Одштампај Пошаљи
АРХИВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 


 31.03.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

За јавну набавку услуга – уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева
 
                                                     
                                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              Oбавештење о закљученом уговору 

 31.03.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 За јавну набавку услуга – сузбијање комараца на територији града Краљева за 2017. годину
 
                                                      
                                                 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            Oбавештење о закљученом уговору 

                                                                                                            28.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Набавка рачунарске и фотографске опреме за потребе Градске управе града Краљева .

 

 

 
    
                                                                 
 
 
                                                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                         
                                                                         ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                      ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                                                                                                                   30.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

За јавну набавку мале вредности, набавку добара–канцеларијског намештја
за потребе Градске управе града Краљева по партијама

 

  
                                                                    

                                         ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
                                                                                                            10.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Набавка  услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Скупштину града Краљева.

 

 

 
   
                                                                
 
 
 
 
 
 
                                      
            
                   ♦   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
                   Обавештење о закљученом уговору
 
                                                                                                                                  26.12.2016.
 Oтворени поступак јавне набавке , JN број 404-36/16-VII
 
     Hабавка радова на реконструкцији уличне водоводне мреже
                     у селу Доња Сирча-Морава 3


 
                                              
                                ♦   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
                                 Обавештење о закљученом уговору

 
 
                                                                                                                      13.Децембар 2016.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-35/16-IX
 
 
 Hабавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града Краљева
                                                                                                                                            ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
                        ♦   ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                        ♦   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРИ
                        ♦   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                      
 
 
                                                                                                                      28.Новембар 2016.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-34/16-IX
 
 
 Hабавка радова на доградњи лифта на згради Градске управе града Краљева
 
                   Одлука о обустави поступка
 
                                   

 
   28.Октобар 2016.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-33/16-IX
 
  
 Hабавка добара униформи-обуће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите Градске управе града Краљева ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
 
                                   
                         Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору

                         
 31.Октобар 2016.
       Отворени поступак ЈН број 404-29/16-IX 
  
 За јавну набавку услуге физичко-техничког и противпожарног  
  обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева
 
 
                                 
 
  
                                ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1.
                                ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2.
                                           ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 3
                         Одлука о додели уговора
                         Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                        26.10.2016
 
 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-32 
  
 Набавке добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева 
 
            ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
  
 
 
                                    
 
                         

                            Одлука о обустави поступка

                            Обавештење о обустави поступка

 

 

 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

  - Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева 12.12.2016.
  - Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева 02.12.2016.

  - Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева 17.11.2016.
  - Измена плана јавних набавки за град Краљево
 
- Измена плана јавних набавки Градске управе града Краљева
  - План јавних набавки Градске управе града Краљева
 
- План јавних набавки за град Краљево
 
- План јавних набавки Скупштине града Краљева
 
- План јавних набавки Јавног правобранилаштва града Краљева                                                      

 
                                                                                                                                         07.10.2016.
 Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-28/16-IX
 
 Набавка услуге  сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца
 
                                             
          
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                   ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
                                                                                                                        03.10.2016
 
 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-27 
  
 Набавке добара – специјализоване опреме за безбедност саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева 
 
 
                                    
 
                           ♦   ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
                           ♦   ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 
                                                                                                                                    30.09.2016.
 
  Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-30 
  
 Набавка добара – основне униформе (одеће и обуће) за потребе Одељења
комуналне полиције Градске управе града Краљева по партијама и то:
Партија I-набавка одеће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне заштите
и Партија II-набавка обуће за Комуналну полицију и јединицу Цивилне
заштите.
 
 
         
                              
 
  21.09.2016.
 Поступак јавне набавке мале вредности,ЈН број 404-26/16-IX: 
  
 Набавка добара-противградних ракета кратког и средњег домета за
противградне станице са територије града Краљева
 
 

  Одлука о додели уговора

    ОБЕВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
                         

 


05.09.2016.

Друга фаза квалификационог поступка ЈН број 404-25/16-IX:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању
објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне
инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама
                         
                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                       ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

15.07.2016.

Jавнa набавкa мале вредности број 404-23/16-IX:

Набавка бензина, дизел горива и плина за 2016. годину за потребе Градске
управе града Краљева као наручиоца.

                              
       

                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                       ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 


 

18.07.2016.

Oтворени поступак јавне набавке број 404-24/16-IX:

Набавка радова на изградњи потпорног зида на Гледићкој реци на
територији града Краљева у у засеоку Котуровићи КО Чукојевац.


                           
     
                                                ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА   
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 27.06.2016.
 
 Jавнa набавкa мале вредности :

Набавка услуга - сервисирање возила за 2016. годину Градске управе града
Краљева као наручиоца
 
 
                                                
                                                     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА      
                                             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                    
 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе
града Краљева.

                                                 
                                                        ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ    
                                                        ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
                                                        ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
                                                                           Питања и одговор  
                                                        Питања и одговор           
                                                   Одлука о додели уговора         
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ           

 
                                                                                                         
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева 5-8
 
Отварање понуда ће се обавити дана 10.06.2016. године у 12,00 часова

                                                 
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  бр.   404-20/16-IX
                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка радова на изградњи мостова преко Гледићке реке на територији града Краљева 1-4
 
Отварање понуда ће се обавити дана 10.06.2016. године у 10,00 часова

                                                 
                                 
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  бр.   404-19/16-IX 
                                        ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                           ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-19                          
                                           ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА 404-20

 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге израда техничке документације саобраћајног  уређења на делу државних путева на теритирији града Краљева, ради унапређења безбедности саобраћаја, по партијама, за потребе Фонда за безбедност сабраћаја Градске управе града Краљева.
 
Отварање понуда ће се обавити дана 09.06.2016. године у 12,30 часова

                                                 
 
                                                       ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
                                              ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге израде техничке документације саобраћајног уређења дела уличне мреже на територији града Краљева ради унапређења безбедности саобраћаја, по партијама, за потребе Фонда за безбедноет сабраћаја Градске управе града Краљева као наручиоца.
 
Отварање понуда ће се обавити дана 09.06.2016. године у 10,30 часова

                                                 
 
                                                       ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                           ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 01.06.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге израде пројектно-техничке документације техничког регулисања саобраћаја Пројектком саобраћајне сигнализације на делу уличне мреже која се поклапа са мрежом државних путева на територији града Краљева ради унапређења безбедности саобраћаја, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева


                                                 
                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 31.05.2016.


Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге мерења и праћења квалитета ваздуха у граду Краљеву за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

                                                 
                                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

10.06.2016.

Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - набавка канцеларијског материјала по партијама


                                                 

                                                         ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

                                                         ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

                                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

                                                                                                          28.04.2016.

Oтворени поступак јавне набавке:
 
 

Набавка добара набавкa електричне енергије за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


                                 

                                ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


 

02.06.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 

Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2016. годину по
партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.


                                   

             

          Питања и одговори у вези конкурсне документације 

          Измене и допуне

          Обавештење о закљученом уговору

          Одлука о додели уговора

 


 

 

01.04.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 

Набавка добара – једног путничког аутомобила, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

 

                                   

           Питања и одговори у вези конкурсне документације 

            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

           Обавештење о закљученом уговору                 


20.04.2016.

Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - специјализоване саобраћајне опреме - симулатора за потребе саобраћајног образовања и васпитања и за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

                                       

                             Одлука о додели уговора

                Обавештење о закљученом уговору19.04.2016

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге сузбијањa комараца на територији града Краљева за 2016. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

 


                                             

                          Питања и одговори у вези конкурсне документације 

                           Одлука о додели уговора

                          Обавештење о закљученом уговору


 

 15.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка услуге сузбијања и спречавање ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева

 

                                    

                                  Одлука о додели уговора

                                   Обавештење о закљученом уговору  


14.04.2016.

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка добара – набавка средстава репрезентације за чајну кухињу, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

                                         

                                      Одлука о додели уговора

                                  Обавештење о закљученом уговору  

 


    

16.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара - рачунарске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

                                       

                         Одлука о додели уговора

 

11.03.2016.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара - грађевинског материјала за породице избеглих лица из БИХ и Републике Хрватске са пребивалиштем на територији града Краљева, за потребе града Краљева као наручиоца.

                                       

                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


                                                                                                                                                  01.03.2016
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуге - штампања Службеног листа града Краљева за 2016 годину,
за потребе
наручиоца Скупштине града Краљева.

 

                                        

                                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                    Обавештење о закљученом уговору  

  

04.03.2016.

 

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуге - екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2015. годину, за потребе наручиоца града Краљева.

            

 

                                     

                                  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

10.03.2016

 

Oтворени поступак јавне набавке        

Јавна набавка радова–радови на реконструкцији и доградњи зграде основне
школе ,,Драган Маринковић“ у месту Адрани-град Краљево I фаза
.

