Одштампај Пошаљи
Комисија за именовање директора Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
                              чији је оснивач град Краљево

 

 

                                                                                                              04.12.2017 - 04.02.2018.

30.11.2017. Решење о именовању директора ЈКП „ЧИСТОЋА" Краљево

30.11.2017. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности 
директора ЈКП „ЧИСТОЋА" Краљево 

 21.11.2017. РАНГ ЛИСТА СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТОМ  

 

27.10.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 - Ивица Богојевић

 


 05.10.2017. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ


 01.09.2017. Списак кандидата за спровођење изборног поступка за директора ЈКП "ЧИСТОЋА" Краљево                                                                                                     21.07.2017 - 21.08.2017.
 

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Краљево

            КОНКУРС ОБЉАВЉЕН У "СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РС" БРОЈ 71 ОД 21.07.2017.ГОДИНЕ

 


 

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕСТИРАЊУ КАНДИТА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

 31.05.2017.

 АЛЕКСАНДАР НЕСТОРОВИЋ
 РАДОВАН МАРКОВИЋ
 ДРАГАН АРСЕНИЈЕВИЋ
 ВУКОЈЕ СТОЈАНОВИЋ

 


 ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ СТРУЧНОГ ЛИЦА ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНЕ
                 ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ПРОВЕРУ КАНДИДАТА

Р Е Ш Е Њ Е - давање сагласности на Пословник о раду Комисије

Пословник о раду Комисије

Правилник о  мерилима  за именовање  директора јавног предузећа

 

ЗАКЉУЧАК О ОТВАРАЊУ ВЕБ СТРАНИЦЕ 

ЗАКЉУЧАК  О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА КАНДИДАТА ЗА ДИРЕКТОРЕ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВЕ