Одштампај Пошаљи
Град Краљево - Оптимус - СКГО

 

 

       

                                                                                         

У П У Т С Т В О ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА НАКОН РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ
   У ГРАДСК
ОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА

 

П Р А В И Л Н И К  О РЕГИСТРУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА
          И СПРОВОЂЕЊУ АНАЛИЗЕ ЕФЕКАТА ПРОПИСА

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТРЕЋЕ ФАЗЕ ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА НА
                  ЛОКАЛНОМ НИВОУ КРОЗ РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ” У ГРАДУ КРАЉЕВУ

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ПОСЛОВНИМ СЕКТОРОМ У КРАЉЕВУ

ПРАВИЛНИК О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

              - ПРИЛОГ, РОКОВИ

ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ПРЕПОРУКА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА ГРАДА КРАЉЕВА

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ КРОЗ РЕГУЛАТОРНУ РЕФОРМУ”
У ГРАДУ КРАЉЕВУ

ЗАКЉУЧАК О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА