Одштампај Пошаљи
Огласна табла

 

 

 


 

 

П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ 

                                                                                                                                 07.05.2017.

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине за 2017. годину

                                             КОНКУРС ЗА ЕКОЛОШКА УДРУЖЕЊА
                                             ОДЛУКА
                                             ФОРМУЛАР
                                             ПРИЈАВА

 

 

 

 


 21.04.2017.

 Град Краљево - Савет за безбедност саобраћаја
 Закључак којим се одобрава финансијско праћење услуга
медијског праћења рада Савета за 2017. годину

 

 

 


                                                                                                                                    03.05.2017.

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ
 за  учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката за

остваривање јавног интереса у области јавног информисања

на територији града Краљева у 2017. години ЈАВНИ ПОЗИВ

             ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА           ЗАКЉУЧАК О ИЗМЕНИ

  ОБРАЗАЦ - БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

 ОБРАЗАЦ - ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ 


                                                                                                                                        31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

 КОНКУРС ЗА РАСПОЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГЕ МЕДИЈСКОГ ПРАЋЕЊАНА РАДА САВЕТА У 2017 ГОДИНИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ КАМПАЊА И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА БЕЗБРНОСТ САОБРАЋАЈА А СВЕ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

 


 

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

       ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА
ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ


 

РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ 

 


 

ОДЛУКА О СТИПЕНДИЈАМА ЗА 2017 ГОДИНУ 

 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


 

 

Градско веће града Краљева

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ,

ПОСЛОВНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАЉЕВО

  


 

 


Јавни Позив за организовање спровођења јавних радова 2017

Пријава за спровођење Јавног Рада

 


Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 8. фебруара 2017.године, донела је: 

 ♦ Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА

 ♦ Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ ИЗ КРАЉЕВА

 


Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  


 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -

                      ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.

  


  


П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


 

 

 Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНУ


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3