Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                       
   
 
  
                                                                                                      
 
 
 
 

  Јавна набавка радова ЈН број 404-67/18-VII

 ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ ПАРКИНГА (ПРВА ФАЗА) ИСПРЕД ЦРКВЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ
 
 
                                                      
 

 
                                                                                          13.11.2018 - 23.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-62/18-VII

Набавка радова на санацији наливне јаме IB4 у изворишту Жичко поље

 

 
 
                                                     
 
 

 
 
 
                                                                                                                09.11.2018 - 19.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-52/18-VII

Јавна набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја
за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

 
 
                                                     
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        06.11.2018 - 06.12.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-60/18-VII
Јавна набавка радова на реконструкцији, адаптацији и санацији скупштинске сале 1. у згради Градске управе града Краљева - прва фаза
 
 
                                                     
 
 
 

 
                                                                                                        02.11.2018 - 03.12.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-64/18-VII

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку -  Техничка документација за изградњу Милутинове улице

 

 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  01.11.2018 - 03.12.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-65/18-VII

Отворени поступак – Техничка документација за одвођење атмосферских вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву

 

 
 
                                                     
 
 
 
 
 

                                                                                                  01.11.2018 - 30.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-57/18-VII

Отворени поступак јавне набавке радова
на изградњи фекалне канализације у
Конареву

 
 
                                                     
 
 
                                                                                                          01.11.2018 - 26.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-61/18-VII

Отворени поступак јавне набавке услуге
геолошких истраживања за регионалну депонију

 
 
                                                     
 
                                                      ♦ Питање и одговор
 
                                                                                                        31.10.2018 - 9.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-63/18-VII

Јавна набавка радова на изградњи јавног осветљења
на предлог
Градског већа, по партијама

 
 
                                                     
 

                                                                                                         31.10.2018 - 8.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-53/18-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме
за потребе
Градске управе града Краљева.

 
 
                                                     
                                                         Одлука о обустави

                                                                                                         30.10.2018 - 6.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-55/18-VII

 

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
 на путној мрежи на територији града Краљева

 

 

 
 
                                                     
                                                        Измена конкурсне документације
                                                        ♦ Питања и одговори
                                                        Одлука о додели уговора

                                                                                                      26.10.2018 -02.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

 

 
 
                                                     
 
                                                          Одлука о додели
 
 
                                                                                      25.10.2018 -23.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-56/18-VII

 

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

 

 
 
                                                     


                                                                                              23.10.2018 -22.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева

 

 
 
                                                     
 
 
                                                           ♦ Питање и одговор
 
 
 
                                                                                                    19.10.2018 -19.11.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-51/18

Набавка електричне енергије за јавно осветљење
и за рад градских фонтана

 

 
 
                                                     
 

         
                                                                                                    11.10.2018 -19.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                          Обавештење о закљученом уговору

          
                                                                                                    28.09.2018 -04.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-48/18-VII

 

 

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину - поновљени поступак

 

 
 
                                                     

                                                          Одлука о додели

                                                          Обавештење о закљученом уговору

         
                                                                                                    28.09.2018 -08.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-46/18-VII

 

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ ''Свети Сава'' Рибница

 

 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                          Обавештење о закљученом уговору

 
          
                                                                                                    26.09.2018 -05.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
 локалног пута Студеница – Рудно

 

 
 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                         Обавештење о закљученом уговору

                
                                                                                                    26.09.2018 -04.10.2018.         
  Јавна набавка радова ЈН број 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу - Краљево

 
 
 
                                                     
                                                          Одлука о додели
                                                          Обавештење о закљученом уговору

                                                                                                            30.08.2018 - 07.09.2018.
 
 
  Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18-VII
Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама
                  
                                                             
                                                                  Одлука о додели
                                                                  Обавештење о закљученом уговору
 
 

                                                                                                  17.08.2018- 24.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-43/18-VII

Набавка израде школских сајтова и пропратних електронских садржаја за потребе основног образовања
                                                        
                                                            Одлука о додели
                                                            Обавештење о закљученом уговору

                                                                                         06.08.2018- 16.08.2018.

 Јавна набавка радова ЈН број 404-44/18-VII

 Набавка добара - противградних ракета средњег и великог домета на територији града Краљева
 
                                                        
                                         ♦ Одлука о додели
                                                               Обавештење о закљученом уговору

                                                                                             01.08.2018- 09.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-42/18-VII

Пројекат кружног тока на Ибарској магистрали код локације будућег погона "Леони" и искључења из Улице Јована Дерока
 
                                                       
                                                             Одлука о додели

 
                                                                                                                 27.07.2018- 06.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-41/18-VII

Технички преглед изграђене и реконструисане мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП ВОДОВОДА донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа.

 

 
                                              
                                                Одлука о додели
                                                Одлука о измени уговора

 
 
                                                                                                                         20.08.2018.
 
   Јавна набавка радова ЈН број 404-40/18-VII

Завршетак радова на  изградњи дечијег вртића на Берановцу са уређењем терена и изградњом  спољашњих инсталација -поновљени поступак

 
                                              
                                                     Одлука о додели
                                                     Обавештење о закљученом уговору

 
                                                                                                                         13.08.2018.
 
   Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

 
                                              
                                       Обавештење о закљученом уговору
                                       Одлука о додели

    ♦ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ
   
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 12.10.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 25.07.2018.
                         ♦ Измена плана јавних набавки ГУ од 16.07.2018.
                               Измена плана јавних набавки ГУ од 15.05.2018.

                 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА