Одштампај Пошаљи
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 2014.

      ИЗВЕШТАЈ О УПЛАТАМА ГРАДУ КРАЉЕВУ НА ИМЕ ПОМОЋИ ЗА САНАЦИЈУ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА

                           ДИНАРСКИ РАЧУН                              ДЕВИЗНИ РАЧУН

 


               СПИСАК ИСПЛАЋЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ 
                Допунски списак нов.2014

              Списак објеката оштећених у поплави по критеријуму један власник - један објекат
               Допунски списак нов.2014

 


 

 

 Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за теритприју града Краљева

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

15.05.2014. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију града Краљева

16.05.2014 . Наредба о нерадном дану за основне и средње школе града Краљева

24.05.2014.  Одлука о укидању ванредне ситуације за територију града Краљева