Одштампај Пошаљи
Јавне набавке
                                                                                                                                                        
 
   
                                                                        
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                        22.11.2017 - 22.12.2017
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Изградња водоводне мреже Матарушка бања - Конарево
                                           
 
 

 
 
                                                                                                         21.11.2017 -  21.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 ПОНОВНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево

 
                                             
 

 
 
                                                                                                              16.11.2017 - 18.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa –Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у
             Годачици са потребном регулацијом потока Гушевац


 
                                              
 
 
 
 
                                                                                                             10.11.2017 - 20.11.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa – Постављање подземних контејнера
       
                                             
                                             ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
 
                                                                                                             10.11.2017 - 11.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавнa набавкa – Изградња јавне расвете на Берановцу
                                         
                    ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   21.11.2017.                   
 
                                                                                                             10.11.2017 - 12.12.2017.
Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП "Водовода"
 
                                               
 

 
 
                                                                                                             09.11.2017 - 11.12.2017.
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
Јавнa набавкa услуге – Пројекат
Фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац
 
                                                 
                                 10.11.2017.  Измена конкурсне документације
                                     

 
 
                                                                                                        06.11.2017 -14.11.2017.
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-58/17-VII
 Hабавка услуге сервисирања рачунарске опреме, за потребе Градске управе
града Краљева-поновљени поступак
                                              
                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
                                                                                                            25.10.2017 -02.11.2017.
 Јавне набавке број 404-57/17-VII

Набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“

                                            

                                           ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
                                                                                                             26.10.2017 - 24.11.2017.
 
Јавне набавке број 404-56/17-VII

Набавка радова на изградњи деснообалног
   насипа у Жичком пољу поред реке Ибар

 
                                          

 
                                                                                                              26.10.2017 - 24.11.2017.
 
Јавне набавке број 404-55/17-VII

Набавка радова на регулацији леве обале Ибра у Краљеву од Старог Јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу

                                               

                                                                                                                   19.10.2017 - 27.10.2017.
Јавне набавке број 404-50/17-VII
 Набавка радова-санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара
                                                
 
   

 
                                                                                                             13.10.2017-13.11.2017.
Јавне набавке број 404-53/17-VII
 Набавка услуге Физичкотехничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе
 
                                                
                                                     ПИТАЊЕ И ОДГОВОР
                                                     ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

                                                                                                   06.10.2017 - 18.10.2017 - 24.10.2017.
 
 Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-54/17-VII
 Hабавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву", за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца - поновљени поступак

 
                                               
                                            ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА    19.10.2017  - 24.10.2017.
                                            ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 
                                                                                                                 06.10.2017 - 06.11.2017.
 
 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"
 Јавна набавка - Техничка документација за Пешачки прелаз преко пруге код Машинског  факултета.
 
 
                                               
                                           ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА   
 
                                                                                                      29.09.2017 - 30.10.2017.

  Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево"

 

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП "Водовода",

донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, ЈН 1.3.22

 
                                               
                         27.10.2017. Измена конкурсне документације
                                             ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
 
 

 
 

 

            ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ


 

     - Град Краљево

   
 
- Скупштина града Краљева

      -Градска управа града Краљева

      - Измена-1 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 24.04.2017

      - Измена-2 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 23.06.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 12.09.2017

         - Измена Плана ЈН Градске управе града Краљева od 25.10.2017

         - Измена-5 Плана ЈН Градске управе града Краљева od 01.11.2017

          -  Техничка исправка Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 25.10.2017

 

              Техничка исправка 2 Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 25.10.2017

             Техничка исправка 3 Измене Плана ЈН Градске управе града
         Краљева od 01.11.2017

     - Јавно правобранилаштво града Краљева