Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Oglasna tabla

 

 


 

SAVET ZA STRUČNO USAVRŠAVANjE ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 


                                                                                                               14.07.2017.

RANI JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE „DEO DRUGOG GRADSKOG PRSTENA NA DEONICI OD ULICE KARAĐORĐEVE PREKO REKE IBAR DO BUDUĆEG KRUŽNOG TOKA
NA PRAVCU SKOPLjANSKA ULICA - ŽIČKI PUT"

 PDR DEO DRUGOG GRADSKOG PRSTENA
                  RANI JAVNI UVID           

 


                                                                                                                                                                    23.06.2017

  Konačna lista vrednovanja za ekološka udruženjaza 2017. godinu


                                                                                                                                                                   21.06.2017

   Javni poziv za dodelu sredstava iz budžeta grada Kraljeva za realizaciju godišnjih programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta za 2018. godinu

Javni poziv sportski klubovi 2018.

Obrazac za javni poziv


                                                                                                                                                                   20.06.2017. 

 


                                                                                                                                                                    19.06.2017.

 Javni poziv

Međunarodni poziv za podnošenje ponuda za izgradnju zgrade od 106 stanova u sklopu realizacije Projekta stambene obnove od posledica zemljotresa Faza 1, Kraljevo, Srbija

Contract notice

International invitation for tenders for Construction of a building with 106 apartments related to the Post-earthquake Housing Reconstruction Project, Phase 1 in Kraljevo, Serbia 

 


 

 15.06.2017.

  Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -

 PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA III KVARTAL 2017. GODINE 


                                                                                                                                                                  14.06.2017.
 

                                                                                                                                                                  13.06.2017.
Predlog odluke o završnom računu za 2016. godinu
 

                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Obrasci za registraciju stambene zgrade
 

                                                                                                                                                                  01.06.2017.
 

                                                                                                                                                          29.05.2017.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godini

Zahtev za biznis planom za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima


                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Javni poziv nezaposlenia za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini

Zahtev za biznis planom za dodelu subvencije za samozapošljavanje


                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini

Zahtev za učešće u programu stručne prakse


                                                                                                                                                                 29.05.2017.

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini

Prijava za sprovođenje javnog rada


 

                                                                                                                                            26.06.2017.

 

Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo"

Konkurs za davanje stana za socijalno stanovanje u zakup


                              Gradsko veće grada Kraljeva

 

JAVNI OGLAS

za davanje u zakup poslovnog prostora

“Zadužbina”, Hajduk Veljkova br. 49

putem prikupljanja pismenih ponuda

                                                                                                                                                                              30.10.2017.

 

JAVNI OGLAS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U OBLASTI
PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

 PRAVILNIK O USLOVIMA , POSTUPKU I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLjOPRIVREDNU PROIZVODNjU U 2017. GODINI 
PRIJAVA

 


 

 

Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2017.godini  na teritoriji grada Kraljeva

                                                                                                                                               30.11.2017.

 Obaveštenje poljoprivrednim gazdinstvima za podsticaje u poljoprivredi
 ♦ Obaveštenje
 Zahtev za osemenjavanje
 Zahtev za regresiranje

 
P R E G L E D PLANIRANIH I OSTVARENIH PRIHODA I PRIMANjA,

RASHODA I IZDATAKA PO MESECIMA ODLUKE O BUDžETU GRADA

KRALjEVA ZA 2017. GODINU                                                           31.11.2017.

 REŠENjE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH
 NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU
 NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA


OBAVEŠTENjE Odeljenja za poresku administratciju

Odluka Ustavnog suda broj 40-8/2015 

 


 


 

PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

        1.DOPUNA PLANA UKLANjANjA
OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

2.DOPUNA PLANA UKLANjANjA OBJEKATA ZA II KVARTAL 2017. GODINE 


REŠENjE O ODOBRENjU GODIŠNjIH PROGRAMA IZ OBLASTI SPORTA ZA 2017 GODINU JAVNI POZIV ZA DOBIJANjE NOVČANE NADOKNADE

SMERNICE ZA POPUNU PRIJAVE

 PRIJAVA 

   

 ODLUKA GRADSKOG VEĆA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA.


 

 ANEKS II KOLEKTIVNOG UGOVORA GRADSKE UPRAVE GRADA KRALjEVA

 


 

 

Gradsko veće grada Kraljeva

REŠENjE O DAVANjU SAGLASNOSTI ,

POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD KRALjEVO

 


Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva

Izveštaj o radu za 2016.godinu i pokazatelji delotvornosti inspekcijskog nadzora

 


 Pravilnik o načinu i postupku akreditacije predstavnicima medija

PRAVILNIK         ZAHTEV ZA AKREDITACIJU      AKREDITACIONA KARTICA  

 


GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ODELjENjA 
ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADSKE UPRAVE
 KRALjEVO ZA 2017. GODINU
PLAN INTEGRITETA

OBAVEŠTENjE ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA  


 

 

 

  TABELA KOMISIJE UGOVORI

  


 

Odeljenje za inspekcijske poslove Gradske uprave Kraljevo 
   - Građevinska inspekcija -

                      PLAN UKLANjANjA OBJEKATA ZA I KVARTAL 2017. god.

  


  


P R A V I L N I K  O ORGANIZACIJI  I  SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, JAVNOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA  I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA KRALjEVA 

 

REŠENjE GRADSKOG VEĆA                     PRAVILNIK

 
 

 GRADSKO VEĆE GRADA KRALjEVA

 REŠENjE O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE

 

      SKUPŠTINA GRADA KRALjEVA

♦ Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2016. godinu

♦ Pregled kapitalnih projekata u periodu 2016 - 2018. godine

♦ Prilog 1. Broj zaposlenih i masa sredstava za plate u 2016. godini

♦ Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2016. godini po zvanjima i zanimanjima

♦ Obrazloženje Odluke o rebalansu budžeta grada Kraljeva za 2016. godinu


 

 

 Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Kraljeva

 

IZVEŠTAJ  O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU GRADA KRALjEVA 
ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2016. GODINU


Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

                                                                                                                                       

 

  UDRUŽENjA GRAĐANA

 MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 


UPUTSTVO ZA BUDžETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
 - OBRAZAC                                                            


VODNA KNjIGA GRADA KRALjEVA


                          Program razvoja sporta grada Kraljeva

Akcioni plan za realizaciju programa razvoja sporta
 grada Kraljeva za period 2016 – 2018. godine

                                                                                                                                


 

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva

Kategorizacija grana sporta i način i postupak dodele budžetskih sredstava 
namenjenih sportu grada Kraljeva u 2016.godini.

               ◊ Pravilnik o kategorizaciji sportskih udruženja, klubova

                                      i organizacija  grada Kraljeva

◊ Pravilnik o načinu i postupku dodele sredstava

OBRAZAC 1                 OBRAZAC 2                    OBRAZAC 3