Одштампај Пошаљи
ВЕСТИ - РЕГУЛАТОРНА РЕФОРМА

 

 

ЦИЉ ДОБРА ГРАДСКА УПРАВА                                                               27. децембар 2013.

 

Добра градска управа свој рад заснива на законитиости, економичности, транспарентности и делотворности, која подразумева да грађани са што мање компликованих процедура могу да остварују своја права, порука је са данашњег састанка којим је обележен почетак четврте фазе пројекта  „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу".
Уз финансијску подршку Швајцарског секретаријата за економске односе. носиоци пројекта су Град Краљево, Стална конференција градова и општина и ОПТИМУС - Центар за добро управљање. Према речима Предрага Цветковић, стручњака за регулаторну реформу испред “Оптимуса”,током ранијих фаза направвљен је инвентар свих административних поступака који се спроводе у градској управи у Краљеву. Ти поступци су аналаизирани по питању легалности и поштовања рокова, документације коју је потребно прикупити за подношење захтева. У другој фази пројекта обављене су консултације са пословним сектором, током које су од привредника добијене препоруке за поједностављивање и унапређење процедура. Након урађене експертизе предлога који су стигли из пословног сектора, али и од стране градских службеника, припремљене су збирне препоруке за поједностављење административних поступака.
То подразумева да су тим документом прецизирани скраћени рокови за  доношење решења, односно за доставу одговора странкама по захтевима, елиминисана је непотребна документација која је до сада тражена приликом подношења захтева.

„Одређена документација убудуће ће моћи да се прибавља и по службеној дужности, поједине таксе и накнаде су укинуте или смањене, увели смо стандардизоване обрасце, а све то са циљем да се пословном сектору и грађанима олакша подношење захтева, односно комплетних услуга које пружа локална администација“, рекао је Цветковић.
Након што је препоруке усвојила Радна група за спровођење овог пројекта, након чега су органи града Краљева донели одговарајуће одлуке, у циљу њихове лакше имплементације.

Цветковић је истакао задовољство због сарадње са локалном самоуправом у Краљеву која је, како је оценио, препознала значај овог пројекта, како по питању самог ефикаснијег и квалитетнијег рада локалне администрације, тако и по питању олакшања које ће имати странке за остваривање права која су у надлежности локалне самоупаве.
У последњој, четвртој фази пројекта, биће успостављен електронски регистар административних поступака, како би странке могле на транспарентан начин имале увид у то како се спроводе административни поступци.

„Ичекујем да по завршетку тог пројекта пословни сектор и грађани Краљева буду задовољни начином функционисања локалне администрације“, рекао је Цветковић.
Према оцени начелника Градске управе Милоша Петровића, одлука да се уђе у овај пројекат била је мотивисана сликом оног што у развијеном свету зову добром управом.

„Делотворност значи да грађани могу на лакши начин да остваре своја права, без непотребнизх процедура, а иновативност подразумева нове активности које спроводи Градска управа, идући у сусрет неким новим прописима“, пецизирао је Петровић и подсетио да је при Влади Србије формирана Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа.
Он је додао да је у току израда Стратегије регулаторне реформе од 2013. до 2015. године и да је Краљево једна од ретких локалних самоуправа у Србији која спроводи регулаторну реформу на локалном нивоу.

„Преостаје да се данас договоримо о начин у имплементације онога што је до сада усвојено, што представља можда најтежу фазу у спровођењу ове реформе“, оценио је начелник Градске управе.
Ово ће, према његовим речима, бити начин да се превазиђе све оно што је изазвало изреку у народу познату као „фали ти један папир“.

„Сада ћемо ми за потребе грађана прибављати тај један неопходан папир, јер ћемо по службеној дужности прибављати све оно што грађанима треба, а да Градска управа тиме располаже“, појаснио је Петровић.
Уговор о реализацији овог пројекта између града Краљева, Сталне конференције градова и општина и Оптимуса потписан је у новембру прошле године, а предвиђено је да траје до фебруара 2014. године.

У периоду између два састанка донет је Правилник о рационализацији рада Градске управе којим су тачно прописане обавезе унутрашњих организационих јединица у поступању, одређена су лица која су задужена за прибављање докумената по службеној дужности и установљење су e-mail адресе преко који ће се тај посао обављати.
Град Краљево ослобођен је обавезе финансијског учешћа у пројекту чији је циљ унапређење пословног окружења уз скраћење времена и смањење трошкова пословања за привреднике, кроз поједностављење пословних административних поступака Градске управе и повећање транспарентности.
 
 

 


УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА КРОЗ РЕГУЛАТРНУ РЕФОРМУ                 7. новембар 2013.

 

            Тачно на годишњицу почетка пројекта „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ , у Краљеву је данас одржан трећи састанак радне групе пројекта који, са градом Краљевом као партнером спроводи организација „Оптимус“ – Центар за добро управљање. Циљ пројекта је стварање бољих, повољнијих услова за почетак или развој бизниса, односно бољих услова за пословање
На данашњем састанку чланови Радне групе одлучивали су о усвајању препорука за поједностављење административних поступака. Усвојене су препоруке за скраћење рокова за решавање административних поступака, елиминацију непотребне документације, прибављање документације по службеној дужности, смањење такси и накнада, увођење стандардизованих образаца у рад Градске управе.
- Управо на овом важном састанку створени су битни предуслови за бољи рад Градске управе, а каснијим доношењем одређених одлука, правилника и других правних аката, ове препоруке биће уведене у систем рада Градске управе, тако да за месец или два можемо очекивати њихову практичну примену, коришћењем електронског регистра за администаративне поступке – рекао је Предраг Цветковић, стручњак за регулаторну реформу из организације „Оптимус“.

Грађани ће, према његовим речима, на једном месту имати све административне поступке које спроводи Градска управа, начин на који се ти поступци спроводе, као и све информације битне за те поступке, од сазнања која документација је потребна, преко тога колике су таксе до рокова за решавање поступка.
Према оцени начелника Градске управе Милоша Петровића, пројекат се сада налази у финалној фази.

- Ради се о обимном материјалу који је аналитички добро урађен, а ја ћу као начелник Градске управе заиста инсистирати на доследној примени ових препорука – рекао је Петровић.
Једна од мера је и доношење Правилника о рационализацији рада Градске управе,  којим ће бити прецизно дефинисани поступци унутрашњих организационих јединица, односно одељења и рокови решавања, обавештавања странака о недостацима приликом подношења захтева и прибављању аката по службеној дужности.

- Практично ћемо на нивоу сваког одељења одредити по једног службеника који ће бити задужен да прибавља документа по службеној дужности, од организационе јединице која тим подацима располаже – прецизирао је Петровић, додајући да акценат није само на скраћивању рокова решавања предмета, већ на апсолутном скраћивању рока за обавештавање станке да документација коју је та странка поднела није комплетна.
Максималне уштеде моћи ће да се остваре кроз прибављање докумената по службеној дужности, а Градско веће, које је подржало овај пројекат, донеће одлуку којом ће бити прихваћене данас усвојене препоруке.
 
 


ПОВОЉНИЈА КЛИМА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ                                                     9. октобар 2013.

 

 

Суштина регулаторне реформе подразумева да треба скратити рокове, смањити трошкове и упростити административне процедуре где год је то могуће. Добра Градска управа свој рад заснива на законитиости, економичности, транспарентности и, пре свега, делотворности, која подразумева да грађани са што мање компликованих процедура могу да остварују своја права, порука је са данашњег састанка градоначелника Краљева Драгана Јовановић и начелника Градске управе Милоша Петровић са представницима ОПТИМУС-а, Центра за добро управљање.
На састанку је било речи о досадашњим резултатима спровођења Пројекта “Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу” у Краљеву, као и о будућим корацима реализације Пројект,а како би били постигнути што бољи резултати, а регулаторна реформа успешно спроведена у нашем граду.
Уговор о реализацији овог пројекта између града Краљева, Сталне конференције градова и општина и Оптимуса, потписан је у новембру прошле године. Уговором је предвиђено да пројекат траје 16 месеци, односно до фебруара 2014. године, а данас је предочено охрабрење да ће, можда, моћи да буде завршен и раније. Град Краљево ослобођен је обавезе финансијског учешћа у пројекту чији је циљ унапређење пословног окружења уз скраћење времена и смањење трошкова пословања за привреднике, кроз поједностављење пословних административних поступака Градске управе и повећање транспарентности.

Како су у нашој земљу управе углавном гломазне и компликоване, и имају захтевне процедуре, интенција је превазилажење таквих проблема.
„Дошло је време да се озбиљније позабавимо реформом управе, неке ствари смо већ започели, па је на нивоу Градске управе успостављен нови концепт организације управе“, рекао је Милош шетровић, начелник Градске управе.

Пројекат регулаторне реформе, према његовим речима, дошао је до фазе када град треба да прихвати препоруке ОПТИМУС-а које се тичу упрошћвања административних поцедура.
„Посебан акценат није стављен, наравно, само на запослене и на њихов рад, већ је пре свега намењен пословном окружењу и привредном сектору, односно потенцијалним инвеститорима који треба да добију повољнију пословну климу и да, уз што мање процедура и трошкова дођу до позитивног пословног резултата“, прецизирао је Петровић.

Поређење стања у Краљеву са стањем у другим јединицама локалне самоуправе у којима је, такође, спровођена регулаторхна реформа, показује да су у нашем граду поступци скупи.
„Тамо где је то могуће покушаћемо да смањимо административне таксе, и рокове поступања, јер пракса показује да се за остварење неких права у Краљеву чека и до 120 дана. Данас смо разговарали о поступцима где је то могуће остварити и за седам дана“, навео је начелник Градске управе Милош Петровић.

Он је додао да законске рокове, наравно, треба поштовати, али да постоји начин да уз бољу сарадњу, пре свега са јавним предузећима, установама и другим субјектима, дође до скраћења рокова. Резултат рада биће и Регистар локалних прописа који ће, поред Регистра процедура такође бити истакнут на званичном сајту града и бити доступан грађанима.
У склопу пројекта који има четири фазе до сада су реализоване две фазе: усвајање правних аката неопходних за еализацију пројекта и завршена је обука службеника за имплементацију регулаторне реформе. Такође, градске управе су припремиле и листе административних поступака којима је утврђено да од 185 пријављених, 176 администативних поступака представља релевантнр за пројекат.

„Друга фаза подразумевала је и организације и одржавање фокус група са привредницима, представницима њихових удружења и организација, што је веома важно“, оценио је градоначлник Краљева Драган Јовановић додајући да је Краљево улази у трећу фазу активности које, између осталог, подразумевају економску анализу инвентара административних поступака и, на крају, усвајање коначног сета препорука од стране Радне групе, које ће бити презентоване надлежним органима за усвајање путем  одговарајућих правних аката.
У име ОПТИМУС-а, састанку су присуствовали директор Слађана Каравдић-Кочевић, заменик директора Катарина Милановић, стручњак за регулаторну реформу Предраг Цветковић и Гордана Бошњаковић, стручњак за односе са јавношћу.

Према речима Катарине Милановић, заменика директора „Оптимуса“, регулаторна реформа је нарочити важна за пословни амбијент једног града, региона или државе, будући да директно утиче на оптерећење привреде и грађана кад су у питању трошкови и време  које они морају да издвоје чекајући на добијање дозвола, одобрења, уверења или решења.
„Наш фокус у овом пројекту су привредници, јер желимо да побољшамо пословну климу, односно да управо њима смањимо трошкове и време чекања“, рекла је Милановић.

Са тим циљем пописано је досадашње стање, а у фази која предстоји предвиђен је дијалог „Оптимуса“ са привредницима.
„Препоруке на којима радимо су скоро готове и већ од наредне недеље презентоваћемо их Радној групи на усвајање“, рекла је Милановић, прецизирајући да је рад „Оптимуса“ усмерен и на  подршку малим и средњим предузећима и унапређењу животне средине. Према њеним речима, моћи ће да се спроведу само препоруке које су у надлежности локалне самоуправе, а уколико те препоруке буду усвојене на Градском већу, пословни сектор у Краљеву ће имати боље услове за развој бизниса за пар месеци.
 
