Одштампај Пошаљи
Шеф кабинета Градоначелника

                               

                                                      Кристина Марковић

                                   

Рођена 03.03.1989. године у Краљеву.
Завршила Основну школу "Вук Караџић" у Рибници и Гимназију у Краљеву друштвено- језички смер
Дипломирала 2013. године  а мастер студије завршила 2014. године на Природно- математичком факултету - Универзитет у Приштини - одсек за географију са звањем Мастер географ