Одштампај Пошаљи
ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

 

                   Одлука о јавном правобранилаштву града Краљева

 

 

Јавно правобранилаштво града Краљева, у складу са Одлуком о Јавном правобранилаштву града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 8/09) је посебан орган града Краљева. Јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу закона и других прописа донетих у складу са Уставом и законом.

           Функцију Јавног правобранилаштва врши Јавни правобранилац града Краљева, који може имати једног или више заменика. Јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања заштите имовинских права и интереса града Краљева, његових органа и организација и других правних лица чије се финансирање врши из буџета града Краљева или других средстава града Краљева.

 

            Телефон 036 / 321 - 257                         E-mail : pravobranilastvokv@gmail.com