 ТРЕЋА ФАЗА РЕГУЛАТОРНЕ РЕФОРМЕ                                          25.јул 2013.године

 

У оквиру спровођења пројекта “Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ у граду Краљеву, 25. и 26. јула 2013. године у Градској управи града Краљева, ОПТИМУС – Центар за добро управљање организовао је обуку за чланове Радне групе и службенике на тему „Анализа административних поступака и припрема препорука“, Радна група је имала други састанак, а, поводом до сада урађеног, одржана је и конференција за новинаре.
           
Пројекат, који би, према Акционом плану, требало да траје до фебруара 2014. године, ушао је у трећу од четири фазе. У овој фази биће анализирани пописани административни поступци који су у надлежности Градске управе и припремљене препоруке за њихово поједностављење. На основу задатих критеријума, биће одрађена детаљна анализа сваког административног поступка по питању легалности, неопходности и повољности за пословање.
           
Током обуке
„Анализа административних поступака и припрема препорука“, учесници су стекли знања о процесу анализе административних поступака који су пописани у првој фази пројекта. Препоруке које су током прве фазе предложили службеници, привредници током фокус група, као и низ препорука које ће припремити ОПТИМУС, сагледаће, уз стручну помоћ ОПТИМУС-а, Радна група и предложити надлежним органима усвајање препорука и доношење правних аката којима ће се формализовати њихова примена. Посебна пажња ће бити усмерена на скраћење рокова за решавање предмета, елиминацију сувишних докумената или њихово прибављање по службеној дужности.
Градоначелник града Краљева Драган Јовановић рекао је да, како је суштина регулаторне реформе поједностављење свих административних поступака, и Канцеларија за брзе одговоре, недавно отворена у краљевачкој Градској управи, одлично се уклапа у овај пројекат. Основни циљ је да Градска управа, пре свега, функционише као прави сервис грађана. Услов за  ефикаснији, модернији и квалитетнији рад Градске управе је стално усавршавање и јачање капацитета запослених.
Како је истакао градоначелник Јовановић, веома важна ствар је и однос према инвеститорима, и домаћим и страним. Они имају оправдане замерке на дуге процедуре око издавања дозвола. Замисао је да, унапређењем рада Градске управе, град привуче инвестиције и инвеститоре, да и инвеститори буду задовољни, да их сачека неко ко ће преузети поступак и завршити све, брже и ефикасније, за њих.

Према речима Предрага Цветковића, стручњака за регулаторну реформу ОПТИМУС-а, за сваки од укупно пописаних 176 административних поступака у граду Краљеву биће припремљени предлози за скраћење рокова, смањење такси и накнада, елиминацију непотребних докумената, промену форме докумената, њихово прибављање по службеној дужности, уведени нови стандардизовани обрасци итд. То ће допринети да Градска управа ради на модернији, квалитетнији, ефикаснији начин. Посебан акценат биће стављен на поступке из области грађевинарства и урбанизма, који су и најскупљи, издавање локацијске, употребне, грађевинске дозволе. Предлог је отварање јединственог шалтера за издавање докумената за ове области, као саставног дела Канцеларије за брзе одговоре. Уз то, будући да страни и домаћи инвеститори наилазе на мноштво административних поступака, због чега и одустају од улагања и започињања посла, план је да им се омогући лакше долажење до докумената
У априлу ове године, донатор пројекта “Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу“ - Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO), донео је одлуку о престанку обавезног финансијског учешћа града у Пројекту, како је било првобитно планирано.
 
 
 

 
 
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ           27.јун 2013. године

