDELA IZUZETNIH ODLIKA STOLOVI

 


Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu 1(seoske) kuće sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom


 

Odeljenje za privredu i finansije

Obrazloženje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu 

Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu

Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu

Pregled kapitalnih projekata

 


Odeljenje za privredu i finansije

Obrazloženje završnog računa

Odluka o završnom računu

 


 Javni poziv sportski savez

  

 
NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I GRAD KRALjEVO

Raspisuju

JAVNI KONKURS

 

 

        21.06.2018.
 

1. ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA
    SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 201
8. GODINI

 PRIJAVA

 

 

  06.07.2018.

2. JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U 2018. GODINI

 ZAHTEV ZA BIZNIS PLANOM

 

   06.07.2018.
 3. JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA   
     ZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE
     ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA
U 2018.
     GODINI
 ZAHTEV ZA BIZNIS PLANOM

 

 

 


                                                                                                                          25.07.2018

OBAVEŠTENjE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 1 SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I DODELE PAKETA POMOĆI

 

 Gradska uprava grada Kraljeva
 Obaveštenje o licima ovlašćenim za vođenje upravnog postupka

     

REŠENjE KOJIM SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI
           JAVNOG INFORMISANjA ZA 2018. GODINU

 

♦  Predlog komisije

♦  Informacija

♦  Revidirani budžet projekta

 

 


                                    Odluka o nazivima ulica i trgova


Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2018. godini na teritoriji grada Kraljeva


 Pravilnik o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava za podsticaje investicijama u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u 2018. godini
 Obaveštenje 2018
 Zahtev za regresiranje troškova veštačkog osemenjavanja umatičenih krava i junica
 Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja,useva,plodova,rasadnika i mladih višegodišnjih zasada

     


         
REŠENjE O OBRAZOVANjU I IMENOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA U 2018. GODINI

Rešenje o odobrenju godišnjih programa u oblasti sporta na teritoriji grada Kraljeva i utvrđivanju iznosa sredstava za njihovu realizaciju za 2018. godinu

                                                                                      

 Poslovnik o radu  Saveta za bezbednost saobraćaja

                          07.03.2018

                                          LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN (LAP)

 ZA GRAD KRALjEVO

 

  

                                                       PLAN                             Odluka

 


                                                                                                 

                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Program održavanja i čišćenja zelenih površina za 2018.

Program dekorisanja i uređivanja grada za 2018.

Program čišćenja i pranja javnih površina za 2018.

Program zimskog održavanja javnih površina za 2018.

Program održavanja javnog osvetljenja za 2018.

Program obnavljanja i formiranja novih javnih zelenih površina za 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Odeljenje za inspekcijske poslove gradske uprave grada Kraljeva

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU I POKAZATELjI DELOTVORNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA

 


 

Gradska uprava grada Kraljeva

Javna rasprava o

Radnoj verziji predloga za promenu Statuta grada Kraljeva

  Predlog za promenu Statuta grada Kraljeva
 Poziv
 ♦ Obrazac

                                                                                                                           


Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

Odluka o budžetu grada Kraljeva za 2018. godinu

 

Odluka o budžetu za 2018. godinu

Obrazlozenje Odluke o budžetu za 2018. godinu

Prilog 1 Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate za 2018. godinu

Prilog 2 Pregled kapitalnih projekata

Tabela 9 Pregled broja zaposlenihi sredstva za plate u 2018. godini po  
  
zvanjima i zanimanjima u organima i sluzbama lokalne vlasti

 

 


            Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo                                             

 

GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2018. GODINU

                                                - Građevinska inspekcija -

    PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2018. god.

    PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2018. god.

       PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA III KVARTAL 2018. god.

        Dopuna plan i program. III kvartal. 2018.godine


 

 


 SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA
 
 ♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine
    

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva
                                                                                                                                       

    UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


 VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA

Program razvoja sporta grada Kraljeva


Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine