Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
                                                             
 

 Јавна набавка број 404-4/18-VII
 Набавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева

                                                  

                                     Измена и допуна конкурсне документације

                                     Питања и одговори у вези конкурсне документације


 
 Јавна набавка број 404-3/18-VII
 Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца
                                                     
            
                                   Одлука о додели уговора

                                                                                                        23.02.2018-02.03.2018
 

 Јавна набавка број 404-02/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката , делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре по партијама, у другој фази квалификационог поступка, за потребе Градске управе града Краљева
                                                 
                                     Одлука о додели уговора
                                     Одлука о обустави уговора
                                     Обавештење о обустави поступка
                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                       26.01.2018-05.02.2018.
 
                                   Јавна набавке број 404-01/18-VII
Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2018. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца
 
                                                    
                                    Одлука о додели уговора
                                    Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                    29.12.2017 - 12.01.2018.
    

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 Радови на уређењу и опремању игралишта под обалом

                                                 
                                   Измена конкурсне документације
                                   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                   ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
   ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                 ГРАД КРАЉЕВО
          
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА
                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА