Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA

 

                                                                        

               UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA

 

     ♦ O PROJEKTU

     REŠENjE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLjANjE POSLOVA
      UPRAVLjANjA
LjUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA