Одштампај Пошаљи
Телефонски именик Градске управе


Градска управа града Краљево; Трг Јована Сарића бр. 1  36000 Краљево

Централа:036/306-000

Кабинет градоначелника
Служба протокола и информисања

036/306-024
036/312-838
036/312-842
mail:kabinet_gradonacelnika@kraljevo.org036/306-052
036/306-015
mail:kabinet_gradonacelnika@kraljevo.org

 


Начелник градске управе

036/306-098 
mail:nacelnik@kraljevo.org

Председник скупштине

036/312-839
mail: predsednik_skupstine@kraljevo.org

Одељење за скупштинске послове

 

•·    Начелник

036/306-063

•·    Одсек за послове градског већа

036/306-060

•·    Одсек за послове скупштине града

036/306-017

Одељење за општу управу

 

•·    Руководилац одељења

036/306-009         факс 036/312-830

•·    Одсек за људске ресурсе

036/306-090

•· 

 

•·   

 

•·    Матична служба за град Краљево      Матична служба за КиМ

036/306-030036/306-010.    306-048,

•·    Градски услужни центар

036/306-045

•·   

 

Одељење за друштвене делатности

 

•·    Начелник

036/312-836

•·    Одсек послова корисника буџетских средстава

036/306-217

•·    Одсек поверених послова и послова социјалне заштите

036/306-028

•·    Повереништво комесаријата за избеглице

036/323-205

•·    Борачко-инвалидска заштита

036/306-150

•·    Дечија заштита

036/306-106
mail: decija_zastita@kraljevo.org

Одељење за привреду и финансије

 

•·    Начелник

036/312-840

•·    Одсек за привреду и развој

036/306-134

•·    Одсек за финансије

036/306-040

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

 

•·    Одсек за урбанизам и грађевинарство

036/306-205

•·    Одсек за стамбено комуналне делатности

036/306-207

•·    Одсек за имовинско-правне послове

036/306-211

Одељење за заједничке послове

 

•·    Начелник

036/306-080
mail: zajednicki_poslovi@kraljevo.org

•·    Одсек за рачуноводство

036/306-092

•·    Одсек за информатику

036/306-144
mail: informatika@kraljevo.org

•·    Одсек за рад са месним заједницама

036/306-019

•·    Одсек за техничке послове

036/306-022

•·    Група послова за јавне набавке

036/306-058
mail: javne_nabavke@kraljevo.org

Одељење за инспекцијске послове

 

•·    Начелник

036/312-284

•·    Одсек грађевинске инспекције

036/306-088

•·    Одсек комуналне и саобраћајне инспекције

036/306-023

•·    Одсек за послове извршавања решења

036/306-086

•·    Одсек за заштиту животне средине

036/306-214
mail: leap@kraljevo.org

•·    Група послова просветне инспекције

036/306-081

Служба за пројектовање и развој

036/306-200; 036/306-215
mail: projektni.centar@gmail.com

•·    Канцеларија пројектног центра

 

•·    Канцеларија за локални економски развој

 

Јавно правобранилаштво

036/321-257