Одштампај Пошаљи
Огласна табла

 

                                                                                                      

 

 

 


                                                                                                                    14.12.2017 - 20.12.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  КРАЉЕВА  


                                                                                                                  05.12.2017 - 12.12.2017.

 

На основу члана 14. став 2. Статута града Краљева радно тело за израду Нацрта ЛАП-а организује

ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Позив        ЛАП Нацрт
 Образац Образложење

 


                                                                                                                              01.12.2017 - 11,12,2017,

 

Градска управа града Краљева

ЈАВНИ ОГЛАС

                                  за прикупљање понуда ради продаје путничких аутомобила

                   1. ZASTAVA 101 SKALA 55 ТNG                2. ZASTAVA YUGO ТЕМPО 1,1

 

 


                                                                                                                                          24.11.2017.

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Краљева, Јавном правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева и Служби за послове заштитника грађана града Краљева

                                                                                                                    23.11.2017 -31.12.2017.

Градска управа града Краљева

Одељење за привреду и финансије

  Допуна Упутства за припрему Одлуке о буџету града Краљева за

                    2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину

 Допуна Упутства за припрему буџета града Краљева 
 Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора
 ♦ Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате
 Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката
  Табела расхода корисника буџета
 Униформни програми и програмске активности ЈЛС
 Упутство за ЈЛС

                                                                                                             13.12.2017 -18.12.2017.

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ"

КОНАЧНА ОДЛУКА

                                                                                                            23.11.2017 - 18.12.2017.

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ "ПЕТАР БОГАВАЦ – АНЂЕЛКО САВИЋ"

ОДЛУКА
 
о додели једнократне новчане помоћи ученицима
 средњих школа за 2017. годину

  

 

                                                                                       23.11.2017.

                              ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 
 ♦ ИЗЈАВА 1                               ♦ ИЗЈАВА 2
 Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 23.11.2017. године у дневним новинама "Политика"

                                                                                                                    
 Kомисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
                              чији је оснивач град Краљево

  30.11.2017. Решење о именовању директора ЈКП „ЧИСТОЋА" Краљево

30.11.2017. Решење о утврђивању престанка функције вршиоца дужности 
директора ЈКП „ЧИСТОЋА" Краљево  

 21.11.2017. РАНГ ЛИСТА СА НАЈБОЉЕ РАНГИРАНИМ КАНДИДАТОМ  

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
Слободанка Пауновић    
183-217/2007             22.11.2017

                                                                                                                16.11.2017

 

Решење о поништавању Решења о расписивању Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника  и заменика начелника Градске управе града Краљева

 


                                                                                                         01.11.2017 - 31.12.2017.

 

                Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
                           града Краљева за 2017.годину

              ♦ Одлука              Образложење одлуке
                     Прилог 1
  Прилог 2

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ                                                                                                           21.09.2017 - 21.12.2017

  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

                                                                  


                                                                                                                                         30.11.2017.

Градско веће града Краљева


                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ


 
                 
 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ


 > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА         
      ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.09.2017.ГОДИНЕ

 > ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.09.2017.ГОДИНЕ

 

    > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА

          ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.06.2017.ГОДИНЕ

    > ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА КОРИСНИКА 
         ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ
    >  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ
         УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
    > ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
    > ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
    > ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
    > КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
        ЗА 2018. ГОДИНУ
                      


 

 15.06.2017.

  Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -


ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА IV КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 

ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ
2.
ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ   

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.


                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Обрасци за регистрацију стамбене зграде
 
                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

 П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

  


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева
                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3