Одштампај Пошаљи
Лична карта Града

 

 

 

Становништво

 

Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима по Попису из 2011. године живи 125.488 становника.

 

Упоредни преглед броја становника, Пописи 2002. и 2011. године

 

Број становника, Попис 2002. године

Број становника, Попис 2011. године

Мушко

59670

61585

Женско

62037

63903

Укупно становништво

121707

125488

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002. и 2011. године

 

Старосна и полна структура

 

Град, 2002.

Град, 2012.

Број становника

Удео у укупном становништву (%)

Број становника

Удео у укупном становништву (%)

Предшколски  0-6

8053

6.62

8007

6,42

школообавезни 7-14

10805

8.88

10525

8,44

Радни 15-64

77129

63.37

83.317

66,83

Пунолетни 18 и више

 

 

101.917

81,74

Фертилни 15-49

29177

23.97

27.353

21,94

Укупно

121707

100

124.679*

100

* процена

Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2008, табеле 3-3 и 3-14 и Општине и региони у Републици Србији 2013, табеле 3.11 и 3.12

 

 

Етничка структура

 

На основу резултата Пописа 2011. године, већину становништва у граду Краљеву чине Срби којих има 120.267 (95,84% становништва). Најбројније националне мањине су: Роми - 1.266 (1,01%), потом Црногорци - 528 (0,42%), Македонци - 224 (0,18%), Хрвати -162 (0,13%), док је бројност осталих мањина незнатна.

 

 

 

Положај

 

Град Краљево се налази у централном делу Србије на 43º43´ сгш и 20º41´ игд, на ушћу Ибра у Мораву, у котлини између шумадијских и старовлашких и копаоничких планинских масива. 

Краљево је центар Рашког округа који још чине и општине: Врњачка Бања, Рашка и Тутин и град Нови Пазар. Град Краљево се граничи са територијама следећих локалних самоуправа: Чачак, Кнић, Крагујевац, Рековац, Врњачка Бања, Александровац, Рашка и Лучани. Краљевачка котлина је ограничена са свих страна планинама и њиховим побрђем.


 

Клима

 

Највећи део територије града Краљево има умерено - континенталну климу. То важи за ниже делове простране краљевачке котлине. Планински делови имају нешто оштрију планинску климу.

 

 

1961-1990.

1981-2010

ТЕМПЕРАТУРА

 

 

Просечна температура ваздуха – јануар (ºЦ)

-0,5

 0,3

Просечна температура ваздуха – јул (ºЦ)

20.8

21,8

Просечна температура ваздуха – годишња (ºЦ)

11

11,5

Средњи број мразних дана – годишње

88.30

86

Средњи број тропских дана – годишње

25.20

34

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

 

 

Просечна влажност ваздуха – годишња (%)

74.10

 73

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА

 

 

Просечан број ведрих дана – годишње

63.50

 62

Просечан број облачних дана – годишње

126.00

 114

ПАДАВИНЕ

 

 

Просечна количина падавина – годишње (мм)

761.00

 740,30

ПОЈАВЕ

 

 37

Просечан број дана са снегом – годишње

38.40

 49

Просечан број дана са снежним покривачем – годишње

47.50

 50

Просечан број дана са маглом – годишње

54.50

 

Просечан број дана са градом – годишње

1.20

 1

Извор података: РХМЗС wеб сите,Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1961-1990. година, 1981-2010. год.

 

 

 

   Економија

Број запослених

26177

(2015)

Запослени у односу на број становника (у %)

20,9

(2015)

Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД)

36304

(2015)

Број регистрованих незапослених

12844

(2015)

Регистровани незапослени на 1 000 становника

105

(2015)

Извор: РЗС – Статистика запослених и зарада и НСЗ

 

 

Приходи и примања буџета локалне самоуправе  (у  хиљадама РСД)

2763582

 

 (2015)


Приходи и примања буџета локалне самоуправе по становнику (РСД)

22696

(2015)

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе  (у хиљадама РСД)

2816332

(2015)

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (РСД)

23129

(2015)

Расходи корисника буџетских средстава  (у хиљадама    РСД)

8804955

(2015)

 Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД)

70521

(2015)

 Број активних привредних друштава

1398

(2015)

 Број активних предузетника

3656

(2015)

 Подстицаји регионалног развоја  (у хиљадама РСД)

1213151

(20125)

Извори: Министарство финансија, РЗС ─ Национални рачуни, Агенција за привредне регистре