Одштампај Пошаљи
Градско веће

Чланови Градског већа града Краљева и њихова задужења   :1.

др Предраг Терзић

доктор политичких наука

 

градоначелник                                                                                                                       

2.

Марица Мијајловић

дипломирани инжењер архитектуре

 

заменик градоначелника

3.

Александар Цветковић

дипл.инжењер шумарства

 

однос са јавним предузећима и образовање

4.

Владимир Лазаревић

санитарно- еколошки инжењер

 

заштита животне средине, омладинска политика

5.

Иван Бунарџић

правник

 

међународна сарадња, приступни фондови, спорт

6.

Миљан Васиљевић

предузетник

 

социјална политика

7.

Милун Јовановић

менаџер у трговини

 

однос са јавним установама, заштита и унапређење људских права

8.

Милан Милошевић

дипл.инжењер електротехнике

 

област урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналне делатности

9.

Миломир Шљивић

економиста

 

развој руралног подручја и приватно предузетништво

10.

Радоје Томашевић

пуковник у пензији

 

област решавања питања  инвалида рата (војних и цивилних) и породица погинулих бораца

11.

Прим.др Гордана Стојковић

специјалиста опште медицине

 

примарна здравствена заштита,култура, сарадња са градовима и општинама у земљи и иностранству

12.

Игор Цветковић

дипл.инжењер шумарства

 

туризам

13.

Милош Угреновић

дипл.правник

 

развој система заштите и спасавања, област цивилна заштита