Одштампај Пошаљи
АРХИВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

                                                                                                  17.08.2018- 24.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-43/18-VII

Набавка израде школских сајтова и пропратних електронских садржаја за потребе основног образовања
                                                        
 

                                                                                         06.08.2018- 16.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-44/18-VII

 Набавка добара - противградних ракета средњег и великог домета на територији града Краљева
 
                                                        
                                         ♦ Одлука о додели

                                                                                             01.08.2018- 09.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-42/18-VII

Пројекат кружног тока на Ибарској магистрали код локације будућег погона "Леони" и искључења из Улице Јована Дерока
 
                                                       
 
                                                                                                                 27.07.2018- 06.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-41/18-VII

 

Технички преглед изграђене и реконструисане мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП ВОДОВОДА донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа.

 

 
                                               
                                                   Одлука о додели
                                                Одлука о измени уговора

 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-40/18-VII

Завршетак радова на  изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом  спољашњих инсталација -поновљени поступак

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         25.07.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-39/18-VII

Технички преглед новог павиљона Дечјег одмаралишта Гоч

 
                                              
                                               Одлука о додели уговора
                                               Обавештење
 
 
 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

 
                                              
                                                Одлука о додели уговора

 
 
                                                                                                         10.07.2018 - 18 .07.2018.
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-37/18-VII
Hабавка услуге сервисирања службених возила
Градске управе града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
 
                                              
                                               Одлука о oбустави поступка
                                               Обавештење о oбустави поступка
 
 
                                                                                                                         13.07.2018.
 
   Јавна набавка број 404-36/18-VII
Hабавка добара рачунарске и фотографске опреме по партијама
 
                                                
                                                Одлука о додели уговора
 

   Јавна набавка број 404-30/18-VII
 Набавка услуге израде идејног пројекта санације и реконструкције постојеће несанитарне депоније-сметлишта у Краљеву кроз време, за потребе Градске управе града Краљева
                                                                      
                                        11.07.2018. Измена конкурсне документације
                           19.07.2018. Измена и допуна конкурсне документације
                                        11.07.2018. Питања и одговор
                                        19.07.2018. Питања и одговор 2
                           19.07.2018. Обавештење о продужењу рока
                               Одлука о додели
                            Обавештење о закљученом уговору

  Јавна набавка број 404-34/18-VII
 Измештење командних ормара за управљање јавним осветљењем на магистралним правцима у циљу енергетске ефикасности
 
                                                                     
                                                                            Обавештење


 Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-35/18-VII
 Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/11 КО Краљево

                                              

                            Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

                            Одлука о додели уговора

                            Обавештење о закљученом уговору


 

                                                                                                      13.06.2018 - 21.06.2018.

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII

 Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по партијама.
 
                                            
                                     Измена конкурсне документације
                                     Одлука о додели уговора
                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                  15.06.2018.
 
  Јавна набавка број 404-27/18-VII

Набавка добара бензина, дизел горива и плина (тнг) за службена возила Градске управе града Краљева за 2018. годину.

                                                 
                                               Одлука о додели уговора
                                               Обавештење о закљученом уговору
 

                                                                                                               
                                                                                                                           15.06.2018.
                           Јавна набавка број 404-31/18-VII
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         14.06.2018.
 Јавна набавка број 404-26/18-VII

 

Чишћење дела пословног простора зграде Градске управе
града Краљева за 2018. годину.

 

 
                                                   
                                                 Одлука о додели уговора
                                                 Обавештење о закљученом уговору
 
 
                                                                                                                       18.06.2018.
 Јавна набавка број 404-25/18-VII
 Радови на проширењу гробља Барутана
 
                                                  
 
                                                Одлука о додели уговора
                                                Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                             24.05.2018 - 25.06.2018.
    Јавна набавка број 404-24/18-VII
 Наставак изградње фекалне канализације у Адранима - дуж државног пута IA22 и локалног пута Л1005
                                                    
 
                                                 Одлука о додели уговора     
                                                 Обавештење о закљученом уговору                                 
                                                                                                                         04.06.2018.

                                     Јавна набавка број 404-21/18-VII
 Изградња платоа и уређење простора око новоизграђеног објекта дечијег одмаралишта "Гоч" на Гочу
                                                  
                                     Измена конкурсне документације
                                     Одлука о додели уговора

 
                                                                                                                 18.06.2018.
 
                                    Јавна набавка број 404-23/18-VII
                       Техничка документација за изградњу
                        локалног пута Студеница - Рудно
  
                                                 
                                                  Одлука о додели уговора
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                          14.06.2018.
                                      Јавна набавка број 404-19/18-VII

            Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до
                                        у
шћа реке Рибнице у Ибар

 
                                                   
                                            Одлука о додели уговора
                                            Обавештење о закљученом уговору
 
                          
                                                                                                                            21.05.2018.
 Јавна набавка број 404-22/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећеног стамбеног објекта у улици Омладинској број 63/2 у Краљеву, на КП 668/1 КО Краљево, као по други пут поновљени поступак у другој фази квалификационог поступка, запотребе наручиоца Градске управе града Краљева

               
                                 
                                                   Одлука о додели уговора
                                                   Обавештење о закљученом уговору

 
  Јавна набавка број 404-20/18-VII
 Набавка добара, канцеларијског материјала по партијама
 
                                                           
                                                         Одлука о додели уговора
                                                         Обавештење о закљученом уговору


 Јавна набавка број 404-18/18-VII
 Завршетак радова на изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом спољшњих инсталација
 
                                                              
                                                           Одлука о oбустави поступка
                                                           Обавештење о обустави поступка
 

 
  Јавна набавка број 404-17/18-VII

Одржавање стубова јавног осветљења - замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења

 
                                                              
                                                  Одлука о додели уговора
                                                Обавештење о закљученом уговору
                                                

                                                                                                                   04.05.2018.
                                             Јавна набавка број 404-15/18-VII
 Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
       
                                        
                                                  Питања и одговор
                                                  Одлука о додели уговора
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                    23.05.2018.
                                           Јавна набавка број 404-16/18-VII

      Техничка документација зе део саобраћајнице на траси
    будуће северне обилазнице од градске депоније до

улице Алимпија Јанковића у Грдици

 
 
                                               
                                           Одлука о додели уговора
                                           Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                      24.05.2018.
                                       Јавна набавка број 404-14/18-VII

        Техничка документација за уређење блоковске површине
                        између улица Oмладинске и Цара Лазара

 
 
                                                
                                             Одлука о додели уговора
                                             Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                      16.05.2018.
 Јавна набавка број 404-11/18-VII

Пројектна документација за одвођење атмосферских вода из планираних пословних зона на локацији Јарчујак и Ратарско имање

 
                                                
                                                  Одлука о додели уговора
                                                Обавештење о закљученом уговору

 
 Јавна набавка број 404-13/18-VII

Одржавање јавног осветљења - замена сијалица, поправка или замена арматура

                                                         
                                                     Одлука о додели уговора
                                                     Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                              25.04.2018.
 Јавна набавка број 404-10/18-VII
 Набавка услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева
 
                                                  
                                                 Одлука о додели уговора
                                   ♦ Обавештење о закљученом уговору

  Јавна набавка број 404-12/18-VII

Јавна набавка услуге у отвореном поступку бр.1.2.25 - Техничка документација за  пешачки прелаз преко пруге код Машинског факултета

 
                                                  
                                                  Одлука о oбустави поступка
                                                  Обавештење о oбустави поступка

Јавна набавка број 404-08/18-VII
Набавка добара - електричне енергије за 2018. годинз, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
                                                 
                                                  Олука о додели уговора
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
  Јавна набавка број 404-07/18-VII
Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
 
                                                  
                                       Измена и допуна конкурсне документације

                          Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                      Одлука о додели уговора

                                      Обавештење о закљученом уговору


 
 Јавна набавка број 404-09/18-VII

 Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева

                                                   
                                                Одлука о обустави поступка
                                               Обавештење о обустави поступка
 

 
 
 Јавна набавка број 404-05/18-VII
 Набавка услуге обука за завариваче у оквиру пројекта "Обука незапослених младих лица за запошљавање у складу са потребама дефицитираних занимања на подручју града Краљева", за потребе наручиоца Градске управе града Краљева
 
                                                  
                                       Одлука о додели уговора
                                       Обавештење о закљученом уговору
 

 
 Јавна набавка број 404-06/18-VII
 Набавка добара канти за проширење примарне селекције отпада и киштри за изношење отпада на сеоском подручју, по партијама за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                 
 
                               Одлука о додели уговора

 Јавна набавка број 404-4/18-VII
 Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

                                                  

                                     Измена и допуна конкурсне документације

                                    Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                    Одлука о додели уговора

                                                      Обавештење о закљученом уговору


 
 Јавна набавка број 404-3/18-VII
 Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                     
            
                                   Одлука о додели уговора
                                   Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                        23.02.2018-02.03.2018
 

 Јавна набавка број 404-02/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева
                                                 
                                     Одлука о додели уговора
                                     Одлука о обустави уговора
                                     Обавештење о обустави поступка
                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                       26.01.2018-05.02.2018.
 
                                   Јавна набавке број 404-01/18-VII
Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2018. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца
 
                                                    
                                    Одлука о додели уговора
                                    Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                    29.12.2017 - 12.01.2018.
    

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 Радови на уређењу и опремању игралишта под обалом

                                                 
                                   Измена конкурсне документације
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                   ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
   ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                 ГРАД КРАЉЕВО
          
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 25.07.2018.
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

 


                                                                                                    19.12.2017 - 27.12.2017.
    

Јавна набавка у другој фаза квалификационог поступка, ЈН број 404-70/17-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу
и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката
и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева

                                        
                                       ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                       ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
 
                                                                                                       12.12.2017 - 25.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa - Hабавка радова на изградњи моста преко реке
                        Рибнице на територији града Краљева
 
                                      
                                  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ     
                               ♦  ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
                               ♦  ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
                               ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
                                                                                                         28.11.2017 - 28.12.2017.
 
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa -Пројекат јавног паркинга испред цркве у
Доситејевој улици
 
                                         
                                         ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
                                                                                                         27.11.2017 - 27.12.2017.
 
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Јавнa набавкa - Пројекат за израду ветробрана дуж бетонског
 моста преко реке Ибар

 
                                         
                                          ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

                                                                                                        24.11.2017 - 25.12.2017   
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa -  Изградња паркинга иза Основног суда
 
                                         
                                           ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ
                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОНОВЉЕНО

 
                                                                                                        22.11.2017 - 22.12.2017
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавнa набавкa - Изградња водоводне мреже Матарушка
  бања - Конарево

                                           
                                          ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                          ♦  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 
                                                                                                         21.11.2017 -  21.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 ПОНОВНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево

 
                                             
                                              ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              ♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 
                                                                                                              16.11.2017 - 18.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa –Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у
             Годачици са потребном регулацијом потока Гушевац


 
                                              
                                                          ПИТАЊЕ 12.12.2017.
                                                          ПИТАЊЕ 13.12.2017.
                                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                           ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
 
                                                                                                             10.11.2017 - 20.11.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa – Постављање подземних контејнера
       
                                             
                                             ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 
 
                                                                                                             10.11.2017 - 11.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa – Изградња јавне расвете на Берановцу
                                         
                    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   21.11.2017.         
                    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   01.12.2017.                
                  ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 
                                                                                                             10.11.2017 - 12.12.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП "Водовода"
 
                                               
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                               ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЗА Р3
                                                 ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЗА Р8

 
 
                                                                                                             09.11.2017 - 11.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa услуге – Пројекат
Фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац
 
                                                 
                                 10.11.2017.  Измена конкурсне документације
                                    
                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

      - Измена-1 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 24.04.2017

      - Измена-2 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 23.06.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 12.09.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 25.10.2017

         - Измена-5 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 01.11.2017

        Измена-6 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 14.12.2017

          -  Техничка исправка Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 25.10.2017

 

              Техничка исправка 2 Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 25.10.2017

             Техничка исправка 3 Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 01.11.2017

     - Јавно правобранилаштво града Краљева      
 

 
                                                                                                        06.11.2017 -14.11.2017.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-58/17-VII
 Hабавка услуге сервисирања рачунарске опреме, за потребе Градске управе
града Краљева-поновљени поступак
                                              
                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
                                                                                                            25.10.2017 -02.11.2017.
 Јавне набавке број 404-57/17-VII

Набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“

                                            

                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

 
                                                                                                             26.10.2017 - 24.11.2017.
 
Јавне набавке број 404-56/17-VII

Набавка радова на изградњи деснообалног
   насипа у Жичком пољу поред реке Ибар

 
                                          
                                         ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
                                                                                                              26.10.2017 - 24.11.2017.
 
Јавне набавке број 404-55/17-VII

Набавка радова на регулацији леве обале Ибра у Краљеву од Старог Јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу

                                               
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                                                   19.10.2017 - 27.10.2017.
Јавне набавке број 404-50/17-VII
 Набавка радова-санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара
                                                
                                             ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
                                                                                                             13.10.2017-13.11.2017.
Јавне набавке број 404-53/17-VII
 Набавка услуге Физичкотехничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе
 
                                                
                                                     ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
                                                     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                                   06.10.2017 - 18.10.2017 - 24.10.2017.
 
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-54/17-VII
 Hабавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву", за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца - поновљени поступак

 
                                               
                                            ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА    19.10.2017  - 24.10.2017.
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 
                                                                                                                 06.10.2017 - 06.11.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Техничка документација за Пешачки прелаз преко пруге код Машинског  факултета.
 
 
                                               
                                           ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА   
                                            Обавештење о обустави поступка
 
                                                                                                      29.09.2017 - 30.10.2017.

  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП "Водовода",

донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, ЈН 1.3.22

 
                                               
                         27.10.2017. Измена конкурсне документације
                                             ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
 
                                                                                                                                      21.09.2017 -29.09.2017.
 

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-48/17-VII

Hабавка добара– пнеуматика за опремање службених возила Градске управе града Краљева и ПУ Краљево, за потребе буџетског фонда за саобраћај и Градске управе града Краљева као наручиоца

       
              
 
 
                                            Измена и допуна конкурсне документације
                                              Одлука о додели уговора 
                                            ♦ Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                                       20.09.2017 - 28.09.2017.
 

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-47/17-VII

Hабавка услуге сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца


 
                                                      
 
                                                        Одлука о додели уговора
                                                      ♦ Обавештење о закљученом уговору
                                                      ♦ Обавештење о обустави поступка за партију 1

                                                                                                                                        19.09.2017-27.09.2017
 
ЈНМВ - набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака "Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву"
 
                                                              Одлука о обустави поступка
                                                              Обавештење о обустави поступка 
 

 
                                                                                                        06.09.2017 - 06.10.2017.
           
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке
 
                                                  
                                   Одлука о додели уговора   
                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ     

 
 
                                                                                                                   01.09.2017 - 02.10.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавна набавка - Пројекат реконструкције дела постојеће
        саобраћајнице на траси будуће обилазнице
 
                                                  
                                ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ 
                                 Одлука о додели уговора
                               ♦ Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                    18.08.2017 - 18.09.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 
 Јавна набавка - Пројекат реконструкције парковских површина
 
 
                                                     
                                       Одлука о обустави поступка
                                       Обавештење о обустави поступка
 
                                                                                                                    01.08.2017 -08.08.2017.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА  

За јавну набавку у другој фаза квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева-по партијама,

                                 

                                              
 
                               Одлука о додели уговора 404-43/17-VII 
                             ♦ Обавештење о закљученом уговору
 
                                                                                                                27.07.2017 - 28.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавна набавка- Техничка документација инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста Краљево
 
                                              
    
                                Одлука о додели уговора
                               ♦ Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                           19.07.2017 - 27.07.2017.
 
 Jавнa набавкa мале вредности  404-40/17-VII
 Hабавкa добара - средстава и опреме (напртњача за гашење пожара) за потребе јединица Цивилне заштите града Краљева и Градске управе града Краљева
 
                                            
                                  Питања и одговори
                                  Одлука о додели уговора
      
      
 
 


                                                                                                            17.07.2017 - 25.07.2017.
 Jавнa набавкa мале вредности  404-35/17-VII

 Сервисирање службених возила за 2017. годину Градске управе града
 Краљева

 

 
                                            
 
                             Одлука о додели уговора
                             Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                              17.07.2017 - 25.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Jавнa набавкa мале вредности  404-41/17-VII
 Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном
 
                                            
                            Одлука о додели уговора
                            Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                 14.07.2017 - 26.07.2017.
 Jавнa набавкa мале вредности  404-34/17-VII
 Hабавкa услуге - израда пројектне документације
 
                                             
                                                  Одлука о додели уговора 404-34/17-VII
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                   13.07.2017 - 21.07.2017
 Jавнa набавкa мале вредности
 Hабавка добара–набавка једног путничког аутомобила, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева
 
                                               
                             Одлука о додели уговора
                             Обавештење о закљученом уговору
                                                                                                                       11.07.2017 - 15.08.2017
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

  Јавна набавка- Пројекат приступног пута до Хитне службе Дома здравља

 
                                             
                          Одлука о додели уговора
                         ♦ Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                                21.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка-Реконструкција простора за постављање судова за смеће
 
  
                                             
                               Одлука о додели уговора
                                Обавештење о закљученом уговору 

 
                                                                                                                              04.08.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавна набавка-Реконструкција јавног осветљења у парку у М.Бањи
 
                                                  
                         Питања и одговори
                          ♦ Одлука о додели уговора
                          ♦ Одлука о измени уговора 17.11.2017.
                          

                                                                                                                              03.08.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Реконструкција јавног осветљења у Борићима
 
                                                  

 
                                                                                                                            14.07.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
      Јавна набавка - Радови на проширењу гробља Барутана
 
                                                      
 
                               Обавештење о продужењу рока
                     
Измена конкурсне документације
                     
Питања и одговори
                                 Одлука о додели уговора
                                  
 

                                                                                                                             31.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Јавна набавка

Наставак изградње федкалне канализације у Адранима

 
 
                                                       
                                         Одговор на питање
                                         Одлука о додели уговора
                                          Обавештење о закљученом уговору 
               

 
 

05.07.2017

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-30-VII,

Hабавка добара – униформи (одећа и обућа) за Комуналну полицију и
јединицу Цивилне заштите за потребе наручиоца Градске управе града
Краљева, по партијама.
 
                                                           
                                         Одлука о додели уговора
                                         Обавештење о закљученом уговору  

 07.07.2017

Набавка услуге - чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

                                                           

 
                                        Одлука о додели уговора
                                        Обавештење о закљученом уговору   
28.06.2017

Набавка услуге - израде Пројекта уређења саобраћајних површина испред хотела "Добре воде" на Гочу 

                                                          

                                          Одлука о додели уговора

 


 

  Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2017. годину по партијама

                                                          

                                         Измена и допуна конкурсне документације

                                         Питања и одговор

                                         Одлука о додели уговора

                                         Обавештење о закљученом уговору

 

 02.06.2017.

  ЈНМВ - набавка добара - бензина, дизел горива и плина(ТНГ) за 2017. годину за потребе Градске управе града Краљева

                                                          

                                         Питања и одговор

                                         Одлука о додели уговора

                                         Oбавештење о закљученом уговору


 30.06.2017.
                                                                                                                    ЈН број 404-21/17-IX
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Jавнa набавка радова – санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици
Краљево, код Спомен-парка

 
                                                           
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1
                                           Oбавештење о закљученом уговору

 
 19.05.2017.
 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

 

За јавну набавку радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама

 
 
                                                             
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА    
                                          ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЗА ПАРТИЈУ 12            
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 
 
 08.06.2017.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Јавна набавка добара - канцеларијског материјала по партијама

 
   
                                                         
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                          Обавештење о закљученом уговору

 
 16.05.2017.
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда за резервисану јавну набавку мале вредности радова - Одржавање стубова јавног осветљења

 
 
 
                                                             
                                         ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
                                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                                         Обавештење о закљученом уговору
 
 
 
 12.05.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За јавну набавку услуге дератизације на територији града Краљева
за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине.

 
                                                        
                       
                                                 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                        ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 31.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

 

Реконструкција степеништа код атлетског стадиона
 у ул. IV kраљевачки батаљон

 

 
 
                                                              
                                           Обавештење о закљученом уговору
 
 30.05.2017
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Пројекат реконструкције пешачког моста на Магличу

 
 
 
                                                          
                                         Одлука о додели уговора
 
 
 
 29.05.2017.
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда
Пројекат изградње новопланиране
саобраћајнице од кружног тока
 у ул. Душана Поповића у Рибници преко новопланираног моста преко реке Ибар

 
                                                             
                                         Одлука о додели
                                         ♦ Обавештење о закљученом уговору
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

Јавна набавка радова
– изградња атмосферске канализације
за комплекс зграда у ”
Војном насељу”

 
 
                                                               
                                                ODLUKA O DODELI UGOVORA
 

 
 22.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
 – Одржавање јавног осветљења

 – Замена сијалица, поправка или замена арматура

 
 
                                                                 
 
                                         ♦ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                               Одлука о додели уговора 
                                               Обавештење о закљученом уговору
 

 
 10.05.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку

 
 
 
                                                                
 
                                              ♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              ♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
                                             ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

 


  

                                                                                                            10.06.2017 - 10.07.2017.

