Одштампај Пошаљи
Огласна табла

 

 

                                                                                                         

 

 


                          ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 ♦ ИЗЈАВА 1                               ♦ ИЗЈАВА 2

 Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 05.10.2017. године у дневним новинама "Политика"


                                                                                                                   06.10.2017 -23.10.2017

                Комисија за спровођење поступка продаје путничких аутомобила

ЈАВНИ ОГЛАС

за прикупљање понуда ради продајепутничких аутомобила

 


                                                                                                           21.09.2017 - 21.12.2017

  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

                                                                  


 
 
                                                                                                                                         30.11.2017.

 

 

Градско веће града Краљева

      РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

  
                                                                                                                           15.09.2017 - 15.10.2017.

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

                             К О Н К У Р С ЗА ДАВАЊЕ  СТАНА  ЗА  СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У  ЗАКУП,

                                     НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД  ОД  ТРИ  ГОДИНЕ

 

 
 

 


                                                                                     13.09.2017 - 28.09.2017.

Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2017. годину

 

♦    Конкурс         Образац
   Образац буџета

  Пословни план

   Правилник              Прилог

 

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
 Божидар Стевановић          
183-149/2017  
 08.09.2017 -25.09.2017.

                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
  

                                                                                                 07.09.2017 -09.10.2017.

 

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица оглашава

Јавни позив

за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Краљева

                                                                                


                                               

                                                                                                             29.08.2017-29.11.2017

 ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 


 
                                                                                                       21.08.2017 - 30.10.2017.

 Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришшћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину
 
                                                         -  Јавни позив
 

   -      ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                           -  Јавни позив
 

З А Х Т Е В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Краљева за 2018. годину

 

 

З А Х Т Е В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији града Краљева за 2018. годину

 

 


 З А Х Т Е В

  за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града  Краљева за 2018. годину

                                                                                  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 


                                                                 

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ НА ПЕРИОД од 5 (пет) ГОДИНА

                     РЕШЕЊЕ

ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ


                    

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА
          ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.06.2017.ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА КОРИСНИКА 
         ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ
    >  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ
         УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
    > ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
    > ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
    > ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
    > КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
        ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                             31.07.2017 - 31.09.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ


 ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ПРОЈЕКТА
 РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

 

 


 

                                                                                                          17.07.2017 - 17.10.2017
 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА" КРАЉЕВО


Оперативни план од поплава за 2017. годину

                                                                                                    


 

 15.06.2017.

  Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -
ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 

ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ
2.
ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ   

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.


                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Обрасци за регистрацију стамбене зграде
 
                                                                    
 

                                                                                                                                                          29.05.2017.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

                 

                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму стручне праксе

                                                                                                                          05.05.2017 - 30.10.2017.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА , ПОСТУПКУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У 2017. ГОДИНИ 
ПРИЈАВА

 


                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

                                                                                                                              06.05.2017 - 30.11.2017.

 Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди
 ♦ Обавештење
 Захтев за осемењавање
 Захтев за регресирање

 
П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ                                                                                                                                 15.11.2016 -31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

  


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  

П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3