Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Komisija za imenovanje direktora Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća
                              čiji je osnivač grad Kraljevo

 

 

                                                                                                              04.12.2017 - 04.02.2018.

30.11.2017. Rešenje o imenovanju direktora JKP „ČISTOĆA" Kraljevo

30.11.2017. Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti 
direktora JKP „ČISTOĆA" Kraljevo 

 21.11.2017. RANG LISTA SA NAJBOLjE RANGIRANIM KANDIDATOM  

 

27.10.2017. OBAVEŠTENjE O TESTIRANjU KANDITA ZA IZBOR DIREKTORA

 - Ivica Bogojević

 


 05.10.2017. ZAKLjUČAK KOMISIJE


 01.09.2017. Spisak kandidata za sprovođenje izbornog postupka za direktora JKP "ČISTOĆA" Kraljevo                                                                                                     21.07.2017 - 21.08.2017.
 

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Kraljevo

            KONKURS OBLjAVLjEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" BROJ 71 OD 21.07.2017.GODINE

 


 

 

 

 OBAVEŠTENjE O TESTIRANjU KANDITA ZA IZBOR DIREKTORA

 31.05.2017.

 ALEKSANDAR NESTOROVIĆ
 RADOVAN MARKOVIĆ
 DRAGAN ARSENIJEVIĆ
 VUKOJE STOJANOVIĆ

 


 ZAKLjUČAK O ODREĐIVANjU STRUČNOG LICA ZA PROVERU STRUČNE
                 OSPOSOBLjENOSTI I PROVERU KANDIDATA

R E Š E Nj E - davanje saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije

Poslovnik o radu Komisije

Pravilnik o  merilima  za imenovanje  direktora javnog preduzeća

 

ZAKLjUČAK O OTVARANjU VEB STRANICE 

ZAKLjUČAK  O UTVRĐIVANjU SPISKA KANDIDATA ZA DIREKTORE PREDUZEĆA 

ZAKLjUČAK O ODBACIVANjU PRIJAVE