Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA

 

                             
                                                        klikom na sliku otvarate podstranicu

                                 

                                                                        

               UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA

 

 

 O PROJEKTU
 REŠENjE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLjANjE POSLOVA
    UPRAVLjANjA
LjUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA 
 OPERATIVNI (AKCIONI) PLAN ZA UVOĐENjE I UNAPREĐENjE FUNKCIJE UPRAVLjANjA
    LjUDSKIM RESURSIMA U GRADU KRALjEVU
 ODLUKA O USVAJANjU OPERATIVNOG PLANA
 
 
 
                                                                                                                                               29.06.2017.
 Projekat Upravljanje ljudskim resursimau jedinicama lokalne samouprave
 

       

U okviru Projekta Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave koji finansira Evropska unija i Savet Evrope, a implementira kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština realizuju se paketi podrške u dvadeset gradova i opština.

            Paketi podrške imaju za cilj uspostavljanje moderne funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama i unapređenje uslova za efikasnu implementaciju Zakona o zaposlenima u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

             Danas je u Gradskoj upravi grada Kraljeva počela obuka koja je namenjena rukovodiocima svih organizacionih jedinica i zaposlenima u organizacionim jedinicama za upravljanje ljudskim resursima. Teme koje se obrađuju su Upravljanje ljudskim resursima i pravni i institucionalni okvir i Ocenjivanje i formulisanje radnih ciljeva.