                                          

                                             1.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

                                             2.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

                                             3.  ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

                                              ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                               ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА                                                                                                                    18.01.2016.

Отворени поступак јавне набавке :

Набавка добара – пластичних канти за смеће од 120 литара, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева.
               

                                                                

                                                                  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

                              Одлука о додели уговора                               Обавештење о закљученом уговору


 

                                                                                                             15.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – опреме за сеоске водоводе, за потребе Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева .
                                              
            

                                                                   Измена и допуна конкурсне документације
                                                Питања и одговори у вези конкурсне документације

                                                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

                                                                     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


                                                                                                                             
                                                                      11
.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:       

Набавка  услуге - израде техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

                                                             

                                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                             ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
                                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                                             ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

                                                                                                                               11.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуге - израда пројектно техничке документације-елабората за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, за потребе Фонда за безбедноет сабраћаја Градске управе града Краљева.

                                                                 
                                                                ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                        ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                                                                    08.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услугe – мерења концентрације алергополена на територији града Краљева за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева

 
                                                                
                                                                       
                                                              ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 


                                                                                                                                                                                 
                                                                            09
.12.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – радне машине за чишћење снега са тротоара, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

 
    
                                                             
                                                            ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

                                                                                                                                            02.12.2015
Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара – набавка брзинских дисплејева са носачима, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева - поновљени поступак
 
                                                          
    
                                                                      ОДЛУКА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

  

                                                                                                                               04.12.2015.

Jавнa набавкa мале вредности

Hабавкa услуге изнајмљивања клизалишта, за потребе наручиоца града Краљева

                                                                        

                                                                   ОДЛУКА  

                                                                ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

                                                                                                                                   04.12.2015.

Jавнa набавкa мале вредности

 

Hабавкa добара – средстава и опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева по Партијама, за потребе Градске управе града Краљева-поновљени поступак.

                                                             
                                                                          ОДЛУКА
                                                           ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

                                                                                                                                             18.11.2015
Друга фаза квалификационог поступка јавне набавке
Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по Партијама- друга фаза, за потребе Градске управе града Краљева
 
 
                                                          
    
                                           ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                      ОДЛУКА
                                               ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                         

                                                                                                                                                                                             29.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуга – ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за потребе града Краљева израдом локалног програма заштите животне средине града Краљева за период 2016-2025 године - поновљени поступак

 
                                                                  
                                                                              ОДЛУКА
                                                                          ОБАВЕШТЕЊЕ

                                                                                                                                                                                                 28.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – средстава и опреме за безбедност саобраћаја по партијама, за потребе  Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева:

 
                                                                  
                              ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА                    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                                                  ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

                                                                                                                                                                                                 27.10.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара – набавка и уградња брзинских дисплејева (6 комада), за потребе  Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева:

 
                                                                  
                                                      ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
                                                                       ОБАВЕШТЕЊЕ

                                                                                                                                                                                                 05.11.2015.

Oтворени поступак јавне набавке:

Набавка радова – Извођење радова на санацији стамбене зграде оштећене у земљотресу у улици Југ Богдановој број 138-140, за потребе града Краљева:

 
 
                                                                  
                                                                            ОДЛУКА
                                                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 

                                                                                                                                                                                                16.10.2015.

Oтворени поступак јавне набавке:

Набавка услугe – физичко-техничког и противпожарног обезбеђења за потребе Градске управе града Краљева:

 
                                                                  
                                                     ОДЛУКА


                                                                                             08.10.2015. годинe

Квалификациони поступак јавне набавке

 

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза (поновљени поступак).

 

              
ОДЛУКА

                                                                                                               09.10.2015. године

Jавнa набавкa мале вредности:

Набавка добара – једног путничког возила средње класе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.

           

     

                                                                                                                     24.09.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 

Набавка услуга - сервисирања рачунарске опреме-Партија 1, за потребе Градске управе града Краљева -поновљени поступак

                                                                   

                                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                                        Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                                                                                                       23.09.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка набавка услуга - ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за израдом локалног програма заштите животне средине Града Краљева за период 2016-2025 године -поновљени поступак

                                                             

                                           ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОНОВЉЕНОГ ПОСТУПКА
                                                      Обавештење о обустави поступка

 

                                                                                                                           17.09.2015. године

Набавке услуге - израде техничке документације за унапређење безбедности деце у саобраћају у зонама школа, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја
Градске управе града Краљева.


