Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
 
   
                                                                        
 
 
 


 
                                                                                                        06.09.2017 - 06.10.2017.
           
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке
 
                                                  
 

 
 
                                                                                                                   01.09.2017 - 02.10.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавна набавка - Пројекат реконструкције дела постојеће
        саобраћајнице на траси будуће обилазнице
 
                                                  
                                ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ 

 
                                                                                                                    18.08.2017 - 18.09.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 
 Јавна набавка - Пројекат реконструкције парковских површина
 
 
                                                     
 
                                                                                                                    01.08.2017 -08.08.2017.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА  

За јавну набавку у другој фаза квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева-по партијама,

                                 

                                              
 
                               Одлука о додели уговора 404-43/17-VII 
                             ♦ Обавештење о закљученом уговору
 
                                                                                                                27.07.2017 - 28.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавна набавка- Техничка документација инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста Краљево
 
                                              
    
                                Одлука о додели уговора
                               ♦ Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                           19.07.2017 - 27.07.2017.
 
 Jавнa набавкa мале вредности  404-40/17-VII
 Hабавкa добара - средстава и опреме (напртњача за гашење пожара) за потребе јединица Цивилне заштите града Краљева и Градске управе града Краљева
 
                                            
                                  Питања и одговори
                                  Одлука о додели уговора
      
      
 
 


                                                                                                            17.07.2017 - 25.07.2017.
 Jавнa набавкa мале вредности  404-35/17-VII

 Сервисирање службених возила за 2017. годину Градске управе града
 Краљева

 

 
                                            
 
                             Одлука о додели уговора
                             Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                              17.07.2017 - 25.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Jавнa набавкa мале вредности  404-41/17-VII
 Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном
 
                                            
                            Одлука о додели уговора
                            Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                                 14.07.2017 - 26.07.2017.
 Jавнa набавкa мале вредности  404-34/17-VII
 Hабавкa услуге - израда пројектне документације
 
                                             
                                                  Одлука о додели уговора 404-34/17-VII
                                                  Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                   13.07.2017 - 21.07.2017
 Jавнa набавкa мале вредности
 Hабавка добара–набавка једног путничког аутомобила, за потребе Фонда за безбедност саобраћаја Градске управе града Краљева
 
                                               
                             Одлука о додели уговора
                             Обавештење о закљученом уговору
                                                                                                                       11.07.2017 - 15.08.2017
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

  Јавна набавка- Пројекат приступног пута до Хитне службе Дома здравља

 
                                             
                          Одлука о додели уговора
                         ♦ Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                                21.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка-Реконструкција простора за постављање судова за смеће
 
  
                                             
                               Одлука о додели уговора
                                Обавештење о закљученом уговору 

 
                                                                                                                              04.08.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
  Јавна набавка-Реконструкција јавног осветљења у парку у М.Бањи
 
                                                  
                         Питања и одговори
                          ♦ Одлука о додели уговора

                                                                                                                              03.08.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Реконструкција јавног осветљења у Борићима
 
                                                  
                      
           ♦ Измена и допуна конкурсне документације

 
                                                                                                                            14.07.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
      Јавна набавка - Радови на проширењу гробља Барутана
 
                                                      
 
                               Обавештење о продужењу рока
                     
Измена конкурсне документације
                     
Питања и одговори
                                 Одлука о додели уговора
                                  
 

                                                                                                                             31.07.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Јавна набавка

Наставак изградње федкалне канализације у Адранима

 
 
                                                       
                                         Одговор на питање
                                         Одлука о додели уговора
                                          Обавештење о закљученом уговору 
               

 
 

05.07.2017

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-30-VII,

Hабавка добара – униформи (одећа и обућа) за Комуналну полицију и
јединицу Цивилне заштите за потребе наручиоца Градске управе града
Краљева, по партијама.
 
                                                           
                                         Одлука о додели уговора
                                         Обавештење о закљученом уговору  

 07.07.2017

Набавка услуге - чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

                                                           

 
                                        Одлука о додели уговора
                                        Обавештење о закљученом уговору   
28.06.2017

Набавка услуге - израде Пројекта уређења саобраћајних површина испред хотела "Добре воде" на Гочу 

                                                          

                                          Одлука о додели уговора

 


 

  Набавка услуге осигурање запослених и имовине за 2017. годину по партијама

                                                          

                                         Измена и допуна конкурсне документације

                                         Питања и одговор

                                         Одлука о додели уговора

                                         Обавештење о закљученом уговору

 

 02.06.2017.

  ЈНМВ - набавка добара - бензина, дизел горива и плина(ТНГ) за 2017. годину за потребе Градске управе града Краљева

                                                          

                                         Питања и одговор

                                         Одлука о додели уговора

                                         Oбавештење о закљученом уговору


 30.06.2017.
                                                                                                                    ЈН број 404-21/17-IX
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Jавнa набавка радова – санација и реконструкција пасареле у железничкој
станици
Краљево, код Спомен-парка

 
                                                           
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                           ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 1
                                           Oбавештење о закљученом уговору

 
 19.05.2017.
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА

 

За јавну набавку радова на административном извршењу Решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре за потребе Градске управе града Краљева по Партијама

 
 
                                                             
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА    
                                          ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЗА ПАРТИЈУ 12            
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
                                          ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 
 
 08.06.2017.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке

Јавна набавка добара - канцеларијског материјала по партијама

 
   
                                                         
                                          ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                          Обавештење о закљученом уговору

 
 16.05.2017.
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда за резервисану јавну набавку мале вредности радова - Одржавање стубова јавног осветљења

 
 
 
                                                             
                                         ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
                                         КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
                                         Обавештење о закљученом уговору
 
 
 
 12.05.2017.
 

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За јавну набавку услуге дератизације на територији града Краљева
за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине.

 
                                                        
                       
                                                 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
                                        ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                         ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 
 31.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Реконструкција степеништа код атлетског стадиона
 у ул. IV kраљевачки батаљон

 

 
 
                                                              
                                           Обавештење о закљученом уговору
 
 30.05.2017
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Пројекат реконструкције пешачког моста на Магличу

 
 
 
                                                          
                                         Одлука о додели уговора
 
 
 
 29.05.2017.
   Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

Позив за подношење понуда
Пројекат изградње новопланиране
саобраћајнице од кружног тока
 у ул. Душана Поповића у Рибници преко новопланираног моста преко реке Ибар

 
                                                             
                                         Одлука о додели
                                         ♦ Обавештење о закљученом уговору
 

 
 
 26.05.2017.
 
  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

Јавна набавка радова
– изградња атмосферске канализације
за комплекс зграда у ”
Војном насељу”

 
 
                                                               
                                                ODLUKA O DODELI UGOVORA
 

 
 22.05.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ
 – Одржавање јавног осветљења

 – Замена сијалица, поправка или замена арматура

 
 
                                                                 
 
                                         ♦ ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ
                                               ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                               Одлука о додели уговора 
                                               Обавештење о закљученом уговору
 

 
 10.05.2017.
 

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Изградња амбијенталне ограде код капеле – спомен собе у Спомен парку

 
 
 
                                                                
 
                                              ♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                              ♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 


 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