Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
Normativni akti

 

 

                                                                                                               31.07.2018.
 

P R A V I L N I K

O

organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva, Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva, Službi za budžetsku inspekciju grada Kraljeva i Službi za poslove zaštitnika građana grada Kraljeva

 

                                                                                                                  31.07.2018.

Poslovnik o radu Gradskog veća grada Kraljeva

                                                           (prečišćen tekst)

 

 

 Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacinog sistema
Gradske uprave grada Kraljeva

 

 

                                                                                                                  09.10.2017 - 09.12.2017.
 Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u  
    sistemu lokalne samouprave grada Kraljeva za 2017. godinu

 


                         OBAVEZNA INSTRUKCIJA  O NAČINU OBAVLjANjA POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE


 

P R A V I L N I K

O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA KRALjEVA


                                ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI 2016.

    


Program  popisa nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Kraljeva u 2016. godini

         

Statut grada Kraljeva

   


Poslovnik o radu Skupštine grada

            - Izmene i dopune  - Službeni glasnik grada Kraljeva  04/08,  20/11

Poslovnik o radu Skupštine grada 02.09.2016

Izmene i dopune Poslovnika o radu Gradskog veća grada Kraljeva 11.08.2017.

Poslovnik o radu Gradskog veća 01.09.2016  

INTERNI PLAN ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE U JN 

PRAVILNIK O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNjEG UZBUNjIVANjA 

PRAVILNIK O NAČINU, USLOVIMA KORIŠĆENjA I POTROŠNjI GORIVA

OBAVEŠTENjE


PRAVILNIK O TROŠKOVIMA REPREZENTACIJE

PRAVILNIK O DAVANjU POKLONA