Одштампај Пошаљи
Градоначелник Краљева

 


                                                                др Предраг Терзић

                                       

                                                               

               

Предраг Терзић је рођен 1984. године у Краљеву, где је завршио Основну школу „Вук Караџић“ и Гимназију, природно-математички смер. Дипломирао је у року на политиколошком одељењу Факултета политичких наука у Београду, с просечном оценом 9,63. Октобра 2009. године је уписао мастер студије политиколошких наука, које је завршио јануара 2011. године постигавши средњу оцену 10,00. Децембра 2015. године, на Факултету политичких наука у Београду, одбранио је докторску дисертацију под називом „Утицај европске либералне мисли на политичку модернизацију Србије од 1878. до 1903. године“, чиме је стекао научни степен доктора политичких наука. Током основних, мастер и докторских студија Предраг Терзић је похађао велики број курсева, семинара и школа из области комуницирања, политичког маркетинга, студија САД, студија рода и културе сећања.

У периоду студирања Терзић је волонтирао у Народној канцеларији председника Републике Србије (фебруар-мај 2008. године) и, као истакнути волонтер, добио је препоруку директорке Канцеларије. После завршетка основних студија је радио више различитих послова, а од марта 2012. до фебруара 2015. године, као спољни сарадник, био је укључен у пројекат Института за политичке студије из Београда. Марта 2015. године Терзић је засновао радни однос на Институту за политичке студије, где и данас ради, у звању научног сарадника. Од почетка школске 2015/2016. године хонорарно предаје на Високој економској школи струковних студија Пећ са седиштем у Лепосавићу.

Предраг Терзић је излагао радове на националним и међународним научним конференцијама, а био је и учесник више округлих столова и стручних радионица. До сада је објавио 16 научних радова и два приказа књига. Радове објављује у Српској политичкој мисли, Годишњаку Факултета политичких наука, Култури полиса, Међународној политици.

Предраг Терзић је у два мандата биран за одборника у Скупштини града Краљева. Обављао је функције заменика председника Скупштине града Краљева, шефа одборничке групе, председника Комисије за статут и управу и председника Административно-мандатске комисије Скупштине града Краљева. Од јануара 2015. године до фебруара 2016. волонтерски је обављао функцију менаџера Канцеларије народних посланика града Краљева.

 

 

e-mail:  gradonacelnik@kraljevo.org       www.kraljevo.org

телефон: +381 (0) 36 306 024