Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
 
                                                             
 
 
         
                                                                                                    11.10.2018 -19.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

 
 
                                                     
 

          
                                                                                                    28.09.2018 -04.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-48/18-VII

 

 

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину - поновљени поступак

 

 
 
                                                              
                                                                                                    28.09.2018 -08.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-46/18-VII

 

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ ''Свети Сава'' Рибница

 

 
 
                                                     
 

 
          
                                                                                                    26.09.2018 -05.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
 локалног пута Студеница – Рудно

 

 
 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели

                
                                                                                                    26.09.2018 -04.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу - Краљево

 
 
 
                                                     

                                                                                                            30.08.2018 - 07.09.2018.
 
 
  Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18-VII
Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама
                  
                                                             
                                                                  Одлука о додели
                                                                  Обавештење о закљученом уговору
 
 

                                                                                                  17.08.2018- 24.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-43/18-VII

Набавка израде школских сајтова и пропратних електронских садржаја за потребе основног образовања
                                                        
                                                            Одлука о додели
                                                            Обавештење о закљученом уговору

                                                                                         06.08.2018- 16.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-44/18-VII

 Набавка добара - противградних ракета средњег и великог домета на територији града Краљева
 
                                                        
                                         ♦ Одлука о додели

                                                                                             01.08.2018- 09.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-42/18-VII

Пројекат кружног тока на Ибарској магистрали код локације будућег погона "Леони" и искључења из Улице Јована Дерока
 
                                                       
                                                             Одлука о додели

 
                                                                                                                 27.07.2018- 06.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-41/18-VII

Технички преглед изграђене и реконструисане мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП ВОДОВОДА донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа.

 

 
                                              
                                                Одлука о додели
                                                Одлука о измени уговора

 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-40/18-VII

Завршетак радова на  изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом  спољашњих инсталација -поновљени поступак

 
                                              
                                                     Одлука о додели

 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

 
                                              
                                       Обавештење о закљученом уговору
    ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 12.10.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 25.07.2018.
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА