Одштампај Пошаљи
150716 Седница Скупштине града

Седница Скупштине града Краљева данас је почела верификацијом мандата новоизабраним одборницима Скупштине града Краљева и полагањем одборничке заклетве.

 

          

АКТИ ДОНЕТИ НА ЧЕТВРТОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ОДРЖАНОЈ 15.ЈУЛА 2016.ГОДИНЕ

 

1.    ОДЛУКA О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У СКУПШТИНИ ГРАДА КРАЉЕВА  

 

2.    ЗАКЉУЧАК О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ, ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.-31.03.2016. ГОДИНЕ 

 

3.    ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉО-ПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

4.    ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКОВЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

5.    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШО У ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ У КРАЉЕВУ ЗОРИЦИ ЈЕВТОВИЋ  

 

6.    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ШО У ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У КОНАРЕВУ СЛАЂАНИ ВУКОСАВЉЕВИЋ

 

7.    РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УО ДОМА КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“ ИЗ УШЋА ИВАНУ ЈЕВТОВИЋУ  

 

8.    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  

 

9.    РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА  

 

10.  РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА    

 

11.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА

 

12.  РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈЕП „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА    

 

13.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈЕП „ТОПЛАНА“ ИЗ КРАЉЕВА  

 

14.  РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА  

 

15.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „КРАЉЕВО“ ИЗ КРАЉЕВА  

 

16.  РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У КРАЉЕВУ  

 

17.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У КРАЉЕВУ

 

18.  РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У КРАЉЕВУ

 

19.  РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ВИТКОВЦУ

 

20.  ОДЛУКА О ОБРАЗОВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ РАДНОГ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ИЗРАДУ НАЦРТА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА