Одштампај Пошаљи
АРХИВА Огласна табла

                                                                                                      27.07.2018 - 02.08.2018.

ЈАВНА РАСПРАВА О РАДНОЈ ВЕРЗИЈИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА И ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА


   ПОЗИВ            НАЦРТ ОДЛУКЕ      ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ   
                                                                                                       19.07.2018 - 03.08 2018.

Јавни позив 
за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града  Краљева  за стварање и побољшање услова становања набавком грађевинског материјала

 


                                                                                                             17.07.2018 - 31.12. 2018.
Градско веће града Краљева 

 ♦ Измене и допуне програма обнављања и формирања нових
    јавних зелених површина и дрвореда за 2018. годину

  Измене и допуне програма чишћења и прања јавних површина
   за 2018. годину
  Измене и допуне програма одржавања и чишчења зелених  
   површина за 2018. годину
  Измене и допуне програма декорисања и уређивања града
   
за 2018. годину


                                                                 16.07.2018 - 06.08 2018.

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба интерно расељених лица

Јавни позив 

за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града  Краљева  за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини 5 (пет) сеоских кућа са окућницом  и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или ададптацију предметних сеоских кућа са окућницом

                                                                                                16.07.2018 - 14.08.2018.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

 
                                                                                                13.07.2018 - 30.10.2018.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

Обавештење регистрованим пољопривредним газдинствима 
 са   територије  града Краљева-Кредитна подршка

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

 Одсек за послове дечје заштите

 Позив за странку - 
        Станимировић Владан,  Брезова 160 Студеница
         бр.183-112/2018 од 05.07.2018

                                                                                                                                                                 13.07.2018.

Р Е Ш Е Њ Е
о расподели средстава за суфинансирање пројеката
у области заштите животне средине
  

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 11.05.2018. ГОДИНЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У  2018. ГОДИНИ

ОПИС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ УЛАГАЊА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.1
 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.2

 


                                                                                                      01.06.2018 - 07.06.2018.

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ ДОЛОВИ

                              ОБАВЕШТЕЊЕ    ♦  ТЕКСТ         ГРАФИКА


                                                                                                                   22.05.2018.-30.05.2018

Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа

 


                                                                                           13.04.2018.

Одлука о додели стипендија студентима
града Краљева за школску 2017/18. годину Градска управа града Краљева
 Обавештење о лицима овлашћеним за вођење управног поступка

 


23.05.2018-29.05.2018.


                                                                                                                        22.05.2018.-30.05.2018

Одлука о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа

 


                                                                                                                       17.05.2018.

 Спортски центар Ибар Краљево

 


РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
           ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

♦  Предлог комисије

♦  Информација

♦  Ревидирани буџет пројекта

 

 


 

                                    Одлука о називима улица и тргова

 Конкурс из области заштите животне средине
 Конкурс за еколошка удружења 2018.
 Формулар за пројекте
 Пријава
 Одлука о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ОГЛАС ОБЈАВЉЕНОГ ДАНА 11.05.2018. ГОДИНЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У  2018. ГОДИНИ

ОПИС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ УЛАГАЊА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА

 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.1
 ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА - И.2

 


Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години на територији града Краљева


 Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години
 Обавештење 2018
 Захтев за регресирање трошкова вештачког осемењавања уматичених крава и јуница
 Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња,усева,плодова,расадника и младих вишегодишњих засада

 


 Одељење за друштвене делатности - позив за странку
 Недељка Драгањац

 Обавештење о спровођењу конкурса за избор директора јавних предузећа


 

 Јавно предузеће Градско стамбено
 О Г Л А С
о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности

                                                                                                                                13.04.2018.

Одлука о додели стипендија студентима
града Краљева за школску 2017/18. годину

 


                                                                                             30.03.2018 - 12.04.2018

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора - обавештење

Комисија за спровођење конкурса за избор директора -  закључакРЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА У 2018. ГОДИНИ

Решење о одобрењу годишњих прoграма у области спорта на територији града Краљева и утврђивању износа средстава за њихову реализацију за 2018. годину


 ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2018. ГОДИНИ

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ 2018. ГОДИНЕ


 
 
                                                                                           

 

 

 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

 Одсек за послове дечје заштите

 Позив за странку

 СТРАНКА                       

 БРОЈ ПОЗИВА

  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА

Мануела Крачуновић    

183-52/2018

                19.03.2018

 Салиху Хилмије               183-32/2018   19.03.2018

         
                           

 Пословник о раду  Савета за безбедност саобраћаја                          07.03.2018

                                          ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН (ЛАП)

 ЗА ГРАД КРАЉЕВО

 

  

                                                       ПЛАН                             Одлука

 


 Одлука о суфинансирању удружења

                             Потпис                                                                                                                                                            

     

                                                                                                                       19.02.2018 -19.03.2018.

