Одштампај Пошаљи
Расположиве хале - пословни простор за издавање - продају

 

 

 

 

 • Локација се налази у Индустријској зони "Шеовац" и удаљена је 4км од центра града. Налази се поред магистралног пута Краљево-Чачак.
  На плацу се налазе 2 хале укупне површине 1.500м² и део плаца површине 50 ари за издавање.
  -Тип објекта-тврда градња
  -Постојеће инсталације-струја, вода,канализација и телефон
  -Око зграде постоји "кружни ток"
  -Намена објекта-трговина,производња или услужна делатност.
  Власник: приватно-физичко лице


 • Привредно друштво "ТРГОМЕН-ПВ"доо, Краљево располаже пословним комплексом у Улици Кованлук бр.184/1
  Површина плаца на којем се налази пословни комплекс је П=7.832,00 м².
  У оквиру пословног комплекса налази се:
  1.Управна зграда, спратности П+1С.Приземље П=267,33 м² и први спрат П=260,11 м²
  -У приземљу управне зграде налази се канцеларијски простор и портирница а на спрату два модерно опремљена апартмана са савремено опремљеним купатилима.Приземље П=267,33 м²; Први спрат П=260,11 м².
  2.Изложбени салон(П=259,20 м² )са кухињом(П=108,00 м²) и магацинским простором (П=259,20 м²).Сваки део је засебна целина са посебним улазом.
  3.Магацински простор
  -У оквиру пословног комплекса налазе се и два магацинска простора:
  Магацински простор бр. 1-П=1.850,00 м²
  Магацински простор бр.2-П=165,00 м²
  У оквиру пословнoг комплекса налази се и један мањи помоћни објекат и сопствена бензинска станица, комплетан комплекс је покривен асфалтом и има сопствени паркинг.
  Сви наведени пословни објекти и локали су на продају или издавање у закуп.


 

 

 • Пословни простор се налази поред Ибарске магистрале Краљево-Рашка.Укупна површина пословног простора је 434м².
  -Удаљеност од центра града 7 км
  -Тип објекта-тврда градња
  -Намена објекта-трговина,услужна делатност
  -Постојеће инсталације-струја, вода, канализација и телефон


 • Преко пута предходног пословног објекта налази се још један пословни објекат укупне површине 1.050м². Објекат је у завршној фази изградње (завршни радови) и може бити вишенаменски.
  -Тип објекта-тврда градња
  -Постојеће инсталације-струја,вода,канализација и телефон
  -Власник: приватно-правно лице

 • Налази се 500м од центра града и 300м од железничке станице. Укупна површина хале је 3.960м² и могуће је преградити халу на 11 мањих независних целина. Испред објекта се налази утоварно - истоварна рампа, а у објекат се може ући виљушкаром.Непосредно поред објекта налази се индустријски колосек.
  - Тип објекта-тврда градња
  - Постојеће инсталације-вода,канализација и телефон
  - Власник: приватно-правно лице.


 • Објекат је троетажни, укупне површина 2.000м². Удаљен од центра града 2,5км, 1км од магистралног пута Краљево-Рашка.
  - Тип објекта-тврда градња и објекат је приведен намени
  - Постојеће инсталације-вода,струја,канализација,гас и телефон
  - Намена објекта-трговина,производња или услужна делатност
  - Власник: приватно-правно лице


 • Објекат је удаљен 4км од центра града и налази се поред пута Краљево-Крушевац.Објекат располаже магацинско-производним простором и канцеларијом.
  - Тип објекта-тврда градња,објекат приведен намени
  - Постојеће инсталације-струја,вода, канализација и телефон
  - Намена објекта-трговина,производња или услужна делатност
  - Власник: приватно-правно лице

 • Објекат је пирамидалног облика са једнакостраничним троуглом у основи и у потпуности је уклопљен са околином. Пословни објекат се састоји од сутерена,приземља и два спрата, укупне површине 1.650м². Објекат је у завршној фази изградње
  - Тачна локација-угао Жичке и Гочке улице у насељу Рибница, удаљен од центра града 500 м.
  - Тип објекта-тврда градња
  - Намена објекта-трговина,производња или услужна делатност
  - Власник: приватно-правно лице

 • Хала се налази близу железничке станице, непосредно поред индустријског колосека, 500м од центра града.
  - Површина хале је 240м²
  - Постојеће инсталације-вода,струја,канализација и телефон
  - Објекат поседује индустријску струју и воду велике снаге.
  - Тип објекта-тврда градња,могућност проширења
  - Намена објекта-трговина,производња или услужна делатност
  - Власник: приватно-правно лице

