Одштампај Пошаљи
Огласна табла


ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО 

РЕШЕЊЕ О САГЛАСНОСТИ НА Пословник о раду Комисије за спровођење поступка за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 


 

Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Краљево

ЗАКЉУЧАК О ОТВАРАЊУ ВЕБ СТРАНИЦЕ 

ЗАКЉУЧАК  О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРЕ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ 


   

ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

 


 

Јавно предуеће "Градско стамбено" Краљево објављујје

ОГЛАС

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следећих непокретностиНЕ

 КОНКУРС ЗА РАСПОЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊАНА РАДА САВЕТА У 2017 ГОДИНИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ КАМПАЊА И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА БЕЗБРНОСТ САОБРАЋАЈА А СВЕ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 


 

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

 


 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ 

 


 

ОДЛУКА О СТИПЕНДИЈАМА ЗА 2017 ГОДИНУ 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


 

 

Градско веће града Краљева

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО

 
 

                                    ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА

                         ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК


 

 


Јавни Позив за организовање спровођења јавних радова 2017

Пријава за спровођење Јавног Рада

 


Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. фебруара 2017.године, донела је: 

 ♦ Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА

 ♦ Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА

 


Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  


 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -

                      ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.

  


  


П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


 

 

 

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНУ


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева


Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева у 2016. години

♦ Информација за учеснике пројеката

♦ Образац 1А - Ревидирани буџет пројекта
♦ Образац 2 - Наративни и финансијски извештај - наративни део

 ♦ Образац 2 - Наративни и финансијски извештај – финансијски део                                                                                                                                         


 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3