   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"
Hабавка добара-Електрична енергије за јавно осветљење и рад
градских фонтана

                                                                  

                                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


                                                                                                                               19.04.2017.

 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

набавку добара– средстава репрезентацијe за чајну кухињу за 2017. годину,
за потребе Градске управе града Краљева

 
                                                                         
 
                                                         ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                     25.04.2017.

     Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности радова по
партијама – изградња јавног осветљења, донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа

 
                                                                      
                                                            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
                                                                                                                                                        05.05.2017.
          Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуге – пројекат фекалне

канализације за део улице Рибничких партизана

                                 

  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

           ♦ Обавештење о закљученом уговору


                                                                                                                                        03.05.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

набавку добара – електричне енергије за 2017 годину, за потребе Градске управе града Краљева

 
                                                                   
                                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                     РЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
                                                                                                                                   10.,04.2017.

          Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

 

 

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова
– изградња објекта за М
еморијално – спортски центар у Адранима
на иницијативу У
дружења учесника рата 1991. - 1999.

 

 

 
                                                         
                                  
                                            ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ
                                            ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ 1
                                             Oбавештење о закљученом уговору 

 
                                                                                                                                                04.04.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљиштa "Краљево"

ОБАВЕШТЕЊЕ

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

Извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи затвореног базена I фаза.

 
 
                                                      
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

                                                                                                                   28.04.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ
СТАЗЕ ДУЖ БЕДЕМА ОД МОСТА НА ИБРУ ДО ХАЛЕ СПОРТОВА

 
                                                      
 
                                                ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                              ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
                                              КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                                             ♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 
 24.04.2017.
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
            НА ЗАШТИТИ НЕРЕГУЛИСАНИХ КОРИТА ВОДОТОКОВА II КАТЕГОРИЈЕ
 
                                                     
 
                                                      ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                                     
                                                      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  
 31.03.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

За јавну набавку услуга – уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева
 
                                                     
                                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              Oбавештење о закљученом уговору 

 31.03.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 За јавну набавку услуга – сузбијање комараца на територији града Краљева за 2017. годину
 
                                                      
                                                 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            Oбавештење о закљученом уговору 

                                                                                                            28.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Набавка рачунарске и фотографске опреме за потребе Градске управе града Краљева .

 

 

 
    
                                                                 
 
 
                                                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                         
                                                                         ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                                      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 2 
                                                                       Oбавештење о закљученом уговору 

                                                                                                                                   30.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

За јавну набавку мале вредности, набавку добара–канцеларијског намештја
за потребе Градске управе града Краљева по партијама

 

  
                                                                    

                                                      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
                                              Oбавештење о закљученом уговору 

 
                                                                                                            10.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Набавка  услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Скупштину града Краљева.

 

 

 
   
                                                                
 
 
 
 
 
 
                                      
            
                   ♦   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
                   Обавештење о закљученом уговору
 
                                                                                                                                  26.12.2016.
 Oтворени поступак јавне набавке , JN број 404-36/16-VII
 
     Hабавка радова на реконструкцији уличне водоводне мреже
                     у селу Доња Сирча-Морава 3


 
                                              
                                ♦   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
                                 Обавештење о закљученом уговору

 
 
                                                                                                                      13.Децембар 2016.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-35/16-IX
 
 
 Hабавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града Краљева
                                                                                                                                            ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
                        ♦   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                        ♦   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
                        ♦   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                      
 
 
                                                                                                                      28.Новембар 2016.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-34/16-IX
 
 
 Hабавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града Краљева
 
                   Одлука о обустави поступка
 
                                   

 
   28.Октобар 2016.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-33/16-IX
 
  
 Hабавка добара униформи-обуће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите Градске управе града Краљева ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
 
                                   
                         Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору

                         
 31.Октобар 2016.
       Отворени поступак ЈН број 404-29/16-IX 
  
 За јавну набавку услуге физичко-техничког и противпожарног  
  обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева
 
 
                                 
 
  
                                ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1.
                                ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2.
                                           ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
                         Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                        26.10.2016
 
 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-32 
  
 Набавке добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева 
 
            ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
  
 
 
                                    
 
                         

                            Одлука о обустави поступка

                            Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

  - Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева 12.12.2016.
  - Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева 02.12.2016.

  - Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева 17.11.2016.
  - Измена плана јавних набавки за град Краљево
 
- Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева
  - План јавних набавки Градске управе града Краљева
 
- План јавних набавки за град Краљево
 
- План јавних набавки Скупштине града Краљева
 
- План јавних набавки Јавног правобранилаштва града Краљева                                                      

 
                                                                                                                                         07.10.2016.
 Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-28/16-IX
 
 Набавка услуге  сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца
 
                                             
          
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                   ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
                                                                                                                        03.10.2016
 
 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-27 
  
 Набавке добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева 
 
 
                                    
 
                           ♦   ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
                           ♦   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 
                                                                                                                                    30.09.2016.
 
  Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-30 
  
 Набавка добара – основне униформе (одеће и обуће) за потребе Одељења
комуналне полиције Градске управе града Краљева по партијама и то:
Партија I-набавка одеће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите
и Партија II-набавка обуће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне
заштите.
 
 
         
                              
 
  21.09.2016.
 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-26/16-IX: 
  
 Набавка добара-противградних ракета кратког и средњег домета за
противградне станице са територије града Краљева
 
 

  Одлука о додели уговора

    ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
                         

 


05.09.2016.

Друга фаза квалификационог поступка ЈН број 404-25/16-IX:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању
објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне
инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама
                         
                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                       ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

15.07.2016.