 • Налази се поред магистралног пута Краљево-Крагујевац.Укупна површина пословног простора је182м².
  - 1км од центра града.
  -Тип објекта-тврда градња у комбинацији са монтажним сендвич панелима
  -Постојећа инсталација-струја, вода, телефон и канализација.
  -Намена објекта-трговина или услужна делатност


 • Локал се налази непосредно поред Градске пијаце у Краљеву у Ул.Ибарска бр.17.
  - Локал је на два нивоа, укупне површине 88 м².
  - Постојеће инсталације-струја,вода,канализација и телефон
  - Тип објекта-тврда градња
  - Намена-канцеларијски простор или трговачка делатност


 • Пословни простор, два нивоа, укупне површине 68 м².
  - Постојеће инсталације-струја,вода,канализација и телефон
  - Намена-канцеларијски простор или трговачка делатност • Пословни простор у Улици Цара Лазара бр.44/II, укупне површине 148м².Пословни простор поседује 4 канцеларије, чајну кухињу и тоалет.
  -Постојеће инсталације-струја,вода,канализација и телефон
  -Намена- канцеларијски простор или трговачка делатност.
  Власник: приватно-правно лице
 • Хала се налази на углу Занатске и Пролетерске улице у Сијаћем пољу.
  Удаљеност од центра града 1км, а од железничке станице 500 м
  -Површина хале је 3000 м²
  -Тип објекта-тврда градња
  -Постојеће инсталације-струја,вода,канализација и телефон
  -Намена објекта-трговина,услужна делатност или производња
  Власник: приватно-правно лице


                   


                       - Привредно друштво " Грађевинар балкан"д.о.о располаже пословним комплексом у Ратини
                          на плацу укупне површине 37.000 м2
                       - На плацу су изграђени високо квалитетни објекти за вишенаменску фабричку производњу и то:
                                       - Производна хала П =2086,92 м2
                                       - Котларница, силос, тоалети П= 136,35 м2
                                       - Производна хала П = 375,10 м2
                                       - Надстрешница П = 1061,05 м2
                                       - Магацин П= 110,00 м2
                                       - Изложбени салон, кухиња, ресторан П = 1062,79 м2
                                       - Управна зграда П = 1056,51 м2
                          Фабрички комплекс је лоциран на обилазници магистралног пута Краљево - Врњачка бања,
                         удаљен од Краљева 4 км.

                      - Намена објекта: трговина, производња и услужна делатност.

                      - Издавање у закуп или организовање производње у виду партнерства

                        Власник : Приватно правно лице


             

                
Налази се 5 км  од центра Краљева, поред самог магистралног пута Краљево-Крушевац.Објекат је на плацу укупне површине 65 ари.На плацу се налази пословни објекат П=235 м² и складишни простор П=1058 м².

Тип објекта: тврда градња.

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон, интернет.

Намена објекта: трговина, производња или услужна делатност.

Пословни објекат  је на продају.


Предузеће" НИВА" д.о.о поседује у власништву комплекс објеката погодних за вишеструку намену , који се налазе на издвојеној локацији, на ограђеном комплексу земљишта величине 57.000м².Налази се на магистралном путу Краљево-Крагујевац на 12км од Краљева.Пословни комплекс се састоји од:

-6 објеката-хала величине по 1.530м², висина 5м

-Управна зграда 120м²

-Бетонски простор величине 7.000м² за складиштење

-Паркиг простор  2.500м²

-Сопствена трафо станица капацитета 600 кw(уз могућност повећања)

-Сопствени рени бунар, великог капацитета

Теретна вага од 30 тона

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон

Намена објекта:производња, трговина,услужна делатност


Објекат  се налази на 3км од центра града, укупне површине 250м².Објекат је на плацу укупне површине 9ари.

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација,телефон.интернет.

Намена објекта: трговина, производња или услуђжна делатност


Привредно друштво "ПЕКАРСТВО" а.д располаже магацинско-производним простором који се налази  на 1км од центра града и 500 м од железничке станице.Укупна површина објекта П=500м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: вода ,струја,канализација

Намена објекта: трговина, призводња или услужна делатност

 

         
Објекат се налази поред  Ибарске магистрале, 5 км од Краљева према Чачку.Површина плаца на коме се налази објекат  је 80 ари, на плацу се налази производна хала са радионицом површине П=441,56м² ,висине 5м и управна зграда површине П= 51м².На 300м од објекта се налази теретна железничка станица.

