Одштампај Пошаљи
Регистар потврђених урбанистичких пројеката

 


 УП за изградњу МХЕ Долови на реци Склапијевац


 

 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОЈНИЧКЕ КАПЕЛЕ КО САВОВО


 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБЉА У МЕТИКОШИМА

 


 

Урбанистички пројекат за изградњу капеле на гробљу у Ковачима

 

  

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архит

ектонско обликовање просторне целине парка

 Извод из  Измене ПГР Рибница

 КТП

 Урбанистичко решење са елем.регулације и нивелације
 Урбанистичко решење обликовања и уређење
 Синхрон план инфраструктуре
 Предлог препарцелације
 Идејни пројекат-озелењавање
 Идејни пројекат-партерно уређење

Парк -текст


Урбанистички пројекат за изградњу МХЕ"Караула"


 

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабревање горивом моторних возила у Ушћу


Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног насеља у Доситејевој улици у Краљеву