Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 

05.07.2017

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-30-VII,

Hабавка добара – униформи (одећа и обућа) за Комуналну полицију и
јединицу Цивилне заштите за потребе наручиоца Градске управе града
Краљева, по партијама.
 
                                                           
 

 07.07.2017

Набавка услуге - чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

                                                           

 

28.06.2017

Набавка услуге - израде Пројекта уређења саобраћајних површина испред хотела "Добре воде" на Гочу 

                                                          


 

  Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2017. годину по партијама

                                                          

                                         Измена и допуна конкурсне документације

                                         Питања и одговор

                                         Одлука о додели уговора

                                         Обавештење о закљученом уговору

 

 02.06.2017.

  ЈНМВ - набавка добара - бензина, дизел горива и плина(ТНГ) за 2017. годину за потребе Градске управе града Краљева

                                                          

                                         Питања и одговор

                                         Одлука о додели уговора

                                         Oбавештење о закљученом уговору


 30.06.2017.
                                                                                                                    ЈН број 404-21/17-IX
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Jавнa набавка радова – санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици
Краљево, код Спомен-парка

 
                                                           
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 
 19.05.2017.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

 

За јавну набавку радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама

 
 
                                                             
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА    
                                          ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЗА ПАРТИЈУ 12            
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 
 
 08.06.2017.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Јавна набавка добара - канцеларијског материјала по партијама

 
   
                                                         
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 
 16.05.2017.
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда за резервисану јавну набавку мале вредности радова - Одржавање стубова јавног осветљења

 
 
 
                                                             
                                         ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
                                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                                         Обавештење о закљученом уговору
 
 
 
 12.05.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За јавну набавку услуге дератизације на територији града Краљева
за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине.

 
                                                        
                       
                                                 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                        ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 31.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Реконструкција степеништа код атлетског стадиона
 у ул. IV kраљевачки батаљон

 

 
 
                                                              
                                           Обавештење о закљученом уговору
 
 30.05.2017
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Пројекат реконструкције пешачког моста на Магличу

 
 
 
                                                          
                                         Одлука о додели уговора
 
 
 
 29.05.2017.
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда
Пројекат изградње новопланиране
саобраћајнице од кружног тока
 у ул. Душана Поповића у Рибници преко новопланираног моста преко реке Ибар

 
                                                             
                                         Одлука о додели
                                         ♦ Обавештење о закљученом уговору
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

Јавна набавка радова
– изградња атмосферске канализације
за комплекс зграда у ”
Војном насељу”

 
 
                                                               
                                                ODLUKA O DODELI UGOVORA
 

 
 22.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
 – Одржавање јавног осветљења

 – Замена сијалица, поправка или замена арматура

 
 
                                                                 
 
                                         ♦ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                               Одлука о додели уговора 
                                               Обавештење о закљученом уговору
 

 
 10.05.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку

 
 
 
                                                                
 
                                              ♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              ♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