Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                           
 
 
 
 

  Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2017. годину по партијама

                                                          

 

 02.06.2017.

  ЈНМВ - набавка добара - бензина, дизел горива и плина(ТНГ) за 2017. годину за потребе Градске управе града Краљева

                                                          


 30.06.2017.
                                                                                                                    ЈН број 404-21/17-IX
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Jавнa набавка радова – санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици
Краљево, код Спомен-парка

 
                                                           
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1

 
 19.05.2017.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

 

За јавну набавку радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама

 
 
                                                             
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА    
                                          ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЗА ПАРТИЈУ 12             

 
 
 08.06.2017.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Јавна набавка добара - канцеларијског материјала по партијама

 
   
                                                         
 
 16.05.2017.
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда за резервисану јавну набавку мале вредности радова - Одржавање стубова јавног осветљења

 
 
 
                                                             
 
 
 
 12.05.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За јавну набавку услуге дератизације на територији града Краљева
за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине.

 
                                                        
                       
                                                 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                        ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 31.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Реконструкција степеништа код атлетског стадиона
 у ул. IV kраљевачки батаљон

 

 
 
                                                              
           
 
 30.05.2017
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Пројекат реконструкције пешачког моста на Магличу

 
 
 
                                                          
 
 
 
 29.05.2017.
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда
Пројекат изградње новопланиране
саобраћајнице од кружног тока
 у ул. Душана Поповића у Рибници преко новопланираног моста преко реке Ибар

 
                                                               
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

Јавна набавка радова
– изградња атмосферске канализације
за комплекс зграда у ”
Војном насељу”

 
 
                                                               
 

 
 22.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
 – Одржавање јавног осветљења

 – Замена сијалица, поправка или замена арматура

 
 
                                                                 
 
                                         ♦ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                              ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 

 
 10.05.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку

 
 
 
                                                                
 
                                              ♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              ♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

    
- Јавно правобранилаштво града Краљева