 

                                                                               ЈАВНИ  ПОЗИВ
           за  
учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за остваривање
               јавног интереса у области јавног информисања на територији
                                                
града Краљева у 2018. години


 ♦  ПРИЈАВА
 ♦  БУЏЕТ ПРОЈЕКТА
                                                                                                              

 

 


                                                                                                                                           09.02.2018.

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора
  Списак кандидата за спровођење конкурса за избор директора
  ЈКП "Путеви" Краљево

 


                                                                                                                                           08.02.2018-31.12.2018 

Програм одржавања и чишћења зелених површина за 2018.

Програм декорисања и уређивања града за 2018.

Програм чишћења и прања јавних површина за 2018.

Програм зимског одржавања јавних површина за 2018.

Програм одржавања јавног осветљења за 2018.

Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина за 2018.

                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

Одељење за инспекцијске послове градске управе града Краљева

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ И ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

 


 

Градска управа града Краљева

Јавна расправа о

Радној верзији предлога за промену Статута града Краљева

  Предлог за промену Статута града Краљева
 Позив
 ♦ Образац

 


                                                                                                                                23.01.2018.

                    Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног
                                     места у ЈКП "ПИЈАЦА" Краљево

                                                                                                                                                                                                                                                                                    


 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

  Одлука о спровођењу конкурса за избор директора ЈКП "Путеви" Краљево


 

Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

Одлука о буџету града Краљева за 2018. годину

 

Одлука о буџету за 2018. годину

Образлозење Одлуке о буџету за 2018. годину

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018. годину

Прилог 2 Преглед капиталних пројеката

Табела 9 Преглед броја запосленихи средства за плате у 2018. години по  
  
звањима и занимањима у органима и слузбама локалне власти

 

 


            Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево                                             

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                - Грађевинска инспекција -

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2018. год.

    ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2018. год.


 

 


    

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

    УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


 ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА

Програм развоја спорта града Краљева


Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

 


                                                                                                                                      26.12.2017.

ОДЛУКА

О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРАЉЕВА 
на основу испуњености услова за избор корисника                                                                                                                                          24.11.2017.

 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове заштитника грађана града Краљева

                                                                                                                    23.11.2017 -31.12.2017.

Градска управа града Краљева

Одељење за привреду и финансије

  Допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету града Краљева за

                    2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину

 Допуна Упутства за припрему буџета града Краљева 
 Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора
 ♦ Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате
 Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката
  Табела расхода корисника буџета
 Униформни програми и програмске активности ЈЛС
 Упутство за ЈЛС

                                                                                                             13.12.2017 -18.12.2017.

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ"

КОНАЧНА ОДЛУКА

                                                                                                            23.11.2017 - 18.12.2017.

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ"

ОДЛУКА
 
о додели једнократне новчане помоћи ученицима
 средњих школа за 2017. годину

  

 

                                                                                       23.11.2017.

                              ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 ♦ ИЗЈАВА 1                               ♦ ИЗЈАВА 2
 Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 23.11.2017. године у дневним новинама "Политика"

                                                                                                                    
 Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
                              чији је оснивач град Краљево

  30.11.2017. Решење о именовању директора ЈКП „ЧИСТОЋА" Краљево

30.11.2017. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности 
директора ЈКП „ЧИСТОЋА" Краљево  

 21.11.2017. РАНГ ЛИСТА СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТОМ  

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
Слободанка Пауновић    
183-217/2007             22.11.2017

                                                                                                                16.11.2017

 

Решење о поништавању Решења о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника  и заменика начелника Градске управе града Краљева

 


                                                                                                         01.11.2017 - 31.12.2017.

 

                Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
                           града Краљева за 2017.годину

              ♦ Одлука              Образложење одлуке
                     Прилог 1
  Прилог 2

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ                                                                                                           21.09.2017 - 21.12.2017

  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

                                                                  


                                                                                                                                         30.11.2017.

Градско веће града Краљева


                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ


 
                 
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ


 > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА         
      ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.09.2017.ГОДИНЕ

 > ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.09.2017.ГОДИНЕ

 

    > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА

          ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.06.2017.ГОДИНЕ

    > ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА КОРИСНИКА 
         ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ
    >  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ
         УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
    > ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
    > ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
    > ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
    > КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
        ЗА 2018. ГОДИНУ
                      

 

 15.06.2017.

  Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -


ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 

ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ
2.
ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ   

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.


                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Обрасци за регистрацију стамбене зграде
 
                                                                    
 
                                                                                                                       

                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

 П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

  


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3 

 

 


ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРАЉЕВА  


                                                                                                                  05.12.2017 - 12.12.2017.

 

На основу члана 14. став 2. Статута града Краљева радно тело за израду Нацрта ЛАП-а организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Позив        ЛАП Нацрт
 Образац Образложење

 


                                                                                                                              01.12.2017 - 11,12,2017,

 

 

Градска управа града Краљева

ЈАВНИ ОГЛАС

                                  за прикупљање понуда ради продаје путничких аутомобила

                   1. ZASTAVA 101 SKALA 55 ТNG                2. ZASTAVA YUGO ТЕМPО 1,1

 

 


     23.11.2017-11.12.2017.

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за
депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2018. години.

               Јавни позив           Образац


                                                                                                                  24.11.2017 - 8.12.2017.      

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

  

за  давања у закуп јавне површине за постављање покретних тезги за продају књига, новина ,  часописа  и уметничких слика

за  давања у закуп јавне површине за постављање покретних тезги  за продају производа старих и уметничких заната и производа домаће радиности

за  давања у закуп јавне површине за постављање покретних тезги за продају кокица, кестења и друге зрнасте робе

за давања у закуп јавне површине за постављање покретних тезги за продају индустријски пакованог сладоледа и апарата за точење сладоледа

 

 


     17.11.2017-27.11.2017.

 

Одељење за инспекцијске послове - Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине Градске управе града Краљева,организује

ЈАВНУ  РАСПРАВУ О НАЦРТУ

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 
 Обавештење о Јавној расправи
  Мишљење
  Образац
   Одлука о накнади
  Образложење

                                                                                                             17.11.2017-01.12.2017.

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 
 Измене плана генералне регулације Јарчујак“
  Измене плана генералне регулације Витановац“
  Измене плана детаљне регулације за денивелисану раскрсницу
   државног пута IB реда и другог градског прстена

 


                                                                                                           03.11.2017 - 17.11.2017.

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

1. ИЗМЕНЕ ПГР-а „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“

      2.  ПДР-а „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

3.  ПГР-а „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“

                                                                                                 

                                                                                                            01.11.2017 - 31.12.2017.

                Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
                           града Краљева за 2017.годину

              ♦ Одлука              Образложење одлуке
                     Прилог 1
  Прилог 2

 


                                                                                                            03.11.2017 - 17.11.2017.

 Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева

МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

1. ИЗМЕНЕ ПГР-а „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“

      2.  ПДР-а „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

3.  ПГР-а „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“

 

 

 


                                                                                                          03.11.2017 - 13.11.2017.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

 1. Пословни простор                                2. Гаражни простор


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
 Божидар Стевановић          
183-149/2017  
 08.09.2017 -25.09.2017.
                                                                                                                  25.10.2017  - 10.11.2017.

ОДЛУКА

o одобравању подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2017. години

 


  

                                               

                                                                                                             29.08.2017-29.11.2017

 ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 


                                                                                                             27.10.2017 - 10.11.2017.

 

                                                   РАНИ ЈАВНИ УВИД

  ИЗМЕНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШЕОВАЦ-АДРАНИ

 


 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                             31.07.2017 - 31.09.2017.

 

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ


 ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ПРОЈЕКТА
 РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

                                                                                                                   25.10.2017  - 10.11.2017.

ОДЛУКА

o одобравању подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева у 2017. години

 


                                                                                                                   20.10.2017 - 27.10.2017.

 

Град Краљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање - Филијалa Краљево

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 

 


                                                                                                                    20.10.2017 - 06.11.2017.

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ"

РАСПИСУЈЕ
 Конкурс за доделу једнократних новчаних помоћи ученицима
 средњих школа за 2017. годину

 ОДЛУКА
  ПОТВРДА О ПРИМАЊИМА
 ПРИЈАВА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ
   ПРИЈАВА ЗА ТАЛЕНТЕ

 


                          ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 ♦ ИЗЈАВА 1                               ♦ ИЗЈАВА 2

 Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 05.10.2017. године у дневним новинама "Политика"


                                                                                                                   06.10.2017 -23.10.2017

                Комисија за спровођење поступка продаје путничких аутомобила

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање понуда ради продајепутничких аутомобила

 


                                                                                                           21.09.2017 - 21.12.2017

  

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

                                                                  


 
 
                                                                                                                                         30.11.2017.

 

 

Градско веће града Краљева

      РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

  
                                                                                                                           15.09.2017 - 15.10.2017.

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

                             К О Н К У Р С ЗА ДАВАЊЕ  СТАНА  ЗА  СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У  ЗАКУП,

                                     НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД  ОД  ТРИ  ГОДИНЕ

 

 
 

 


                                                                                     13.09.2017 - 28.09.2017.

Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2017. годину

 

♦    Конкурс         Образац
   Образац буџета

  Пословни план

   Правилник              Прилог

                                                                                                                                  15.11.2016 -31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 


                                                                                                                            06.05.2017 - 30.11.2017.

 Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди
 ♦ Обавештење
 Захтев за осемењавање
 Захтев за регресирање

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
 Божидар Стевановић          
183-149/2017  
 08.09.2017 -25.09.2017.

                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
  

                                                                                                           17.07.2017 - 17.10.2017

 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Оперативни план од поплава за 2017. годину


                                                                             

                                                                                                 07.09.2017 -09.10.2017.

 

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица оглашава

Јавни позив

за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Краљева

                                                                                


                                               

                                                                                                             29.08.2017-29.11.2017

 ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 


 
                                                                                                       21.08.2017 - 30.10.2017.

 Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришшћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину
 
                                                         -  Јавни позив
 

   -      ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                           -  Јавни позив
 

З А Х Т Е В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Краљева за 2018. годину

 

 

З А Х Т Е В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији града Краљева за 2018. годину

 

 


 З А Х Т Е В

  за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града  Краљева за 2018. годину

                                                                                  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 


                                                                 

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ НА ПЕРИОД од 5 (пет) ГОДИНА

                     РЕШЕЊЕ

ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ


                    

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА
          ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.06.2017.ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА КОРИСНИКА 
         ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ
    >  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ
         УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
    > ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
    > ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
    > ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
    > КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
        ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                             31.07.2017 - 31.09.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ


 ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ПРОЈЕКТА
 РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

 

 


 

                                                                                                          17.07.2017 - 17.10.2017
 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА" КРАЉЕВО


Оперативни план од поплава за 2017. годину

                                                                                                    

 

 15.06.2017.

  Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -
ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 

ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ
2.
ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ   

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.


                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Обрасци за регистрацију стамбене зграде
 
                                                                    
 

                                                                                                                                                          29.05.2017.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

                 

                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму стручне праксе


 


                                                                                                                          05.05.2017 - 30.10.2017.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА , ПОСТУПКУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У 2017. ГОДИНИ 
ПРИЈАВА

 


                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

                                                                                                                              06.05.2017 - 30.11.2017.

 Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди
 ♦ Обавештење
 Захтев за осемењавање
 Захтев за регресирање

 
П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ                                                                                                                                 15.11.2016 -31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

  


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  

П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3 

 


                                                                                                    17.07.2017 - 02.08.2017

Град Краљево  објављује

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


 ЈАВНИ ПОЗИВ ПРИЈАВА      
♦  ПРОЈЕКАТ
 ИЗЈАВА
 СМЕРНИЦЕ
 

 


                                                                                                    07.07.2017 - 07.08.2017.

 ЈП "ГРАДСКО СТАМБЕНО" КРАЉЕВО
 КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАКУП

 


                                                                                                         27.06.2017 - 13.07.2017.

Одељење за инспекцијске послове

Одсек за заштиту животне средине

 

     О Б А В Е Ш Т А В А

            Јавност и заинтересоване органе и организације да је Трговинска радња "КВ МЕТАЛ" ул.Браће Пирић 134Ж, Чибуковац, Краљево, поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног  отпада.

 


                                                                                                           23.06.2017 - 08.07.2016

 

                    АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ
                                          ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2017-2025. ГОДИНЕ

 ♦ НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
 ♦ ОБАВЕШТЕЊЕ
 ♦ ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ, ПРЕДЛОГА И КОМЕНТАРА
 ♦ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ
 

 

 


 

САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 


                                                                                                          24.06.2017 - 14.07.2017.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕО ДРУГОГ ГРАДСКОГ ПРСТЕНА НА ДЕОНИЦИ ОД УЛИЦЕ КАРАЂОРЂЕВЕ ПРЕКО РЕКЕ ИБАР ДО БУДУЋЕГ КРУЖНОГ ТОКА
НА ПРАВЦУ СКОПЉАНСКА УЛИЦА - ЖИЧКИ ПУТ"

 ПДР ДЕО ДРУГОГ ГРАДСКОГ ПРСТЕНА
                  РАНИ ЈАВНИ УВИД           

 


                                                                                                                                          23.06.2017 - 17.07.2017.

  Коначна листа вредновања за еколошка удружењаза 2017. годину


                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2017. години

 


                                                                                                                                                       29.05.2017.

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години

Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање

                                                                                                                                                       01.06.2017.

 


                                                                                                                                                               20.06.2017. 

 

 


                    Градско веће града Краљева

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за давање у закуп пословног простора

“Задужбина”, Хајдук Вељкова бр. 49

путем прикупљања писмених понуда