                                                                       
 
                                                                           ОДЛУКА  
                                                    ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 


                                                                                                               10.09.2015. године
 
Јавна набавка мале вредности:

Набавке услуге - израде техничке документације за поправљање саобраћајне инфраструктуре по Партијама, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева.
 
                                                      
                                                                                                                  26.08.2015. године
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка радова – на изградњи школског полигона за саобраћајно образовање и васпитање деце на простору дворишта ОШ ''Вук Караџић'' у Рибници-Краљево, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева
                                                             
 
 


 
                                                                                                                            24.08.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка набавка услуга - ревизија ЛЕАПА града Краљева од 2005 до 2015 године, за израдом локалног програма заштитеживотне средине Града Краљева за период 2016-2025 године
 
                                                      

 
                                                                                                                                                 14.09.2015

Набавка добара  средстава и опреме за потребе Цивилне заштите града Краљева по Партијама и то: Партија 1- Набавка Одеће, Партија 2- Набавка Обуће, Партија 3 - Набавка средстава за узајамну и колективну заштиту, Партија 4 – Набавка чамаца са пратећом опремом, Партија 5 – Набавка ватрогасног апарата и Партија 6 – Набавка средстава за пружање прве помоћи при заштити и спасавању
                                               


 
                                                                                                                                           20.08.2015.
 
 
Kвалификациони поступак јавне набавкe:
Набавка радова - радови на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза-поновљени поступак

 
                                
                                                                       
 

 
                                                                                                                            07.08.2015. године
Јавна набавка мале вредности:

Набавка добара – основне униформе (одеће и обуће) за потребе Одељења комуналне полиције Градске управе града Краљева по партијама.

                                                       
 

                                                                                                                                            06.08.2015. године
 
Јавна набавка мале вредности:

Набавка услуга- сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.
 
                                                                   
 
 

                                                                                                                                                        05.08.2015.
 
Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга- израда и инсталација одговарајућих софтвера по Партијама
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       31.07.2015.

Јавна набавка мале вредности:

Набавка добара – набавка и уградња две аутоматске рампе, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева
                                                                                
 

 
                                                                                                                                           20.08.2015.
 
 
Kвалификациони поступак јавне набавкe:
Набавка радова - радови на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева -прва фаза-поновљени поступак

 
                                
                                                                       
 


 
17.07.2015.
Јавна набавка мале вредности:
Набавка услуга - сузбијања и спречавање ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева - поновљени поступак
Рок је 27.07.2015. године

                                                                           

 

 
                                                                                                                                   17.07.2015
Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара - набавка рачунарске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај- поновљени поступак
 
                                                                  
 
                                              Измена и допуна Конкурсне документације
 

                                                                                                                                                  03.07.2015.
Јавна набавка мале вредности:

 
Набавка услуга - Осигурање запослених за 2015. годину за потребе Градске управе града Краљева - поновљени поступак
                                                                           

                                                                                                                                                       15.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка услуга - мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 15.07.2015. године

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
Датум отварања: 09.07.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       06.07.2015.
Квалификовани поступак јавне набавке:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза

                                                                           


                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                   16.07.2015

Поступак јавне набавке мале вредности:
Набавка добара - набавка рачунарске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај- поновљени поступак
 
                                                                  
 
 
 

                                                                                                                                                  03.07.2015.
Јавна набавка мале вредности:

 
Набавка услуга - Осигурање запослених за 2015. годину за потребе Градске управе града Краљева - поновљени поступак
                                                                           

                                                                                                                                                       15.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка услуга - мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 15.07.2015. године

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.07.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
Датум отварања: 09.07.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       06.07.2015.
Квалификовани поступак јавне набавке:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза

                                                                           


                                                                                                                                                   

 


                                                                                                                                                       16.06.2015.
Јавна набавка мале вредности:

Набавка услуга - сузбијања комараца на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 24.06.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       16.06.2015.
Јавна набавка мале вредности:

Набавка услуга - сузбијања и спречавања ширења коровске биљке амброзије на територији града Краљева
 
Рок је 24.06.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       15.06.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка услуга - мерења и праћења квалитета ваздуха на територији града Краљева за 2015. годину
 
Рок је 15.07.2015. године

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.06.2015.
Отворени поступак јавне набавке:

Набавка добара - бензина, дизел горива и плина (течног гаса) по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
Датум отварања: 09.07.2015. године

                                                                           

                                                                                                                                                       06.07.2015.
Квалификовани поступак јавне набавке:

Набавка радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева - прва фаза

                                                                           

 

                                                                                                                                                       15.06.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуга - чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

                                                                           

 

                                                                                                                                                       09.06.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара - рачунарске опреме и штампаша по партијама за потребе Градске управе града Краљева и фонда з саобраћај

                                                                           

 

                                                                                                                                                       05.06.2015.
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка услуга - сервисирање и поправка возила за 2015. годину по партијама за потребе Градске управе града Краљева

                                                                           


 

                                                                                                                                                          01.06.2015.
 Набавка набавка услуга - осигурање запослених и имовине за 2015. годину по партијама за потребе Градске управе града Краљева
 
                                                                                 

 

                                                                                                                    18.05.2015. године
Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка добара канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.                                                          
                                        Измене и допуне конкурсне документације
 

                                                                                                                          27.05.2015. године
Поступак јавне набавке мале вредности:

Набавка добара једног скутера за потребе Одељења Комуналне полиције Градске управе града Краљева
Pок je 27.05.2015. године
 
                                                              

 
  15.05.2015.

Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара - средства за репрезентацију за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева
 
                          


Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара  електронске и фотографске опреме по партијама за потребе Градске управе града Краљева и Фонда за саобраћај

                                                               

 
                                                                                                            30.04.2015. године
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара  канцеларијских столица за потребе Градске управе града Краљева.
 
                                                    

                                Измене и допуне конкурсне документације
 


                                                                                                             18.05.2015. године
Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка добара канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева.                                                          
                                        Измене и допуне конкурсне документације
 
 
                                                                                                                                      до 31.03.2015
Поступак јавне набавке мале вредности:
 
Набавка добара мотоцикла и скутера за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева по партијама и то: Партија 1- набавка једног мотоцикла за саобраћајну полицију и Партија 2-набавка једног скутера за комуналну полицију.
 

                                                                

 


                                                                                                                                           до 20.04.2015
Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка добара снабдевање електричном енергијом за 2015. годину, за потребе Градске управе града Краљева.
                                      
                        
 

                                                                                                                                          до 25.03.2015.

Jавна набавка мале вредности:
 
Набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2014. годину, за потребе града Краљева као наручиоца

                                                          


                                                                                                                                             до 15.04.2015.

Отворени поступак јавне набавке:
 
Набавка радова  радови на санацији фасаде зграде Градске управе града Краљева у циљу повећања енергетске ефикасности-друга фаза

                                                              
 
                                               -   Измена конкурсне документације
                                               -   Питања и одговори у вези конкурсне документације

 


                                                                                                                                                до 27.03.2015.
       
          ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

      Набавка добара - безбедоносних ауто седишта за потребе Фонда за безбедност саобраћаја
 Градске управе града Краљева
 
                                                                  

                                                                                                                                             до 27.02.2015.

 

                     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

За јавну набавку услуге - штампања Службеног листа града Краљева за 2015. годину, за потребе Скупштине града Краљева

                                                               

 

 

                                                                                                                                     до 29.12.2014

Јавна набавка мале вредности:
 
Набавка услуге услуге мерења емисије загађујућих материја у ваздух које потичу од рада постројења за третман патоанатомског отпада – спаљивањем, на локацији Техно-економског блока Здравственог центра ''Студеница'' Краљево
 
                                                                                  

 

                                                                                                                                     до 26.12.2014

 Јавна набавка мале вредности:

За јавну набавку услуге дезинсекције и дератизације пословног простора Градске управе града Краљева

                                                              

                                                              Измена и допуна конкурсне документације


 

                                                                                                                                   до 18.11.2014

Јавна набавка мале вредности:
 
Набавка добара  огревног буковог дрвета I класе за потребе 25 социјално угрожених породица
 избеглих и интерно расељених лица са подручја града Краљева
                                                                                     

                                                   

 

 

                                                                                                                             до 12.11.2014.

За јавну набавку добара канцеларијске столице за потребе Градске управе града Краљева

                                                                       


                                                           
                                                                                                                                                   до 01.12.2014.
                     

 

За јавну набавку услуга – физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
 за потребе
Градске управе града Краљева


                                                 

                                   


 

                                                                                                                                                 до 05.11.2014.

Јавну набавку радова у отвореном поступку – радови на санацији оштећења од земљотреса на стамбеним објектима колективног становања

                                                                              

                              
                                                 Измене и допуне конкурсне документације

                                           Питања и одговори у вези конкурсне документације