Одштампај Пошаљи
УСТАНОВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


Туристичка организација Краљева 

Контакт

Адреса: Трг Српских ратника 25, 36 000 Краљево

Телефон:036/316-000;311-192

Факс:036/316-000;

e-mail: jutok@tron.rs

web: http://www.jutok.org.rs/

 Народна библиотека "Стефан Првовенчани" Краљево

Контакт

Адреса: Цара Лазара 36, 36 000 Краљево

Телефон/ факс: 036/321-377, 036/319-750

e-mail: biblioteka@tron.rs

web: http://www.kv-biblio.org.rs/

 Краљевачко позориште

Контакт

Адреса: Топлице Милана 1, 36000 Краљево, Србија
Тел.:036 311 322; 322-477  

Фаx:036 322 477; 311-211

e-mail: kv.teatar@gmail.com

web: http://www.kraljevackopozoriste.rs/

 Дечје одмаралиште „Гоч"

Контакт
Адреса: Београдска 44ч , 36 000 Краљево
тел/фаx: 036/5317-670;5325-210
e-mail: office@decjeodmaraliste.co.rs

web:

www.odmaralistegoc.rs

 

 Спортски центар „Ибар"

Контакт

Адреса: Душана Поповића 41А

Телефон/ централа:  036/321-687;321-800

e-mail: office@sportskicentarkv.co.rs

 Историјски архив Краљева

Контакт

Адреса: Трг Светог Саве 1, 36 000 Краљево

Телефон: 036/317-560; 036/317-561;

Факс: 036/317-560

e-mail: arhiv@arhivkraljevo.org.rs

http://www.arhivkraljevo.org.rs


 

 Народни музеј Краљево

Контакт

Адреса: Трг Светог Саве 2, 36 000 Краљево

Телефон/Факс: 036/315-350; 036/333-004;

e-mail: office@nmkv.rs
web: http://www.nmkv.rs

 Културни центар Рибница
Краљево

Контакт

Адреса: Излетничка 2, 36103 Краљево

Телефон: 036/375-757;201-464

Факс: 036/375-757

Градска књижара 036/336-117
web: http://www.kcribnica.rs

e – mail: kcprogrami@gmail.com i kcmarketingribnica@gmail.com

 

 

 Дом културе „Ушће"

Контакт

Адреса: 23. новембра 12, 36 342 Ушће

Телефон/ Факс: 036/5430-056;

e-mail:domusce@open.telekom.rs

 Предшколска установа „Олга Јовичић - Рита" Краљево

Контакт

Адреса: Карађорђева 11, 36 000 Краљево

Телефон: 036/332-630;

Факс: 036/316-040

e-mail:

                  predskolska.ojr@gmail.com

          http://www.predskolskaustanovakv.rs/

 

 Центар за социјални рад Краљево

Контакт

Адреса: Насеље Моше Пијаде 28/А

Телефон: 036/331-744; 036/331-490; 036/314-850;

Факс: 036/323-151

e-mail: scrkv@open.telekom.rs

http://www.scrkv.co.rs/naslovna-strana/

 

 

 

 

Апотека

 

Контакт
Адреса: Трг Српских ратника 30
Телефон: 036/325-900

Факс: 036/325-910

e-mail:office@apotekakraljevo.rs
www.apotekakraljevo.rs

 

 

Завод за заштиту споменика

културе Краљево

Контакт
Адреса: Цара Лазара 24
Телефон: 036/331-866

Факс: 036/321-025

e-mail:zzzskv@gmail.com
http://zzskv.rs/

 

 

  

 

     Дом здравља "Краљево"

 

Југ Богданова 110

 36000 Краљево

ТЕЛЕФОН: 036/301-624

e-mail: office@dzkraljevo.co.rs

 

WEB: http://www.dzkraljevo.co.rs/

 

 

 Центар локалних услуга града Краљева

               Зелена гора 37А           
               36000 Краљево

ТЕЛЕФОН: 036/338-770

      e-mail: clugkv@mts.rs