Краљево, као  један од шест градова у Србији (укључени су још и Нови Пазар, Лозница, Сомбор, Гоњи Милановац и Лесковац) од новембра прошле године спроводи пројекат „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу", који подржава Швајцарски секретаријат за економске послове. Циљ пројекта је стварање повољнијег пословног амбијента уз уклањање административних препрека за привреднике, чиме ће се обезбедити бржи привредни развој и социјални просперитет, као и већа конкурентност Краљева у привлачењу нових инвестиција. Регулаторна реформа се спроводи у градској администрацији и треба да омогући пословном сектору веће уштеде у новцу и времену кроз поједностављење процедура које спроводи градска администрација, транспарентност и правну сигурност, уз смањење ризика пословања.
Носиоци пројекта су Град Краљево, Стална конференција градова и општина и ОПТИМУС - Центар за добро управљање, а према речима Предрага Цветковић, стручњака за регулаторну реформу испред "Оптимуса", напори су усмерени на циљ да се идентификују и реформишу препреке са којима се привредници у свакодневном раду сусрећу. Предвиђено је да се кроз дијалог прикупе примедбе на процедуре локалне администрације и добију коментари и предлози за уклањање административних баријера, како на локалном, тако и на републичком нивоу. Предлози се могу односити на смањење такса и накнада, елиминацију документације коју је потребно предати уз захтев, скраћење рокова за решавање предмета, смањење информација, унапређење и стандардизацију образаца и генерално поједностављење процедура у градској администрацији. Данас је одржана фокус група на тему „Урбанизам и грађевинарство", а на којој су присутни привредници анализирали административне поступке за чије унапређење се очекују предлози привредника, попут процедура за добијање локацијске, грађевинске и употребне дозволе, одобрење за инвестицоно одржавање, санацију, реконструкцију, остала одобрења за изградњу, потврђивање пројекта парцелације, препарцелације и осталих поступака из ове области. За сутра, петак, 28. јун, планирана је фокус група на тему „Заузеће јавних површина".
Административни поступци који ће бити обрађени на сутрашњој фокус групи и за чије унапређење се очекују предлози привредника су: заузеће јавних површина за формирање летње баште, постављање тезги, витрина, одржавање приредби, манифестација и осталих врста заузећа. Присутни ће моћи да дају своје предлоге и о темама које се тичу издавања дозвола за управљање отпадом, одлучивање о процени утицаја на животну средину, одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја и осталих.
„Ми ћемо све административне послове  који су у надлежности локалне  
самоуправе пописати, анализирати и поједноставити и на тај начин створити услове да се пословни сектор лакше развија", прецизирао је Цветковић.
Пепоруке  које током семинара реализатори  пројекта буду добили од учесника биће уграђене у укупне препоруке за пједностављење административних поступака, а оне  ће касније бити предочене Радној групи, односно Градском већу на усвајање. Уколико те препоруке буду усвојене, за пар месеци, пословни сектор у Краљеву ће, према речима Цветковића, имати боље услове за развој бизниса.
 

 


 

 

Град Краљево ствара повољну климу за грађане и привреднике             5.децембар 2012.године

Градовима и општинама у којима се спроводи пројекат „Унапређење пословног окружења на локалном нивоу кроз регулаторну реформу" недавно се прикључио и град Краљево. Уговор са имплементационим партнерима - Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) - Савезом градова и општина и Центром за добро управљање ОПТИМУС потписан је 19. новембра 2012. године. Пројекат ће, према Акционом плану, трајати 16 месеци и биће спроведен кроз четири фазе. Укупна вредност пројекта је 147.942,00 евра, а финансира га Швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO), с тим што и град Краљево учествује са 14.500 евра тј. око 10 процената вредности пројекта.
У циљу унапређења пословног окружења, смањења трошкова и времена потребног за пословне активности, али и ризика пословања, у Градској управи града Краљева, захваљујући овом пројекту, биће поједностављени административни поступци и примењени принципи доброг управљања. Привредни субјекти и грађани добиће транспарентну, бржу и квалитетнију услугу, кроз убрзану процедуру решавања захтева, што ће им уштедети и време и новац. Електронски регистар административних поступака, као један од производа примене пројекта, олакшаће и убрзаће подношење захтева Управи, али и добијање тражених докумената и информација. То ће и странкама (привредницима и грађанима) и запосленима у Градској управи бити од вишеструке користи.
Како би се најпре они упознали са пројектом и својим задужењима у оквиру реализације, за запослене у Градској управи града Краљева 4. и 5. децембра 2012. године одржана је обука о регулаторној реформи и припреми инвентара административних поступака. Дводневној обуци присуствовали су чланови Радне групе и запослени који ће учествовати у спровођењу пројекта.
У пројекат су укључени и градоначелник града Краљева, начелник Градске управе, начелници и заменици начелника одељења, шефови одсека и служби.
У Краљеву је при крају припремна фаза, која подразумева формирање основе за успешан почетак пројекта. Следи прва фаза, у којој ће бити мапирано садашње стање, кроз припрему инвентара административних поступака.