Одштампај Пошаљи
База привредника        

 

   База  привредника града Краљева                                        База предузетника града Краљева

Административне и помоћне услужне делатностиАдминистративне и помоћне услужне делатности
 Грађевинарство Грађевинарство
 Здравствена и социјална заштита Здравствена и социјална заштита
 Информисање и комуникација
Информисање и комуникација
 Образовање Образовање
 Остале услужне делатности Остале услужне делатности
 Пољопривреда, шумарство и рибарство Пољопривреда, шумарство и рибарство
 Пословање некретнинама Пословање некретнинама
 Прерађивачка индустрија Прерађивачка индустрија
 Рударство Рударство
 Саобраћај и складиштење Саобраћај и складиштење
 Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности
 Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијом
 Стручне, научне, иновационе и техничке делатностиСтручне, научне, иновационе и техничке делатности
 Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
 Уметност, забава и рекреација Уметност, забава и рекреација
 Услуге смештаја и исхране Услуге смештаја и исхране
 Финансијске делатности и делатност осигурања Финансијске делатности и делатност осигурања