Одштампај Пошаљи
Мапа приступачности
 


 

            Заштитник грађана, у оквиру своје надлежносту, посебну пажњу посвећује заштити права рањивих група грађана међу којима су и особе са инвалидитетом. Остваривање и заштита њихових права је у надлежности органа јавне власти чија поступања и рад заштитник грађана надзире, али и унапређује указујући на проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају. Један од основних предуслова за остваривање гарантованих права грађана са инвалидитетом јесте и приступачно окружење.
            Заштитник грађана је у циљу унапређења права особа са инвалидитетом у овој области, у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности, представио интерактивну Мапу приступачности објеката јавне намене.

Линк за Мапу приступачности ( http://mapapristupacnosti.rs/ ) или кликом ОВДЕ.

Линк за Упитнике за јединицу локалне самоуправе: кликом ОВДЕ или
(http://www.ombudsman.osobesainvaliditetom.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=145:2014-06-23-12-01-22&catid=25&Itemid=2 )