Одштампај Пошаљи
Виртуелни матичар


Одељење за општу управу града Краљева
Матична служба
Трг Јована Сарића 1
36000 Краљево

Напомена:
Трошкове издавања докумена и трошкове транспорта сноси наручилац.

МАТИЧНА КЊИГА РОЂЕНИХ 

Захтев за Извод из матичне књиге рођених 

МАТИЧНА КЊИГА ВЕНЧАНИХ 

Захтев за Извод из матичне књиге венчаних 

МАТИЧНА КЊИГА УМРЛИХ 

Захтев за Извод из матичне књиге умрлих

ДРЖАВЉАНСТВО 

Захтев за Уверење о држављанству

 

 Упознајте се са ценама таксених тарифа:

 

Извод из таксене тарифе - 01.06.2015. "Службени гласник РС", бр.45/15

                           
           кликом на слику отварате тражене административне поступке