Jавнa набавкa мале вредности број 404-23/16-IX:

Набавка бензина, дизел горива и плина за 2016. годину за потребе Градске
управе града Краљева као наручиоца.

                              
       

                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                       ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 


 

18.07.2016.

Oтворени поступак јавне набавке број 404-24/16-IX:

Набавка радова на изградњи потпорног зида на Гледићкој реци на
територији града Краљева у у засеоку Котуровићи КО Чукојевац.


                           
     
                                                ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА   
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 27.06.2016.
 
 Jавнa набавкa мале вредности :

Набавка услуга - сервисирање возила за 2016. годину Градске управе града
Краљева као наручиоца
 
 
                                                
                                                     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА      
                                             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                    
 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе
града Краљева.

                                                 
                                                        ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ    
                                                        ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
                                                        ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
                                                                           Питања и одговор  
                                                        Питања и одговор           
                                                   Одлука о додели уговора         
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ           

 
                                                                                                         
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева 5-8
 
Отварање понуда ће се обавити дана 10.06.2016. године у 12,00 часова

                                                 
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  бр.   404-20/16-IX
                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева 1-4
 
Отварање понуда ће се обавити дана 10.06.2016. године у 10,00 часова

                                                 
                                 
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  бр.   404-19/16-IX 
                                        ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                           ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-19                          
                                           ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-20

 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге израда техничке документације саобраћајног  уређења на делу државних путева на теритирији града Краљева, ради унапређења безбедности саобраћаја, по партијама, за потребе Фонда за безбедност сабраћаја Градске управе града Краљева.
 
Отварање понуда ће се обавити дана 09.06.2016. године у 12,30 часова

                                                 
 
                                                       ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
                                              ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге израде техничке документације саобраћајног уређења дела уличне мреже на територији града Краљева ради унапређења безбедности саобраћаја, по партијама, за потребе Фонда за безбедноет сабраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца.
 
Отварање понуда ће се обавити дана 09.06.2016. године у 10,30 часова

                                                 
 
                                                       ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                           ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 01.06.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге израде пројектно-техничке документације техничког регулисања саобраћаја Пројектком саобраћајне сигнализације на делу уличне мреже која се поклапа са мрежом државних путева на територији града Краљева ради унапређења безбедности саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева


                                                 
                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 31.05.2016.


Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге мерења и праћења квалитета ваздуха у граду Краљеву за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

                                                 
                                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

10.06.2016.

Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - набавка канцеларијског материјала по партијама


                                                 

                                                         ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

                                                         ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

                                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

                                                                                                          28.04.2016.

Oтворени поступак јавне набавке:
 
 

Набавка добара набавкa електричне енергије за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


                                 

                                ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


 

02.06.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 

Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2016. годину по
партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.


                                   

             

          Питања и одговори у вези конкурсне документације 

          Измене и допуне

          Обавештење о закљученом уговору

          Одлука о додели уговора

 


 

 

01.04.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 

Набавка добара – једног путничког аутомобила, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

 

                                   

           Питања и одговори у вези конкурсне документације 

            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

           Обавештење о закљученом уговору                 


20.04.2016.

Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - специјализоване саобраћајне опреме - симулатора за потребе саобраћајног образовања и васпитања и за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

                                       

                             Одлука о додели уговора

                Обавештење о закљученом уговору19.04.2016

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге сузбијањa комараца на територији града Краљева за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

 


                                             

                          Питања и одговори у вези конкурсне документације 

                           Одлука о додели уговора

                          Обавештење о закљученом уговору


 

 15.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге сузбијања и спречавање ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева

 

                                    

                                  Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору  


14.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка добара – набавка средстава репрезентације за чајну кухињу, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

                                         

                                      Одлука о додели уговора

                                  Обавештење о закљученом уговору  

 


    

16.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара - рачунарске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

                                       

                         Одлука о додели уговора

 

11.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара - грађевинског материјала за породице избеглих лица из БИХ и Републике Хрватске са пребивалиштем на територији града Краљева, за потребе града Краљева као наручиоца.

                                       

                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


                                                                                                                                                  01.03.2016
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуге - штампања Службеног листа града Краљева за 2016 годину,
за потребе
наручиоца Скупштине града Краљева.

 

                                        

                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                    Обавештење о закљученом уговору  

  

04.03.2016.

 

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуге - екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2015. годину, за потребе наручиоца града Краљева.

            

 

                                     

                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

10.03.2016

 

Oтворени поступак јавне набавке        

Јавна набавка радова–радови на реконструкцији и доградњи зграде основне
школе ,,Драган Маринковић“ у месту Адрани-град Краљево I фаза
.

                                          

                                             1.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

                                             2.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

                                             3.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

                                              ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                               ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА                                                                                                                    18.01.2016.

Отворени поступак јавне набавке :

Набавка добара – пластичних канти за смеће од 120 литара, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева.
               

                                                                

                                                                  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

                              Одлука о додели уговора                               Обавештење о закљученом уговору


 

                                                                                                             15.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – опреме за сеоске водоводе, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева .
                                              
            

                                                                   Измена и допуна конкурсне документације
                                                Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

                                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


                                                                                                                             
                                                                      11
.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:       

Набавка  услуге - израде техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

                                                             

                                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                             ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
                                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                                             ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

                                                                                                                               11.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуге - израда пројектно техничке документације-елабората за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, за потребе Фонда за безбедноет сабраћаја Градске управе града Краљева.

                                                                 
                                                                ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                        ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                                                                    08.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услугe – мерења концентрације алергополена на територији града Краљева за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева

 
                                                                
                                                                       
                                                              ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


                                                                                                                                                                                 
                                                                            09
.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – радне машине за чишћење снега са тротоара, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

 
    
                                                             
                                                            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                                                                            02.12.2015
Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – набавка брзинских дисплејева са носачима, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева - поновљени поступак
 
                                                          
    
                                                                      ОДЛУКА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

                                                                                                                               04.12.2015.

Jавнa набавкa мале вредности

Hабавкa услуге изнајмљивања клизалишта, за потребе наручиоца града Краљева

                                                                        

                                                                   ОДЛУКА  

                                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

                                                                                                                                   04.12.2015.

Jавнa набавкa мале вредности

 

Hабавкa добара – средстава и опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева по Партијама, за потребе Градске управе града Краљева-поновљени поступак.

                                                             
                                                                          ОДЛУКА
                                                           ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

                                                                                                                                             18.11.2015
Друга фаза квалификационог поступка јавне набавке
Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по Партијама- друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева
 
 
                                                          
    
                                           ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                      ОДЛУКА
                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                         

                                                                                                                                                                                             29.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуга – ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за потребе града Краљева израдом локалног програма заштите животне средине града Краљева за период 2016-2025 године - поновљени поступак

 
                                                                  
                                                                              ОДЛУКА
                                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ

                                                                                                                                                                                                 28.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – средстава и опреме за безбедност саобраћаја по партијама, за потребе  Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева:

 
                                                                  
                              ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

                                                                                                                                                                                                 27.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – набавка и уградња брзинских дисплејева (6 комада), за потребе  Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева:

 
                                                                  
                                                      ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
                                                                       ОБАВЕШТЕЊЕ

                                                                                                                                                                                                 05.11.2015.

Oтворени поступак јавне набавке:

Набавка радова – Извођење радова на санацији стамбене зграде оштећене у земљотресу у улици Југ Богдановој број 138-140, за потребе града Краљева:

 
 
                                                                  
                                                                            ОДЛУКА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

                                                                                                                                                                                                16.10.2015.

Oтворени поступак јавне набавке:

Набавка услугe – физичко-техничког и противпожарног обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева:

 
                                                                  
                                                     ОДЛУКА


                                                                                             08.10.2015. годинe

Квалификациони поступак јавне набавке

 

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза (поновљени поступак).

 

              
ОДЛУКА
       ОБАВЕШТЕЊЕ 1     

                                                                                                               09.10.2015. године

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка добара – једног путничког возила средње класе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

           

     

                                                                                                                     24.09.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 

Набавка услуга - сервисирања рачунарске опреме-Партија 1, за потребе Градске управе града Краљева -поновљени поступак

                                                                   

                                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                        Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                                                                                                       23.09.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка набавка услуга - ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за израдом локалног програма заштите животне средине Града Краљева за период 2016-2025 године -поновљени поступак

                                                             

                                           ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА
                                                      Обавештење о обустави поступка

 

                                                                                                                           17.09.2015. године

Набавке услуге - израде техничке документације за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја
Градске управе града Краљева.


                                                                       
 
                                                                           ОДЛУКА  
                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 


                                                                                                               10.09.2015. године
 
Јавна набавка мале вредности:

Набавке услуге - израде техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.
 
                                                      
                                                                                                                  26.08.2015. године
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка радова – на изградњи школског полигона за саобраћајно образовање и васпитање деце на простору дворишта ОШ ''Вук Караџић'' у Рибници-Краљево, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева
                                                             
 
 


 
                                                                                                                            24.08.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка набавка услуга - ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за израдом локалног програма заштитеживотне средине Града Краљева за период 2016-2025 године
 
                                                      

 
                                                                                                                                                 14.09.2015

Набавка добара  средстава и опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева по Партијама и то: Партија 1- Набавка Одеће, Партија 2- Набавка Обуће, Партија 3 - Набавка средстава за узајамну и колективну заштиту, Партија 4 – Набавка чамаца са пратећом опремом, Партија 5 – Набавка ватрогасног апарата и Партија 6 – Набавка средстава за пружање прве помоћи при заштити и спасавању
                                               


 
                                                                                                                                           20.08.2015.
 
 
Kвалификациони поступак јавне набавкe:
Набавка радова - радови на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза-поновљени поступак

 
                                
                                                                       
 

 
                                                                                                                            07.08.2015. године
Јавна набавка мале вредности:

Набавка добара – основне униформе (одеће и обуће) за потребе Одељења комуналне полиције Градске управе града Краљева по партијама.

                                                       
 

                                                                                                                                            06.08.2015. године
 
Јавна набавка мале вредности:

Набавка услуга- сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.
 
                                                                   
 
 

                                                                                                                                                        05.08.2015.
 
Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга- израда и инсталација одговарајућих софтвера по Партијама
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       31.07.2015.

Јавна набавка мале вредности:

Набавка добара – набавка и уградња две аутоматске рампе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева
                                                                                
 

 
                                                                                                                                           20.08.2015.
 
