Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 24.04.2017.
 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
            НА ЗАШТИТИ НЕРЕГУЛИСАНИХ КОРИТА ВОДОТОКОВА II КАТЕГОРИЈЕ
 
                                                     

 
 31.03.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

За јавну набавку услуга – уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева
 
                                                     
 

 31.03.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 За јавну набавку услуга – сузбијање комараца на територији града Краљева за 2017. годину
 
                                                      

 

                                                                                                            28.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

Набавка рачунарске и фотографске опреме за потребе Градске управе града Краљева .

 

 

 
    
                                                                 
 
 
                                                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                        ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
                                                                            ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                                         
                                                                         ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 
 
                                                                                                            10.03.2017.

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Набавка  услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2017. годину, за потребе наручиоца Скупштину града Краљева.

 

 

 
   
                                                                
 
 
 
 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

    
- Јавно правобранилаштво града Краљева