Mapa sajta  |  RSS
Odštampaj Pošalji
150716 Sednica Skupštine grada

Sednica Skupštine grada Kraljeva danas je počela verifikacijom mandata novoizabranim odbornicima Skupštine grada Kraljeva i polaganjem odborničke zakletve.

 

          

AKTI DONETI NA ČETVRTOJ SEDNICI SKUPŠTINE GRADA KRALjEVA ODRŽANOJ 15.JULA 2016.GODINE

 

1.    ODLUKA O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI GRADA KRALjEVA  

 

2.    ZAKLjUČAK O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI ODLUKE O BUDžETU  GRADA KRALjEVA ZA 2016. GODINU, ZA PERIOD 01.01.2016.-31.03.2016. GODINE 

 

3.    GODIŠNjI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjO-PRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA ZA 2016. GODINU

 

4.    ODLUKA O DONOŠENjU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODOTOKOVE DRUGOG REDA NA TERITORIJI GRADA KRALjEVA ZA 2016. GODINU

 

5.    REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA ŠO U OŠ „DIMITRIJE TUCOVIĆ“ U KRALjEVU ZORICI JEVTOVIĆ  

 

6.    REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA ŠO U OŠ „ĐURA JAKŠIĆ“ U KONAREVU SLAĐANI VUKOSAVLjEVIĆ

 

7.    REŠENjE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UO DOMA KULTURE „STUDENICA“ IZ UŠĆA IVANU JEVTOVIĆU  

 

8.    REŠENjE O RAZREŠENjU I IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA DRUŠTVENO-EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU I FINANSIJE SKUPŠTINE GRADA KRALjEVA  

 

9.    REŠENjE O RAZREŠENjU I IZBORU ČLANA KOMISIJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADA KRALjEVA  

 

10.  REŠENjE O RAZREŠENjU I IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE SKUPŠTINE GRADA KRALjEVA    

 

11.  REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JP DIREKCIJA ZA PLANIRANjE I IZGRADNjU „KRALjEVO“ IZ KRALjEVA

 

12.  REŠENjE O RAZREŠENjU DIREKTORA JEP „TOPLANA“ IZ KRALjEVA    

 

13.  REŠENjE O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JEP „TOPLANA“ IZ KRALjEVA  

 

14.  REŠENjE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA „KRALjEVO“ IZ KRALjEVA  

 

15.  REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA ZDRAVLjA „KRALjEVO“ IZ KRALjEVA  

 

16.  REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNjE MEDICINSKE ŠKOLE U KRALjEVU  

 

17.  REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ“ U KRALjEVU

 

18.  REŠENjE O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „ČIBUKOVAČKI PARTIZANI“ U KRALjEVU

 

19.  REŠENjE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“ U VITKOVCU

 

20.  ODLUKA O OBRAZOVANjU POVREMENOG RADNOG TELA SKUPŠTINE GRADA KRALjEVA ZA IZRADU NACRTA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE GRADA KRALjEVA