Поред наведена два објекта на плацу се налази и трећи објекат који је у изградњи површине 220м².

Објекат је заштићен алармом

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон и интернет.

Намена објекта: трговина,производња

Облик преноса власништва: продаја или закуп

 

 

 

 

Налази се поред магистралног пута Краљево-Крушевац, удаљен 3 км од центра града, налази се на плацу површине П=10 ари и комплетно је ограђен.

Укупна површина објекта 480 м²(Пр=240м² +1С=240м²)

-Висина 4 м

-Тип објекта: тврда градња

-Постојећа инсталација: струја, вода, телефон/ интернет и канализација.

Намена објекта: трговина,производња, услужна делатност

Облик преноса власништва: продаја или закуп

 

 

 


Објекат се налази у насељу Јарчујак, удаљен 500м од Ибарске магистрале на плацу површине 7 ари.Укупна површина објекта П= 372м². Објекат располаже магацинским простором П=312м² и канцеларијским простором П=60м².Објекат излази на асвалтни пут, капија и сам улаз у плац омогућавају приступ свим транспортним  и путничким возилима.

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја и телефон

Намена објекта: производња, трговина, услужна делатност.

Облик преноса власништва: продаја или закуп

 

 

Пословни простор је у центру града Краљева , укупне површине 186 м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон, интернет, видео надзор и јављач пожара.

Намена објекта: услужна делатност, трговина

Поред наведеног пословног простора власник поседује и још један пословни простор из два нивоа укупне површине 400 м².


Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, телефон, интернет,

Намена објекта: услужна делатност, трговина и сл.

Власништво: физичко лице

Облик преноса власништва: продаја или издавање.ЈП „Србијашуме" поседује у власништву пословни простор укупне површине 216м² који је дељив на четири засебне јединице.

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација,телефон,интернет

Намена објекта: трговина или услужна делатност


 

Магацинско –производни простор налази се у Заклопачи , поред магистралног пута  Краљево- Крушевац   удањен 7км од Краљева.Површина магацинског-производног простора је 1.300м², а површина канцеларијског простора  је 300 м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, телефон,интернет, канализација-септичка јама.

Намена објекта: трговина, производња, услужна делатност.

Облик преноса  власништва: продаја или закуп.

 

Налази се поред  магистралног пута Краљево-Рашка, тријангла у насељу Грдица, удаљен 2,5 км од центра града.Укупна површина објекта П=370 м².У склопу објекта налази се плац П=28 ари.

 Постојећа инсталација: струја, вода, телефон, интернет

Намена објекта: трговина, производња и услужна делатност.

Власништво: физичко лицеОбјекат се налази у Матарушкој Бањи, 8 км од Краљева.Објекат је на парцели укупне површине П=22,89 ари са могућношћу проширења на 100 ари које је у личном власништву.Укупна површина објекта 294м² од тога 160м² заузима магацинско-производни простор а 134м² канцеларијски простор.

Тип објекта:тврда градња

Постојеча инсталација:струја,вода,канализација,телефон

Намена објекта: производња,трговина.

Облик преноса власништва: продаја или закуп

 

Пословни простор  се налази у индустријској зони Шевац”, 4км од Краљева.Укупна површина објекта П=644м², хала П=494м² а канцелеријски простор П=150м².

Тип објекта: тврда градња,објекат приведен намени

Постојећа инсталација: струја,вода,канализација,телефон,интернет

Намена објекта: трговина,производња,услужна делатност 

Магацинско-канцеларијски  простор  налази се на 2,5км од центра Краљева, укупне површине П=140м².У склопу магацина налази се расхладна комора површине 90м³, две канцеларије, чајна кухиња и тоалет.Објекат је погодан за велепродају сухомеснате робе,млечних производа, воћа, поврћа и сл.

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација:струја,вода,канализација,телефон,интернет

Намена објекта: трговина,производња,услужна делатност

Облик преноса власништва: продаја или закуп 

Пословни простор  се налази у насељу Жича 5км од центра града, непосредно поред магистралног пута Краљево-М.Бања-Рашка.Састављен је из три целине и свака целина  има посебан улаз.Укупна површина пословног простора 170м².