 
Kвалификациони поступак јавне набавкe:
Набавка радова - радови на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза-поновљени поступак

 
                                
                                                                       
 


 
17.07.2015.
Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга - сузбијања и спречавање ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева - поновљени поступак
Рок је 27.07.2015. године

                                                                           

 

 
                                                                                                                                   17.07.2015
Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара - набавка рачунарске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај- поновљени поступак
 
                                                                  
 
                                              Измена и допуна Конкурсне документације
 

                                                                                                                                                  03.07.2015.
Јавна набавка мале вредности:

 
Набавка услуга - Осигурање запослених за 2015. годину за потребе Градске управе града Краљева - поновљени поступак
                                                                           

                                                                                                                                                       15.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка услуга - мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 15.07.2015. године

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
Датум отварања: 09.07.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       06.07.2015.
Квалификовани поступак јавне набавке:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза

                                                                           


                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                   16.07.2015

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара - набавка рачунарске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај- поновљени поступак
 
                                                                  
 
 
 

                                                                                                                                                  03.07.2015.
Јавна набавка мале вредности:

 
Набавка услуга - Осигурање запослених за 2015. годину за потребе Градске управе града Краљева - поновљени поступак
                                                                           

                                                                                                                                                       15.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка услуга - мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 15.07.2015. године

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
Датум отварања: 09.07.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       06.07.2015.
Квалификовани поступак јавне набавке:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза

                                                                           


                                                                                                                                                   

 


                                                                                                                                                       16.06.2015.
Јавна набавка мале вредности:

Набавка услуга - сузбијања комараца на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 24.06.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       16.06.2015.
Јавна набавка мале вредности:

Набавка услуга - сузбијања и спречавања ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева
 
Рок је 24.06.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       15.06.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка услуга - мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 15.07.2015. године

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.06.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
Датум отварања: 09.07.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       06.07.2015.
Квалификовани поступак јавне набавке:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза

                                                                           

 

                                                                                                                                                       15.06.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуга - чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.06.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара - рачунарске опреме и штампаша по партијама за потребе Градске управе града Краљева и фонда з саобраћај

                                                                           

 

                                                                                                                                                       05.06.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуга - сервисирање и поправка возила за 2015. годину по партијама за потребе Градске управе града Краљева

                                                                           


 

                                                                                                                                                          01.06.2015.
 Набавка набавка услуга - осигурање запослених и имовине за 2015. годину по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
                                                                                 

 

                                                                                                                    18.05.2015. године
Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка добара канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.                                                          
                                        Измене и допуне конкурсне документације
 

                                                                                                                          27.05.2015. године
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара једног скутера за потребе Одељења Комуналне полиције Градске управе града Краљева
Pок je 27.05.2015. године
 
                                                              

 
  15.05.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара - средства за репрезентацију за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева
 
                          


Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара  електронске и фотографске опреме по партијама за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај

                                                               

 
                                                                                                            30.04.2015. године
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара  канцеларијских столица за потребе Градске управе града Краљева.
 
                                                    

                                Измене и допуне конкурсне документације
 


                                                                                                             18.05.2015. године
Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка добара канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.                                                          
                                        Измене и допуне конкурсне документације
 
 
                                                                                                                                      до 31.03.2015
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара мотоцикла и скутера за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1- набавка једног мотоцикла за саобраћајну полицију и Партија 2-набавка једног скутера за комуналну полицију.
 

                                                                

 


                                                                                                                                           до 20.04.2015
Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка добара снабдевање електричном енергијом за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева.
                                      
                        
 

                                                                                                                                          до 25.03.2015.

Jавна набавка мале вредности:
 
Набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2014. годину, за потребе града Краљева као наручиоца

                                                          


                                                                                                                                             до 15.04.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка радова  радови на санацији фасаде зграде Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза

                                                              
 
                                               -   Измена конкурсне документације
                                               -   Питања и одговори у вези конкурсне документације

 


                                                                                                                                                до 27.03.2015.
       
          ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

      Набавка добара - безбедоносних ауто седишта за потребе Фонда за безбедност саобраћаја
 Градске управе града Краљева
 
                                                                  

                                                                                                                                             до 27.02.2015.

 

                     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

За јавну набавку услуге - штампања Службеног листа града Краљева за 2015. годину, за потребе Скупштине града Краљева

                                                               

 

 

                                                                                                                                     до 29.12.2014

Јавна набавка мале вредности:
 
Набавка услуге услуге мерења емисије загађујућих материја у ваздух које потичу од рада постројења за третман патоанатомског отпада – спаљивањем, на локацији Техно-економског блока Здравственог центра ''Студеница'' Краљево
 
                                                                                  

 

                                                                                                                                     до 26.12.2014

 Јавна набавка мале вредности:

За јавну набавку услуге дезинсекције и дератизације пословног простора Градске управе града Краљева

                                                              

                                                              Измена и допуна конкурсне документације


 

                                                                                                                                   до 18.11.2014

Јавна набавка мале вредности:
 
Набавка добара  огревног буковог дрвета I класе за потребе 25 социјално угрожених породица
 избеглих и интерно расељених лица са подручја града Краљева
                                                                                     

                                                   

 

 

                                                                                                                             до 12.11.2014.

За јавну набавку добара канцеларијске столице за потребе Градске управе града Краљева

                                                                       


                                                           
                                                                                                                                                   до 01.12.2014.
                     

 

За јавну набавку услуга – физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
 за потребе
Градске управе града Краљева


                                                 

                                   


 

                                                                                                                                                 до 05.11.2014.

Јавну набавку радова у отвореном поступку – радови на санацији оштећења од земљотреса на стамбеним објектима колективног становања

                                                                              

                              
                                                 Измене и допуне конкурсне документације

                                           Питања и одговори у вези конкурсне документације