Одштампај Пошаљи
Огласна табла

 

 

                                                                                                         

 

 


 
 
                                                                                                                                         30.11.2017.

 

 

Градско веће града Краљева

      РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

  
                                                                                                                           15.09.2017 - 15.10.2017.

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

                             К О Н К У Р С ЗА ДАВАЊЕ  СТАНА  ЗА  СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У  ЗАКУП,

                                     НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД  ОД  ТРИ  ГОДИНЕ

 

 
 

 


                                                                                     13.09.2017 - 28.09.2017.

Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева за 2017. годину

 

♦    Конкурс         Образац
   Образац буџета

  Пословни план

   Правилник              Прилог

 

 


 Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева
 Одсек за послове дечје заштите
 Позив за странку
 СТРАНКА                       
 БРОЈ ПОЗИВА  ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА
 Божидар Стевановић          
183-149/2017  
 08.09.2017 -25.09.2017.

                                                                                             11.09.2017 - 11.12.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О

ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ
  
                                                                                                      15.09.2017.
 Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених

              потреба избеглица на територији града Краљева
                                                                                                 07.09.2017 -09.10.2017.

 

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица оглашава

Јавни позив

за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Краљева

 


                                                                                             05.09.2017 - 20.09.2017.

Комисија за избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица
ОДЛУКА
Одлука према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 12 сеоских кућа са окућницом и дoделу пакета помоћи

 

 

 


                                                                                              01.09.2017 - 15.09.2017.

 

-Рани јавни увид-
II измена плана генералне регулације ”Рибница”

 

 


                                                                                             30.08.2017 -13.09.2017.

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТОПУТА Е-761, ДЕОНИЦА ПОЈАТЕ - ПРЕЉИНА

 

 

 


                                                                                                    29.08.2017 - 08.09.2017.

 

                                          О Д Л У К А

      КОМИСИЈА ЗА  ДОДЕЛУ  НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ

           СА ВИШЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 

 


                                                                                                             29.08.2017-29.11.2017

 ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 


 
                                                                                                       21.08.2017 - 30.10.2017.

 Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришшћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину
 
                                                         -  Јавни позив
 

   -      ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                           -  Јавни позив
 

З А Х Т Е В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Краљева за 2018. годину

 

 

З А Х Т Е В

за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији града Краљева за 2018. годину

 

 


 З А Х Т Е В

  за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града  Краљева за 2018. годину

                                                                                  

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 


                                                                 

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

 ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА РАДИ ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ НА ПЕРИОД од 5 (пет) ГОДИНА

                     РЕШЕЊЕ

ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ


                                                                                                        15.08.2017-04.09.2017

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА И НАГРАДA ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ

  

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                                      04.08.2017 - 31.12.2017.
 ♦ УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                                     04.08.2017 -  01.10.2017.

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2017.ГОДИНУ ЗА
          ПЕРИОД ОД 01.01.2017 - 30.06.2017.ГОДИНЕ
    > ИЗВЕШТАЈ  ЗА ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА КОРИСНИКА 
         ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ
    >  О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ
         УРЕЂИВАЊУ ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА
    > ПРОЈЕКЦИЈА ПЛАНИРАНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
    > ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА
    > ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ
    > КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
    > ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
        ЗА 2018. ГОДИНУ

                                                                                             31.07.2017 - 31.09.2017.
 

РЕШЕЊЕ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПРОЈЕКТЕ
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ


 ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ ПРОЈЕКТА
 РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА

 

 


 

                                                                                                          17.07.2017 - 17.10.2017
 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА
 
РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА „КРАЉЕВО" ИЗ КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА" КРАЉЕВО


Оперативни план од поплава за 2017. годину                                                                                                                               19.06.2017 - 16.08.2017.

 Јавни позив

Међународни позив за подношење понуда за изградњу зграде од 106 станова у склопу реализације Пројекта стамбене обнове од последица земљотреса Фаза 1, Краљево, Србија

Contract notice

International invitation for tenders for Construction of a building with 106 apartments related to the Post-earthquake Housing Reconstruction Project, Phase 1 in Kraljevo, Serbia 

 


 

 15.06.2017.

  Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -

 ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 

ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА  ОБЈЕКАТА ЗА III КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 


                                                                                                                                                                  14.06.2017.
 

                                                                                                                                                                  13.06.2017.
Предлог одлуке о завршном рачуну за 2016. годину
 

                                                                                                                                                                  09.06.2017.
                                                                                                                                                                  07.06.2017.
Обрасци за регистрацију стамбене зграде
 
                                                                    
 

                                                                                                                                                          29.05.2017.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2017. години

Захтев за бизнис планом за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима

                 

                                                                                                                                                                  29.05.2017.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2017. години

Захтев за учешће у програму стручне праксе

                                                                                                                          05.05.2017 - 30.10.2017.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ОБЛАСТИ
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА , ПОСТУПКУ И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ У 2017. ГОДИНИ 
ПРИЈАВА

 


                                                                                                                         26.04.2017 - 31.12.2017.

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2017.години  на територији града Краљева

                                                                                                                              06.05.2017 - 30.11.2017.

 Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди
 ♦ Обавештење
 Захтев за осемењавање
 Захтев за регресирање

 
П Р Е Г Л Е Д ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА,

РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО МЕСЕЦИМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА

КРАЉЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ                                                                                                                                 15.11.2016 -31.11.2017.

 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
 НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


ОБАВЕШТЕЊЕ Одељења за пореску администратцију

Одлука Уставног суда број 40-8/2015 

 


 


 

ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

        1.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА
ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

2.ДОПУНА ПЛАНА УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА II КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ 


РЕШЕЊЕ О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2017 ГОДИНУ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ

СМЕРНИЦЕ ЗА ПОПУНУ ПРИЈАВЕ

 ПРИЈАВА 

   

 ОДЛУКА ГРАДСКОГ ВЕЋА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА.


 

 АНЕКС II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

 


 Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК         ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ      АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА  

 


ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА 
ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 КРАЉЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА КРАЉЕВА  


 

 

 

  ТАБЕЛА КОМИСИЈЕ УГОВОРИ

  


 

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево 
   - Грађевинска инспекција -

                      ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2017. год.

  


  


П Р А В И Л Н И К  О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА 

 

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА                     ПРАВИЛНИК

 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

 

      СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

♦ Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2016. годину

♦ Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

♦ Прилог 1. Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години

♦ Преглед броја запослених и средстава за плате у 2016. години по звањима и занимањима

♦ Образложење Одлуке о ребалансу буџета града Краљева за 2016. годину


 

 

 Одељење за привреду и финансије Градске управе града Краљева

 

ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА 
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНУ


Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

                                                                                                                                       

 

  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

 МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 


УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
 - ОБРАЗАЦ                                                            


ВОДНА КЊИГА ГРАДА КРАЉЕВА


                          Програм развоја спорта града Краљева

Акциони план за реализацију програма развоја спорта
 града Краљева за период 2016 – 2018. године

                                                                                                                                


 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Категоризација грана спорта и начин и поступак доделе буџетских средстава 
намењених спорту града Краљева у 2016.години.

               ◊ Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова

                                      и организација  града Краљева

◊ Правилник о начину и поступку доделе средстава

ОБРАЗАЦ 1                 ОБРАЗАЦ 2                    ОБРАЗАЦ 3