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: струја,вода,канализација

Намена објекта:трговина или услужна делатност

 

 

Објекат се налази поред магистралног пута Краљево-Рашка, 2км од центра града.Објекат је у целости комплетно спојен са магацинским и пословним простором.Укупна површина објекта П=900м² од тога магацински простор заузима П=760м², а канцеларијски П=140м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон,интернет

Намена објекта:трговина, производња или услужна делатност

Облик преноса  власништва: подаја или закуп


Објекат се налази у селу Мрсаћ , 10 км од центра града.Погон  је опремљен машинама за производњу намештаја (столарски и тапетарски радови).Укупна површина производног погона  210м².

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, телефон

Намена објекта: трговина,производња,услужна делатност

 

Налази се 6км од центра града, 300 м од магистралног пута Краљево-Чачак, на плацу површине 66ари.Укупна површина магацинског простора 300м² +100м²наткривеног простора и канцеларија 40м².

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: струја,вода,канализација,телефон

Намена објекта: трговина, производња, услужна делатност

 


Пословни простор се налази на 2,5км од центра града, у близини СОС Дечијег села у Краљеву.Пословни објекат  је у  склопу са стамбеним простором и комплетно је опремљен.Укупна површина је 350м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода,канализација,телефон,интернет.

Намена објекта: трговина, производња или услужна делатност. 

Објекат се налази на Ибарској магистрали, 9км од Краљева, у близини аеродрома Морава“ Лађевци.Укупна површина објекта П=233м, на парцели од 15ари.

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: вода,струја,канализација, телефон, интернет

Намена објекта: производња, трговина или услужна делатност

Облик преноса  власништва: продаја или закуп 

Магацинско-пословни простор се налази у Обрви на 12км од центра Краљева.Укупна површина 300м².

Тип објекта: тврда градља

Постојећа инсталација: струја,вода, канализација,телефон,интернет

Намена објекта: производња,трговина или услужна делатност 

Објекат се налазим у Заклопачи на 8км од Краљева, поред магистралног пута Краљево-Крушевац.Укупна површина П=410м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода,телефон

Намена објекта:трговина, производња,услужна делатност. 

Магацинско-производни простор се налази у Индустријској зони на плацу укупне површинеП=8 ари и 90м².Укупна површина објекта П=264м² .Добра саобраћајна комуникација , како главни прилаз тако и пут до уласка у магацин.

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација,телефон,интернет.

Намена објекта: трговина, производња или услужна делатност.

Облик преноса власништва: продаја или закуп

Налази се у Индустријској зони фабрике „Јасен" на парцели од 20ари.Површина хале 1.200м², а канцелерије 30м².Објекат је на 500м од центра града и 300м од железничке станице.Испред објекта је индустријски колосек.

Тип објекта: тврда градања

Постојећа инсталација: струја -вода и канализација нема(постоји могућност прикључка)

Намена објекта: производња или складиштење 

Пословно-стамбени објекат се налази у Лађевцима на 500м од аеродрома „Морава".Укупна површина пословног простора 280м².На спртату је 8 соба укупне површине 380м².

Тип објекта:тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација,телефон.

Намена објекта: услужна делатност,трговина.

Магацинско-производни простор се налази на 15 км од Краљева.Укупна површина 240м²

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја,вода,канализација,телефон

Намена објекта: производња, трговина, услужна делатност.

Пословно-магацински простор се налази на 5км од центра града, поред магистралног пута Краљево-Крагујевац. Укупна површина објекта 700м².

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја,вода,канализација,телефон

Намена објекта: производња,трговина,услужна дeлатност

Објекат се налази на 6 км од центра Краљева. Површина плаца на коме се објекат налази П= 44 ара. На плацу се налази стакленик за производњу цвећа, и артерски  бунар дубине 60 м.

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон, интернет

Намена објекта: трговина, производња или услужна делатност

Облик преноса власништва: закуп или продаја 

Објекат се налази на 800м од центра Краљева, укупне површине 90м².Постоји могућност надоградње и проширења.

Тип објекта: тврда градња

Постојећа инсталација: струја, вода, канализација, телефон, интернет

Намена објекта: трговина, производња или услужна делатност

Облик преноса власништва: закуп

Поред наведеног објекта власник поседује и плац површине П=81ар  у близини аеродрома  у Лађевцима.Плац је погодан за изградњу  хала, магацина, хотела и сл.


                   Ближе информације о свим локацијама можете добити у Служби за управљање пројектима и локално економски развој града Краљева.

 

Контакт особа: Миленко Никачевић,тел: +381 36 306 200, моб: 064/891 22 68

Е-маил: projektni.centar@gmail.com