Одштампај Пошаљи
Дом Градске управе града Краљев

Крајем септембра обуком Комуналне полиције града Краљева на Рудну је отворен Дом Градске управе града Краљева. Овај објекат, који је раније био у власништву Дечјег одмаралишта „Гоч“, а који је Скупштинском одлуком поверен на управљање и коришћење Градској управи града Краљева, реновиран је волонтерским радом радника Градске управе.
Дом је површине 300 квадрата и располаже капацитетима за смештај педесетак особа.
Скупштина града Краљева донела је одлуку о организовању јединица цивилне заштите, које су дуги низ година биле заборављене. Ова скупштинска одлука треба да буде пример добре праксе и другим градовима и општинама како да организују свој систем заштите и спасавања.
            „Успостављени су одређени контакти са националним тренинг центром, са Центром за ванредне ситуације и овај тренинг центар ће се користити за обуку комуналне полиције, али и институције типа Горска служба спасавања, Црвени крст, Сектор за ванредне ситуације и други.
Ово је добар пример како град брине о својој имовини. Објекат је био у доста лошем стању и, од јануара, уложен је велики напор, углавном волонтерским радом радника Градске управа и представника Месне заједнице Рудно, тако да смо данас у прилици да пустимо овако сређен и функционалан објекат у рад.
Што се саме обуке за комуналне полицајце тиче, она је обавезна по Закону о Комуналној полицији и Скупштина града је прошлог септембра донела Стратешки план рада Комуналне полиције за период од 2013-2018. године, где је предвиђена и обука из области поступања Комуналне полиције у ванредним ситуацијама и провера психофизичке способности“, рекао је Милош Петровић, начелник Градске управе града Краљева.
Отварању Дома и обуци комуналних полицајаца присуствовали су и градоначелник града Краљева Томислав Илић, заменик градоначелника Милун Јовановић и директори јавних предузећа.
             „Овај дом на Рудну привели смо намени захваљујући волонтерском раду радника Градске управе и данас смо у прилици да присуствујемо обуци Комуналне полиције града Краљева. Наш циљ је да ово постане Регионални центар за обуку Цивилне заштите и ми смо у контакту са министарствима и Сталном конференцијом градова и општина тако да ће ово убрзо постати објекат са максималним искоришћењем“, рекао је градоначелник града Краљева Томислав Илић.
            Према речима начелника Комуналне полиције града Краљева Слободана Радаковића, ово је прва обука после формирања Одељења комуналне полиције. Како каже, овакав тип обуке ће се наставити како би припадници овог одељења успешно примењивали законе и прописе, али и стицали физичку спремност за обављање посла.
            „Сам објекат ће послужити сврси и својој намени скупштинском одлуком за обуку јединица цивилне заштите опште намене, као и повереника и заменика повереника Цивилне заштите.
Одлуком о функционисању и организацији цивилне заштите град Краљево је у обавези да формира јединице цивилне заштите и укупан број припадника на територији града Краљева биће око 300 људи. У зависности од степена угрожености месних заједница, тако ће се и саме јединице формирати.
У наредном периоду акценат ће бити рад са предшколском и школском децом у смислу самих обука и упутстава у понашању када се десе елементарне непогоде и када дође до проглашења ванредних ситуација, јер смо видели да искуства у свету показују да је рад са децом делотворан у смислу дуготрајних планова, стратегија и свих осталих ситуација какве су се нама десиле у априлу и мају ове године“, рекао је Здравко Максимовић, начелник Одељења за послове одбране и ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове.
            Према речима Драгољуба Шеклера, председника Савета МЗ Рудно, отварањем овог Дома побољшаће се и сеоски туризам, јер ће фреквенција људи бити већа, тако да ће сви мештани овог краја имати користи. 
            Сама обука припадника Одељења комуналне полиције састојала се из обуке у пружању прве помоћи, коју су одржали представници Црвеног крста Краљево, обуке из противпожарне заштите, коју су одржали припадници Сектора за ванредне ситуације, провере физичких способности и предавања и теоријских вежби о улози Комуналне полиције у ванредним ситуацијама.

Данас је градоначелник са гостима обишао и реновирану брвнару на Рудну која је у власништву града а која је раније служила као Инфо центар дечјег одмаралиште Рудно, такође је реновирана волонтерским радом радника Градске управе и залагањем заменика начелника Градске управе Јелене Бекчић Луковић.
 „ Овај објекат који називају „Инфо кућа“, вероватно ће се користити за специјалне госте града Краљева углавном из иностранства. Овим би град уштедео на хотелском смештају а гости који би посетили планину допринели развоју овог краја.
Рудно се налази на надморској висини од 1100 метара и удаљено је  од Краљева 100 километара и познато је као ваздушна бања због своје климе.