Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA

 

                                                                        

               UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA

 

    

 O PROJEKTU
 REŠENjE O OBRAZOVANjU RADNE GRUPE ZA USPOSTAVLjANjE POSLOVA
    UPRAVLjANjA
LjUDSKIM RESURSIMA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA 
 OPERATIVNI (AKCIONI) PLAN ZA UVOĐENjE I UNAPREĐENjE FUNKCIJE UPRAVLjANjA
    LjUDSKIM RESURSIMA U GRADU KRALjEVU
 ODLUKA O USVAJANjU OPERATIVNOG PLANA