Одштампај Пошаљи
Нормативни акти

 

 

                                                                                                               24.12.2017.
 

П Р А В И Л Н И К

О

организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове заштитника грађана града Краљева

 

                                                                                                                  12.10.2017.

Пословник о раду Градског већа града Краљева

                                                           (пречишћен текст)

 

                                                                                                                  09.10.2017 - 09.12.2017.
 Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у  
    систему локалне самоуправе града Краљева за 2017. годину

                                                                                                                             28.07.2017.

П Р А В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву град Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове заштитника грађана града Краљева

                                                                                                                              06.07.2017.

П Р А В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Краљева

 


                         ОБАВЕЗНА ИНСТРУКЦИЈА  О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ


 

П Р А В И Л Н И К

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ

ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА


                                ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ 2016.

    


  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА  
 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК


 

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


Програм  пописа незаконито изграђених објеката на територији града Краљева у 2016. години


 

                 ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СИСТЕМУ
                 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ  
 

    

Статут града Краљева

   


Пословник о раду Скупштинe града

            - Измене и допуне  - Службени гласник града Краљева  04/08,  20/11

Пословник о раду Скупштинe града 02.09.2016

Измене и допуне Пословника о раду Градског већа града Краљева 11.08.2017.

Пословник о раду Градског већа 01.09.2016  

ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈН 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ, УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА И ПОТРОШЊИ ГОРИВА

ОБАВЕШТЕЊЕ


ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ ПОКЛОНА